Bizonytalan korú paleotalajra (kalkrít*) utaló mikromorfológiai bélyegek a Vasasi Márga Formáció kőzeteiben (Zsibrik és Ófalu közötti terület, Mecsek)

  • Andrea Varga

Absztrakt

A Zsibrik környéki alsó-jura Vasasi Márga feltárásainak kőzetanyagából készült vékonycsiszolatok vizsgálata során
olyan mikromorfológiai szöveti elemeket azonosítottam (mikropátos bekérgezésű, korrodált sziliciklasztszemcsék,
gyökérnyom, alveoláris szerkezet, Microcodium), amelyek szárazulati kitettséggel összefüggő, pedogén karbonátfelhalmozódásra (kalkrítképződés) utalnak. A „talajkéreg” kialakulásának kora bizonytalan; nem zárható ki a szinkron,
kora-jura felszíni kitettség, azonban felvetődhet a jura alapkőzetnek egy későbbi (akár eocén vagy pleisztocén) unkonformitáshoz kapcsolódó pedogén átalakulása is.

Megjelent
2020-03-20
Rovat
Rövid közlemények

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 3 > >>