Késő-negyedidőszaki üledékek betemetődési korának meghatározása kvarcszemcsék lumineszcens (OSL) vizsgálatával

  • Edit Thamóné Bozsó
  • Attila Nagy

Absztrakt

A bemutatásra kerülő és a Magyar Állami Földtani Intézetben is alkalmazott lumineszcens kormeghatározási
módszer a homok méretű kvarcszemcsék ún. SAR-OSL (Single Aliquot Regenerative Dose Optically Stimulated
Luminescence) vizsgálatán alapul. Ezzel a módszerrel elsősorban a 100 ezer évesnél fiatalabb üledékes kőzetek, főként
homokok, valamint kőzetliszt-, illetve löszminták betemetődési kora határozható meg, pontosabban az, hogy mikor érte
utoljára napfény ezeket az üledékeket.
Az OSL kormeghatározás azt a lumineszcenciát használja fel, amely az ásványokban az őket ért radioaktív
sugárzásból elnyelt és tárolt energia felszabadulásakor jelentkezik fénnyel történő gerjesztés hatására. Ezért a módszer
speciális, fénytől védett mintavételt és minta-előkészítést igényel. A kvarcszemcsék természetes lumineszcenciájának
mérése, majd azok különböző dózisú laboratóriumi mesterséges radioaktív besugárzása, és a besugárzások nyomán
kialakult lumineszcencia mérése alapján kiszámítható az üledék által a betemetődés időtartama alatt elnyelt radioaktív
sugárzás dózisa (egyenérték dózis). Az egyenérték dózis és a betemetett üledék által időegység alatt elnyelt radioaktív
sugárzás (dózisráta) hányadosa adja meg az OSL kort. Az egyenérték dózis meghatározásához szükséges lumineszcens
mérések és besugárzások a MÁFI-ban RISØ TL/OSL DA-15C/D típusú berendezéssel történnek. A dózisráta
meghatározásához az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet munkatársai végeznek nagyfelbontású gamma-spektrometriai
méréseket az OSL minták körüli üledékanyagon.

Megjelent
2020-03-20
Rovat
Értekezés

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei