A sávszelvényelemzés (swath analysis) módszere digitális terepmodell (DTM) alapján

  • Tamás Telbisz
  • Gábor Kovács
  • Balázs Székely
  • Dávid Karátson

Absztrakt

A hagyományos magassági keresztszelvények konkrét vonalválasztása számos esetben esetlegesnek tekinthető. A
s
ávszelvények segítségével ez az esetlegesség kiküszöbölhető, ugyanis ez esetben nem pusztán egy vonal mentén
vizsgáljuk a magassági értékeket hanem egy elemzési sáv mentén. A sávszelvényt úgy kapjuk meg, hogy az elemzési
sávba eső pixeleket a szelvénymenti távolság alapján zónákba soroljuk, majd e zónák magasság-értékeinek statisztikáit
(minimum, átlag, maximum stb.) ábrázoljuk a távolság függvényében. Az elemzési sáv többnyire egy téglalap, de
szükség esetén szabálytalan határvonal is megadható. Speciális esetnek tekinthetjük a „centrális sávszelvényt”, amelyben a távolságot egy középponttól mérjük. Sávszelvények tetszőleges 2,5-dimenziós felületek esetén alkalmazhatók, így
akár az egyes felszín alatti rétegekről, vagy éppen a talaj- és rétegvizek szintjéről is készíthetünk sávszelvényeket.
A módszer ismertetése mellett három esettanulmányt is bemutatunk. Az első mintaterület, a Kőszegi-hegység és a
Rába közti dombvidék (Ny-Dunántúli-dombság) példáján bemutatjuk, hogy a sávszelvényelemzés miként használható
kibillent felszínek jellemzésére. Az elemzés a dombság jóval tagoltabb nyugati részeiről is értékelhető eredményt adott,
ami a módszer hatékonyságát bizonyítja. A második mintaterület az Erdélyi-középhegység keleti részén fekvő Torockóihegység. Itt részben ma is aktív átfolyással rendelkező, részben már szárazzá vált, kiemelt keresztvölgyek tagolják a
karsztos fővonulatot. A sávszelvényelemzés megkönnyítette e korábban kevésbé tanulmányozott keresztvölgyek
azonosítását, ami a terület vízhálózati fejlődéstörténetének megrajzolásához nyújthat fontos adalékokat. Végül a
harmadik esettanulmányban centrális sávszelvényt használtunk a Középső-Andok vulkánjainak jellemzésére. E
vulkánok lepusztulásának mennyiségi értékelését a Parinacota tűzhányóból származtatott „ideális vulkáni kúpalak” és a
centrális sávszelvények alkalmazása tette lehetővé.

Megjelent
2020-01-24
Rovat
Értekezés

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 3 4 > >>