Magyarország szeizmotektonikai viszonyai és veszélyeztetettsége

 • Balázs Koroknai Geomega Kft.
 • Gábor Kovács Geomega Kft., ELTE BDPK Földrajzi Tanszék
 • Géza Wórum Geomega Kft.
 • Eszter Békési Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet
 • Erzsébet Győri Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet
 • Barbara Czecze Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet
 • Zoltán Wéber Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet
 • Kristóf Porkoláb Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet
 • István Bozsó Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet
 • Csilla Szárnya Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet
 • Eszter Szűcs Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet
 • Viktor Németh Geomega Kft.
 • László Balázs Geomega Kft., Wigner Fizikai Kutatóközpont
 • Gergely Szabó ELTE BDPK Földrajzi Tanszék
 • Tamás Tóth Geomega Kft.
Kulcsszavak: szeizmicitás, aktív feszültségmező, kéregdeformáció, országos vetőmodell, aktív vető, szeizmotektonika és szeizmotektonikai veszélyeztetettség, Magyarország

Absztrakt

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által támogatott 2018-2.2.1-NKP-2018-00007 kutatási projekt végső célját Magyarország szeizmotektonikai modelljének megalkotása jelentette. A megszületett új, országos szeizmotektonikai modell „kézzelfogható”, a szakmai gyakorlatban közvetlenül is felhasználható megjelenítését két új, 1:500.000 léptékű országos térkép – Magyarország szeizmotektonikai és szeizmotektonikai veszélyeztetettségi térképe – testesíti meg. Ezek az első ilyen típusú térképek az országról. Hatékony segítséget nyújtanak különböző alapkutatási feladatokhoz, helyi és országos léptékű földrengés-veszélyeztetettségi számításokhoz, kockázatelemzésekhez, országos léptékű stratégiai jellegű elemzésekhez, és energetikai/infrastrukturális előkészítési/tervezési feladatok megoldásához. Jelen munka fő célja a kutatási projekt keretében megszerkesztett térképek bemutatása.

Az új szeizmotektonikai térkép szintetizálja a jelenleg elérhető szeizmológiai, tektonikai és geodinamikai ismeretanyagot, és egyben fontos bemeneti adatrendszert (szeizmológia, tektonika) is jelent a szeizmotektonikai veszélyeztetettségi térképhez. Az utóbbi közvetlen áttekintő információkat nyújt a szakemberek és a társadalom számára egy adott terület földrengés-érintettségéről, illetve a potenciális felszínközeli vetős elmozdulásokról. Ezen információkat egészítik ki az Eurocode 8 talajosztályok térképezett elemei, amelyek megmutatják, hogy földrengés bekövetkezése esetén hol és milyen mértékű rengéserősítő hatással kell számolni. Az új országos szeizmotektonikai veszélyeztetettségi térkép azonban nem váltja ki egy-egy konkrét, kritikus infrastrukturális vagy energetikai beruházás előtt az alaposan átgondolt és gondosan kivitelezett, helyi geofizikai mérések és csatlakozó mérnökgeológiai vizsgálatok elvégzését, amelyek a helyi veszélyeztetettség pontos megállapításához és földrengésbiztos épületek tervezéséhez elengedhetetlenek. A jövő szeizmológiai, tektonikai és mérnökgeológiai kutatási eredményei a veszélyeztetettségre vonatkozó jelen ismereteinket bizonyosan pontosítani, adott esetben módosítani is, fogják.

Szerző életrajzok

Balázs Koroknai, Geomega Kft.

koroknai@geomega.hu

Eszter Békési, Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet
Erzsébet Győri, Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet
Barbara Czecze, Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet
Zoltán Wéber, Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet
Kristóf Porkoláb, Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet
István Bozsó, Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet
Csilla Szárnya, Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet
Eszter Szűcs, Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet
Megjelent
2024-01-07
Rovat
Értekezés

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 > >>