Regionális feszültségmező és deformációs sebesség a Pannon-medence térségében: új adatrendszerek és térképek bemutatása

  • Kristóf Porkoláb Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet
  • Eszter Békési Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet
  • Taco Broerse Department of Geosciences, Utrecht University
  • Ambrus Kenyeres Kozmikus Geodéziai Obszervatórium - Lechner Non-Profit Kft.
  • Zoltán Wéber Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet
Kulcsszavak: feszültségmező, deformációs ráta, Pannon-medence, szeizmotektonika, aktív tektonika

Absztrakt

A Pannon-térségben továbbra is kihívást jelent az aktív deformációs folyamatok értelmezése. Ennek pontosítása és mennyiségi leírása kulcsfontosságú a szeizmotektonikai veszélyeztetettség és a geodinamikai értelmezés tekintetében. Ez a tanulmány összefoglalja a legújabb (kéreg) feszültség és GNSS-alapú alakváltozási sebesség eredményeit, valamint ezek vonatkozásait az aktív deformációs folyamatokra. A szövegben található ábrákon kívül az eredményeket két önálló digitális azonosítóval rendelkező térképmellékletben is bemutatjuk 1:1500.000 méretarányban. A feszültség és deformációs ráta eredményei azt mutatják, hogy a Pannon-térségben a transzpressziós feszültségmező és ehhez kapcsolódóan a rövidüléses és a transzpressziós deformáció határozzák meg az aktív tektonikát. A főfeszültség tengelyek iránya és aránya a terület nagy részén jó egyezést mutat a deformációs ráta főtengelyek irányával és arányával, ami arra utal, hogy a felsőkéreg feszültségek és a felszíndeformáció szoros kapcsolatban állnak. Az Adria-mikrolemez észak felé irányuló mozgása mellett a Keleti- és Déli-Kárpátok területének lassabb, de konzisztens délnyugati irányú mozgását a Pannon-térség feszültségmezőjének és deformációjának fontos peremfeltételeként azonosítjuk. Az eredmények általában jó egyezést mutatnak és nagyban kiegészítik, pontosítják az előző feszültség- és felszíndeformációs adatbázisokat, valamint bemenő paraméterként vagy referenciaként szolgálhatnak geodinamikai és szerkezeti modellekhez és elemzésekhez, szeizmotektonikai modellekhez, földrengés-veszélyeztetettségi becslésekhez és geo-energetikai projektekhez is.

Szerző életrajzok

Kristóf Porkoláb, Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet
Eszter Békési, Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet
Taco Broerse, Department of Geosciences, Utrecht University
Ambrus Kenyeres, Kozmikus Geodéziai Obszervatórium - Lechner Non-Profit Kft.
Zoltán Wéber, Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet
Megjelent
2024-01-07
Rovat
Értekezés

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei