Események, rendezvények, személyi hírek, könyvismertetések

  • Ágnes Krivánné Horváth

Absztrakt

  • Beszámoló az Erdélyi–Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) Gyulafehérváron tartott XX., jubileumi Bányászati, Kohászati és Földtani Konferenciájáról
  • Beszámoló az Általános Földtani Szakosztály és Budapesti Területi Szervezet 2018. április 12–13-án megtartott előadóüléssel és bakonyi terepbejárással bővített tisztújító taggyűléséről
  • Föld napja a Pál-völgyi-kőfejtőben
  • Személyi hírek
  • Könyvismertetés: GURKA Dezső (szerk.) 2017: A báró Podmaniczky család szerepe a 18–19. századi magyar kultúrában. — Gondolat Kiadó, Budapest, 264 p.
Megjelent
2018-06-11
Rovat
Hírek, ismertetések