Megjelent a Földtani Közlöny 150/3 száma!

2020-10-03

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük a 100 esztendős Nemecz Ernő professzor urat a 150 éves Földtani Közlöny hasábjain! Az idén 70. születésnapját ünneplő Kordos László professzor úrnak ajánlották szerzői a gerinces csoportok kutatási eredményeit áttekintő szemlét. További jó egészséget kívánunk mindkét ünnepeltnek!
A kerek évfordulók felemlegetése egy rendhagyó írással folytatódik, melyben Lóczy Lajos szénhidrogén-kutatói tevékenységét mutatjuk be, csatlakozva a centenáriumi megemlékezésekhez.
A fentiek mellett olvashatnak egy újabb jubileumi szemlét a mikrobialitok karbonátképződésben betöltött szerepéről. Nem kevésbé fontos nevezéktani kérdések is tárgyalásra kerülnek. Az időrétegtani egységek neve és annak írásmódja is változott ez elmúlt közel két évtizedben. Az új javaslatok felkerültek a Nemzetközi Rétegtani Bizottság (ISC) honlapjára is. A Továbbiakban tisztelt jövendő Szerzőinket is kérjük, hogy vegyék figyelembe azt, illetve a korai, kései előtagok magyar helyesíráshoz jobban igazodó új-régi írásmódját. Ugyancsak nevezéktani kérdéseket feszeget a fajok tudományos nevének fejlődését bemutató rövid véleménycikk is. A tematikus kötetek miatt megjelenésre régóta várakozó két remek tanulmány is bekerült ebbe a számba. Az egyikben a Pétervásárai Homokkő ágyúgolyó méretű és egyéb konkrécióinak hátteréről, a másikban egy középső miocén csiga családról nyerünk új adatokat.

Jó szerencsét!
Sztanó Orsolya, főszerkesztő