Megjelent a Földtani Közlöny 153/4 száma!

2024-02-19

Kedves Olvasóink!

Örömmel adjuk közre a Földtani Közlöny legújabb tematikus kötetét, melyben szerzőink – a soproni Földfizikai és Űrtudományi Kutatótóintézet és a Geomega Kft munkatársai - a legfrissebb kutatási eredményeket osztották meg a Pannon-medence földrengés veszélyeztetettségéről és annak geodinamikai hátteréről. Megismerkedhetünk a terület szeizmicitásával, földrengés adatbázisokkal, a műholdas helymeghatározás segítségével a medencében és a környező hegységövekben mérhető felszíni deformáció sebességével, a deformációt és a fiatal vetők működést meghatározó feszültségmezővel, melyet az aktív lemezmozgások határoznak meg.

A munka végső célja Magyarország szeizmotektonikai viszonyai és földrengés veszélyeztetettsége összefoglalása volt. A tanulmányokhoz öt nagyfelbontású térkép kapcsolódik, melyeket digitális mellékletként és önállóan is letölthetnek olvasóink. A kötet utolsó tanulmánya a puding próbája jelleggel kapcsolódik az előzményekhez. Épített örökségünk egy szép példáján, történelmi, régészeti adatokra és megfigyelt deformációs szerkezetekre alapozva következtetnek Kázmér Miklós és kollégái egy lehetséges múltbeli földrengésre.

Jó szerencsét!
Sztanó Orsolya, főszerkesztő