Megjelent a Földtani Közlöny 153/2 száma!

2023-08-10

Tisztelt Olvasóink!

Két nagyra becsült és szeretett kollégától búcsúzunk, kiemelkedő földtani és rétegtani munkáikat még sokáig kézbe fogjuk venni. Jámbor Áron munkássága a karbon molassztól a pannónai üledékeken át a negyedőszakig ívelt. Selmeczi Ildikó leginkább a prepannóniai miocén kutatásában ért el nagyszerű eredményeket. Mindkettőjüket igényesség, alaposság és a kézbe vett kőzet iránti maximális tisztelet vezette.

Hagyományosan 175 éves Társulatunk közgyűlésén elhangzottakkal és ügyes-bajos dolgaival folytatódik második számunk. Ezt a Kárpát-medence különböző pontjairól elkerült ritka, új ásványok ismertetése követi. Végül késő galciális - kora holocén éghajati és vegetáció változások dokumentációjába nyerünk betekenitést.

Jó szerencsét!