Értesítések

 • Megjelent a Földtani Közlöny 153/4 száma!

  2024-02-19

  Kedves Olvasóink!

  Örömmel adjuk közre a Földtani Közlöny legújabb tematikus kötetét, melyben szerzőink – a soproni Földfizikai és Űrtudományi Kutatótóintézet és a Geomega Kft munkatársai - a legfrissebb kutatási eredményeket osztották meg a Pannon-medence földrengés veszélyeztetettségéről és annak geodinamikai hátteréről. Megismerkedhetünk a terület szeizmicitásával, földrengés adatbázisokkal, a műholdas helymeghatározás segítségével a medencében és a környező hegységövekben mérhető felszíni deformáció sebességével, a deformációt és a fiatal vetők működést meghatározó feszültségmezővel, melyet az aktív lemezmozgások határoznak meg.

  Tobb információ a Megjelent a Földtani Közlöny 153/4 száma!
 • Megjelent a Földtani Közlöny 153/3 száma!

  2023-11-15

  Tisztelt Olvasóink!

  Társulatunk története a nemes és tanult elődök kezdeményezésére 175 éve, 1848-ban kezdődött, a megalakulás csak 1851-ben zárult le. Az első száz, majd a következő 50 esztendőről a maga idejében jelentek meg visszaemlékezések. Most az utolsó 25 év legfontosabb eseményeit olvashatjuk Brezsnyánszky Károly összefoglalásában.

  Tobb információ a Megjelent a Földtani Közlöny 153/3 száma!
 • Megjelent a Földtani Közlöny 153/2 száma!

  2023-08-10

  Tisztelt Olvasóink!

  Két nagyra becsült és szeretett kollégától búcsúzunk, kiemelkedő földtani és rétegtani munkáikat még sokáig kézbe fogjuk venni. Jámbor Áron munkássága a karbon molassztól a pannónai üledékeken át a negyedőszakig ívelt. Selmeczi Ildikó leginkább a prepannóniai miocén kutatásában ért el nagyszerű eredményeket. Mindkettőjüket igényesség, alaposság és a kézbe vett kőzet iránti maximális tisztelet vezette.

  Tobb információ a Megjelent a Földtani Közlöny 153/2 száma!
 • Megjelent a Földtani Közlöny 153/1 száma!

  2023-04-25

  Tisztelt Olvasóink!

  A Földtani Közlöny 2023-as lapszámai az idén 175 éves Magyarhoni Földtani Társulatot köszöntik. A számos izgalmas szakcikk mellett előreláthatólag a 3. kötetben olvashatjuk majd a Társulat elmúlt 25 évének színes krónikáját, mely tovább gazdagítja az 1848 óta íródó, hosszú históriát. Az elmúlt évek legfontosabb változásaként, hasonlóan a legtöbb tudományos folyóirathoz, a Közlöny is az online térbe költözött; 2023-ban már csak 50 nyomtatott példány jelenik meg a lapból.

  Tobb információ a Megjelent a Földtani Közlöny 153/1 száma!
 • Megjelent a Földtani Közlöny 153/1 száma!

  2023-04-25

  Tisztelt Olvasóink!

  A Földtani Közlöny 2023-as lapszámai az idén 175 éves Magyarhoni Földtani Társulatot köszöntik. A számos izgalmas szakcikk mellett előreláthatólag a 3. kötetben olvashatjuk majd a Társulat elmúlt 25 évének színes krónikáját, mely tovább gazdagítja az 1848 óta íródó, hosszú históriát. Az elmúlt évek legfontosabb változásaként, hasonlóan a legtöbb tudományos folyóirathoz, a Közlöny is az online térbe költözött; 2023-ban már csak 50 nyomtatott példány jelenik meg a lapból.

  Tobb információ a Megjelent a Földtani Közlöny 153/1 száma!
 • Megjelent a Földtani Közlöny 152/2 száma!

  2022-08-21

  200 éve született a magyarországi földtani kutatás egyik legmeghatározóbb alakja, a paleontológus Hantken Miksa. Mind a Földtani Intézet, mind az Őslénytani Tanszék életében mérföldkő volt az ő munkássága az első igazgató, az első tanszékvezető személyében. Hantken Miksa kimagasló tudományos tevékenysége, valamint annak máig tartó hatása azóta is inspirálja a hazai földtani, azon belül az őslénytani kutatásokat.

  Tobb információ a Megjelent a Földtani Közlöny 152/2 száma!
 • Megjelentek a Földtani Közlöny 151/3-4 számai!

  2021-12-05

  Kedves Olvasók!
  A megszokottól eltérően a 151. évfolyam 3. és 4. füzete együtt jelenik meg, egyik kicsit későbben, a másik korábban, hiszen összeköti ezeket tartalmuk: a sokak által ismert Pécs-Danitzpusztai feltárás legfrissebb kutatási eredményei. A ”homokbánya”, nem mellesleg a számtalan fúrásból ismert Endrődi Márga kevés kibúvásának egyike. A legidősebbként ismert közel vertikális helyzetű, sőt átbuktatott pannóniai márga rétegektől indulva, különleges szarmatát, majd bádenit tárt fel egy 2018-ban mélyített kutatóárok. Elemzése egyben a bánya már ismert szakaszán gyűjtött adatok újragondolását is szükségessé tette.

  Tobb információ a Megjelentek a Földtani Közlöny 151/3-4 számai!
 • Megjelent a Földtani Közlöny 151/2 száma!

  2021-06-16

  Tisztelt Olvasóink!
  A szerkesztőbizottság örömét szeretnénk megosztani, ugyanis a folyóiratok rangsorában a SCIMAGO legfrissebb értékelése szerint a Földtani Közlöny Q4-ből hosszabb idő óta újra Q3 kategóriába tornázta fel magát. Ez azt tükrözi, hogy nőtt a megjelent tanulmányokra az utóbbi 2 (3 és 4) évben a SCOPUS nyilvántartása szerint kapott hivatkozások átlagos száma, az 149-150 évfolyamokra ez 0.548. Ráadásul a hivatkozások a korábbinál rangosabb lapokban megjelent cikkekből mutatnak a Földtani Közlönyre (SJR index). A kétéves átlag hivatkozási szám egyben azt is jelenti, hogy ha lenne a folyóiratnak (Thomson Reuters) impakt faktora, az ...

  Tobb információ a Megjelent a Földtani Közlöny 151/2 száma!
 • A 150 éves Földtani Intézet tiszteletére

  2020-03-31

  A magyar geológia történetének kiemelt jelentőségű éve volt 2019. Ekkor ünnepeltük a Földtani Intézet alapí­tásának 150. évfordulóját, amely Magyar Királyi Földtani Intézetként alakult meg, de története meghatározó idősza­kában a szakma számára az emblematikus MÁFI-t (Magyar Állami Földtani Intézet) jelentette. A közelmúlt szervezeti átalakulásai és társintézmények összevonása során az Intézet előbb a Magyar Földtani és Geofizikai Intézetbe (MFGI), majd a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatba (MBFSZ) olvadt bele.

  Tobb információ a A 150 éves Földtani Intézet tiszteletére
 • Megjelent a Földtani Közlöny 149/1 száma!

  2019-04-21

  Tisztelt Olvasóink!
  Teljes pompájában itt a tavasz hívogatva a geológusokat terepre. Valójában a könnyű észlelésekről már le is maradtunk, hiszen minden kizöldült. Ennek ellenére bízom benne, hogy őszre sok jó terepi adatot is feldolgozó tanulmány érkezik a Földtani Közlönyhöz. E számunkban is olvashatunk szorgos terepmunka gyümölcséről, előkerült az első kréta nautilusz féle a Mecsekből. Homokkövekre alkalmazható új és hatékony szemcseméret és alak vizsgálati módszert népszerűsít a következő tanulmány. A földköpenyben vándorló fluidumokról árulkodnak a stájer medence alkáli bazaltjaiban megőrződött zárványok. Végül megismerkedhetünk a geotemikus energia kinyerésére alkalmas területek értékelésének szempontjaival.
  Doktori képzésre jelentkező jövendő szerzőink kéziratát mielőbb várjuk, különben nem tudjuk garantálni, hogy a bírálati folyamat a felvételik időpontjáig lezárul.
  Jó szerencsét!
  Sztanó Orsolya főszerkesztő

  Tobb információ a Megjelent a Földtani Közlöny 149/1 száma!
 • Megjelent a Földtani Közlöny 148/4. száma!

  2019-01-16

  Tisztelt Olvasóink!

  Címlapunkkal szeretnénk a figyelmet a Földtani Intézetre irányítani, mely 2019-ben ünnepelheti 150 éves fennállását! Bár a név másfél évszázad és a vele járó történelmi, gazdasági viharok során sokszor változott, az intézetben dolgozók szellemisége, hozzájárulása a magyar földtan és kincsei megismeréséhez a változó körülmények, nehézségek mellett is töretlen.
  Első két tanulmányunk a Mecsek és a Bakony földtana egy-egy izgalmas fejezetét tárgyalják. A pannóniai ....

   

  Tobb információ a Megjelent a Földtani Közlöny 148/4. száma!
 • Újabb lapszám jelent meg!

  2018-09-22

  Tisztelt Olvasóink!
  Parádés csillaghullást láthattunk idén augusztusban. 161 éve egy áprilisi estén ért földet első két tanulmányunk cipó méretű tárgya, a kabai meteorit. Fehérzárványai, xenokristályai és egyéb ritka alkotói az égitest keletkezése bonyolult folyamataiba engednek betekintést. Következő tanulmányunkkal térben és időben nagyot ugorva a jól ismert és kiterjedt kora-oligocén anoxikus eseményt megelőző kisebb anoxikus epizódokról olvashatunk. Ezek felismerése a medence süllyedéstörténeti modelljét is jelentősen befolyásolhatja.

  Tobb információ a Újabb lapszám jelent meg!
 • Köszöntő

  2018-03-20

  Ünnepi kötetünkkel pályatársak és tanítványok sokasága nevében köszöntjük a Magyarhoni Földtani Társulat társelnökét, az ELTE Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék emeritusz professzorát,  a sokoldalú tudóst,  a terepen és tanteremben egyformán aktív oktatót, a tudományszervezőt és a sportembert,  Mindszenty Andrea professzort! 

  Jó szerencsét!
  Sztanó Orsolya, főszerkesztő

  Tobb információ a Köszöntő