A vezető hatása az irányított szervezet túlélésére

Esettanulmány a 20. századból

  • Gábor Kertész
Kulcsszavak: Horthy Miklós, vezérigazgató, döntés hosszú távú hatása, döntés hatása a szervezetre

Absztrakt

A tudományos szakirodalomban és a különféle publicisztikákban is rengeteg írást találunk arról, hogy egy-egy történelmi, vagy kortárs politikai vagy gazdasági szervezet valamely vezetőjét valamely tette vagy tettei alapján „hőssé” vagy „átkozottá” nyilvánítsák a „történelem ítélőszéke előtt”. Az itt közölt esettanulmány nem egy ismert vállalatvezetőt, hanem a hazai közéletben máig élesen megosztó politikus, Horthy Miklós példáját elemezi abból a szempontból, hogy tevékenysége az általa vezetett szervezet, a magyar állam számára sikerrel vagy kudarccal végződött-e. A nem „business as usual” helyzetben hozott döntéseit vizsgálom abból a szempontból, hogy azok rövid és hosszú távon segítették vagy veszélyeztették az általa vezetett állam fennmaradási esélyeit A különleges helyzetben a döntést annak a vezetőnek kell meghoznia akkor és ott, ami utóbb nem biztos, hogy módosítható.

Információk a szerzőről

Gábor Kertész

főiskolai tanár

Hivatkozások

1920:1. tc. Az alkotmányosság helyreállításáról és az állami főhatalom ideiglenes rendezéséről

1921:47. tc. IV. Károly Ő Felsége uralkodói jogainak és a Habsburg Ház trónörökösödésének megszüntetéséről

Antal, Zsuzsanna – Dobák, Miklós: Vezetés és szervezés. Szervezetek kialakítása és működtetése. Akadémiai Kiadó, 2016.

Dobhoff, Lilly: Horthy Miklós. Budapest, 1938.

Gutmann, Joachim: HR-Trends 2022. Haufe Lexware, 2021.

Ingram, Edward: Empire-Building and Empire-Builders: twelve studies, Routledge, 1995.

Központi Statisztikai Hivatal: A Magyar Szent Korona országainak 1910. évi népszámlálása. Budapest, 1912.

Turbucz, Dávid: Horthy Miklós kormányzóvá választása: 1920. március 1. In: Újkor 2020/3 1-8 pp

Megjelent
2021-12-31
Hogyan kell idézni
KertészG. (2021). A vezető hatása az irányított szervezet túlélésére: Esettanulmány a 20. századból. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok - Gazdálkodás- és Szervezéstudományi folyóirat , (2), 124-139. https://doi.org/10.33565/MKSV.2021.02.06