Válság – ársapka – extraprofit – AI és az emberek védelme

  • Gábor Kertész
Kulcsszavak: gazdasági válság, ársapka, profit, AI, szociálpolitika

Absztrakt

2022-23-ban, hasonlóan az egy évtizeddel ezelőtti nemzetközi hitelpiacokról kiindult, az egész világon megérzett válság után ismét válság jelent meg, aminek az alapja a COVID járvány és az orosz-ukrán fegyveres konfliktus után a nemzetközi piacokon az ellátási láncokban sok probléma merült fel. A cikkben az orosz-ukrán konfliktus rövid nemzetközi jogi elemzése után rövid gazdaságtörténeti kitekintés, valamint makro-ökonómiai elvek és tételek felelevenítése és a mai modern, az AI kapcsolatos kihívások és veszélyek áttekintése után az ebben a helyzetben megjelent magyar megoldások elemzése mellett a helyzetre adandó lehetséges újszerű megoldásokat nézem végig.

Információk a szerzőről

Gábor Kertész

Főiskolai tanár

Hivatkozások

13/2014. (VI.30.) NGM rendelet

197/2022. (VI.4.) Kormányrendelet

Azimov törvényei. Aszmov, I: The Martian Way. 1954. The Magazine of Fantasy & Science Fiction, 7(2), 94-108.

Conniff, R., 2011. "What the Luddites Really Fought Against". Smithsonian History.

Juhász, I., 2019. Luca Pacioli, a könyvelés atyja. https://ado.hu/ado/luca-pacioli-a-konyveles-atyja/ (2023.05.27.)

Kopátsy, S., 1996. A mi XX. századunk. Belvárosi Könyvkiadó. Budapest.

Kopátsy, S., 2011. Új Közgazdaságtan, a minőség társadalma. Akadémiai Kiadó. Budapest.

Egresi, K., Pongrácz, A., Szigeti, P. & Takács, P., 2016. Államelmélet. SZEDFÁJK. Győr, pp. 104-114.

Musk, E., et al., 2023. Pause Giant AI Experiments: An Open Letter https://futureoflife.org/open-letter/pause-giant-ai-experiments/ (2023.16.07.)

Openai.com.: ChatGPT v3.5 https://chat.openai.com/c/4c5eedeb-5828-4c3e-aad6-54a7f467e5c0 (2023.05.31.)

Samuelson, P.A. & Nordhaus, W.D., 2000. Közgazdaságtan. KJK-Kerszöv. Budapest.

Megjelent
2023-12-20
Hogyan kell idézni
KertészG. (2023). Válság – ársapka – extraprofit – AI és az emberek védelme. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok - Gazdálkodás- és Szervezéstudományi folyóirat , (3), 92-114. https://doi.org/10.33565/MKSV.2023.03.04