Egyetemi hallgatók és vállalkozás

Hol állunk és hová tartunk?

Kulcsszavak: vállalkozás, vállalkozói hajlandóság, karriertervek, felsőoktatás

Absztrakt

Az egyetemi hallgatók között egyre inkább növekszik azoknak az aránya, akik saját vállalkozásuk megalapításán gondolkoznak, vagy már aktív vállalkozók. A felsőoktatási intézmények a hagyományos oktatási feladataikon túl egyre aktívabb szerepet vállalnak a vállalkozásösztönzésben különféle programok, erőforrások rendelkezésre bocsátásával, és azzal is, hogy megpróbálják megérteni, hogy milyen mechanizmusok állnak a hallgatói döntések mögött, milyen irányú változtatások tennék lehetővé a trendek kedvező irányba történő elmozdulását. Ezt a célt szolgálja a Global University Entrepreneurial Spirit Students' Survey (GUESSS) nemzetközi kutatási együttműködés is, amelynek keretében 50 ország fogott össze a hallgatói vállalkozási kérdések kutatása terén.

Tanulmányunk célja a magyarországi helyzet áttekintő bemutatása, amelyhez a 2021-es adatfelvétel eredményeit használjuk fel. 2021-ben a kérdőívet minden olyan magyarországi felsőoktatási intézménynek elküldtük, amely több mint 1000 hallgatónak nyújt képzést, és 20 intézményből 10 104 érvényes választ kaptunk.

A felmérés eredményei szerint a hallgatók többsége (74,4%) a diploma megszerzése után munkavállalóként szeretne dolgozni, öt évvel később azonban jelentősen nő a vállalkozói hajlandóság. A közgazdasági és üzleti képzések hallgatói a legnyitottabbak a saját vállalkozás indítására, míg a társadalomtudományi képzésekben részt vevők számára a legkevésbé vonzó a vállalkozói életpálya. Ugyan a családi háttér nagyon erős befolyásoló tényező az onnan érkező társadalmi támogatás (erőforrások, tudás, tapasztalat) miatt, de a vállalkozásoktatás és általában az egyetemek vállalkozói környezete is ösztönzőleg hat a hallgatók elképzeléseire.

A Covid-19 a vállalkozói elképzeléseket sem hagyta érintetlenül, a vállalkozásindításon dolgozó hallgatók 6,7 százaléka, a már vállalkozással rendelkező hallgatók 12,9 százaléka válaszolta azt, hogy a vállalkozásának elindításában a Covid-19 jelentős szerepet játszott.

Szerző életrajzok

Andrea S. Gubik, Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Közgazdaságtani Intézeti Tanszék

Egyetemi docens

Szilveszter Farkas

ny. főiskolai tanár

Hivatkozások

Ács, Z. J., Szerb, L., Lafuente, E., & Lloyd, A., 2018. Global Entrepreneurship and Development Index 2018 Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-03279-1

Ács, Z., Desai, S., & Hessels, J., 2008. Entrepreneurship, economic development and institutions. Small Business Economics, 31, 219–234. https://doi.org/10.1007/s11187-008-9135-9

Autio, E., 2005. Report on High-Expectation Entrepreneurship. Global Entrepreneurship Monitor, London Business School – Babson College Retrieved from https://negocios.udd.cl/gemchile/files/2010/12/HEE-2005.pdf on February 12, 2021.

Belas, J., Gavurova, B., Schonfeld, J., Zvarikova, K., & Kacerauskas, T., 2017. Social and economic factors affecting the entrepreneurial intention of university students. Transformations in Business and Economics, 16(3), 220-239.

Bouchard, V., & Fayolle, A., 2018. Corporate Entrepreneurship. Routledge

Camelo-Ordaz, C., Juan Pablo Diánez-González, J., & Ruiz-Navarro, J. (2016). The influence of gender on entrepreneurial intention: The mediating role of perceptual factors. Business Research Quarterly, 19(4), 261-277. https://doi.org/10.1016/j.brq.2016.03.001.

Carree, M. A. & Thurik, A. R., 2010. The Impact of entrepreneurship on Economic Growth. In: Zoltan Acs & David Audretsch (eds.) International Handbook of Entrepreneurship Research (2nd edition, pp. 557-594). New York: Springer.

Costin, Y., O'Brien, M. P., & Slattery, D. M., 2018. Using simulation to develop entrepreneurial skills and mind-set: an exploratory case study. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 30(1), 136-145.

EC, (2013). Entrepreneurship 2020 Action Plan. Retrieved from https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/entrepreneurship-2020-action-plan#related-linkson February 12, 2021.

Egerová, D., Eger, L., & Micik, M., 2017. Does entrepreneurship education matter? Business students’ perspectives. Tertiary Education and Management 23(1), 1-15. https://doi.org/10.1080/13583883.2017.1299205

EP, 2006. Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról. (2006/962/EK) https://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2006/962/oj

Eurofound, 2015. Youth entrepreneurship in Europe: Values, attitudes, policies. Publications Office of the European Union, Luxembourg. Retrieved September, 25, 2018, from https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/-field_ef_document/ef1507en.pdf

EYE, 2015. Erasmus for Young Entrepreneurs. Retrieved from http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/upload/Programme%20Guide%20EN%20-May%202015.pdf on September 25, 2018

Green, F., 2013. Youth entrepreneurship: A background paper for the OECD Centre for Entrepreneurship, SMEs and Local Development, OECD, Paris.

Gubik, A.S., & Bartha, Z., 2018. The role of university in influencing the entrepreneurial intention of university students. International Entrepreneurship 4(3), 177-188.

Gubik, A.S., & Bartha, Z., 2021. Student perception and the efficacy of universities in shaping the entrepreneurial mindset. Theory Methodology Practice 17(SI) 65-76.

Gubik, S.A. & Farkas, Sz., 2016. Student Entrepreneurship in Hungary: Selected Results Based on GUESSS Survey. Entrepreneurial Business and Economics Review 4(4) 123-139.

Gubik, S.A. & Farkas, Sz., 2017. Entrepreneurship intentions and activity of students in Hungary, Global University Entrepreneurial Spirit Student’s Survey 2016 (GUESSS 2016), National Report, 27 p. https://www.guesssurvey.org/resources/nat_2016/GUESSS_Report_2016_Hungary.pdf

Gubik, S.A. & Farkas, Sz., 2019a. Entrepreneurship intentions and activity of students in Hungary, Global University Entrepreneurial Spirit Student’s Survey 2018 (GUESSS 2018), National Report, Budapest - Miskolc: Budapest Business School - University of Miskolc, 20 p. https://www.guesssurvey.org/resources/nat_2018/GUESSS_Report_2018_Hungary.pdf

Gubik, S.A. & Farkas, Sz., 2019b. Entrepreneurial Intention in the Visegrad Countries. Danube: Law and Economics Review 10(4), 347-368.

Gubik, S.A., 2014. Entrepreneurship intention and activity of students in Hungary: Global University Entrepreneurial Spirit Student’s Survey 2011 National Report. https://www.guesssurvey.org/PDF/2011/GUESSS2011-National%20report%20Hungary_2.pdf

Gubik, S.A., 2014. The Role of Higher Education Institutions in the Entrepreneurship of Hungarian Students. Theory Methodology Practice: Club of Economics in Miskolc 10(1), 71-79.

Gubik, S.A., 2021. Entrepreneurial career: Factors influencing the decision of Hungarian students. Entrepreneurial Business and Economics Review, 9(3), 43-58.

Guerrero, M., Urbano, D. & Gajón, E., 2020. Entrepreneurial university ecosystems and graduates' career patterns: do entrepreneurship education programmes and university business incubators matter? Journal of Management Development, 39(5),753-775.

Harms, R., 2015. Self-regulated learning, team learning and project performance in entrepreneurship education: Learning in a lean startup environment. Technological Forecasting and Social Change, 100, 21-28.

Holienka, M., Pilková, A. & Jančovičová, Z., 2016. Youth Entrepreneurship in Visegrad Countries. Entrepreneurial Business and Economics Review, 4(4), 105-121. http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2016.040407

Hope, K. (ed.), 2016. Annual Report on European SMEs 2015/2016. SME Recovery Continues. European Commission. Retrieved from https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/annual_report_-_eu_smes_2015-16.pdf on February 12, 2021.

Isenberg, D. J., 2011. Introducing the Entrepreneurship Ecosystem: Four Defining Characteristics Retrieved from https://www.forbes.com/sites/danisenberg/2011/05/25/introducing-the-entrepreneurship-ecosystem-four-defining-characteristics/#3d1700cc5fe8 on February 12, 2021.

Karyaningsih, R.P.D., Wibowo, A., Saptono, A., & Narmaditya, B.S., 2020. Does entrepreneurial knowledge influence vocational students' intention? Lessons from Indonesia. Entrepreneurial Business and Economics Review, 8(4), 138-155. https://doi.org/10.15678/EBER.2020.080408

Kolstad, I., & Wiig, A., 2015. Education and entrepreneurial success. Small Business Economics, 44(4), 783-796. https://doi.org/10.1007/s11187-014-9621-1

Kramarz, P., Dębski, M., & Luty, L., 2019. Trends in entrepreneurial behaviour among immigrant students: Conclusions from research conducted at the University of Social Sciences. International Entrepreneurship Review, 5(4), 25-39. https://doi.org/10.15678/IER.2019.0504.02

Kuti, M. & Bedő, Zs., 2018. Az egyetemi központú vállalkozói ökoszisztéma és a közösségi finanszírozás kapcsolata. Vezetéstudomány, 49(2), 45-52.

Leone, J., & Cascio, J. L., 2020. Income gaps: Education and inequality. Economics and Business Review 20(4), 27-50. https://doi.org/10.18559/ebr.2020.4.3

Ling, H., & Venesaar, U., 2015. Enhancing Entrepreneurship Education in Engineering Students to Increase Their Metacognitive Abilities: Analysis of Student Self-Assessments. Engineering Economics, 26(3), 333–342. https://doi.org/10.5755/j01.ee.26.3.5283

Lüthje, C., & Franke, N., 2002. Fostering Entrepreneurship through University Education and Training: Lessons from Massachusetts Institute of Technology. European Academy of Management, 2nd Annual Conference on Innovative Research in Management, 2002. May 9-11., Stockholm. Retrieved http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.203.2530&rep=rep1&type=pdf on February 12, 2021.

Maresch, D., Harms, R., Kailer, N., & Wimmer-Wurm, B., 2016. The impact of entrepreneurship education on the entrepreneurial intention of students in science and engineering versus business studies university programs. Technological Forecasting and Social Change, 104(3), 172-179. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2015.11.006

Meyer, N., & Kruger, N., 2021. South African female entrepreneurs’ motivational factors: Differences between young and established businesses owners. Forum Scientiae Oeconomia, 9(1), 75-90. https://doi.org/10.23762/FSO_VOL9_NO1_5

Morris, M.H., Shirokova, G., & Tsukanova, T., 2017. Student entrepreneurship and the university ecosystem: a multi-country empirical exploration. European Journal of International Management, 11(1), 65-85. https://doi.org/10.1504/ejim.2017.10001679

Mungai, E. & Velamuri, S. R., 2011. Parental entrepreneurial role model influence on male offspring: Is it always positive and when does it occur? Entrepreneurship Theory and Practice, 35, 337–357.

Nikolova, E., Ricka, F., Simroth, D., 2012. Entrepreneurship in the transition region: An analysis based on the Life in Transition Survey. EBRD Working Paper No. 141. Retreived from https://www.ebrd.com/downloads/research/economics/workingpapers/wp0141.pdf on 15th, March, 2021

Nowiński, W., Haddoud, M., Wach, K., & Schaefer, R., 2020. Perceived public support and entrepreneurship attitudes: A little reciprocity can go a long way! Journal of Vocational Behavior, 121, 103474. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2020.103474

Remeikienė, R., Dumčiuvienė, D., & Startienė, G., 2013. Explaining Entrepreneurial Intention of University Students: The Role of Entrepreneurial Education. In: Dermol, V., Širca, N.T., & Dakovic, G. Active Citizenship by Knowledge Management & Innovation: Proceedings of the Management, Knowledge and Learning International Conference 2013. pp. 299-307. ToKnowPress

Schrör, H., 2006. The profile of the successful entrepreneur. Results of the survey ‘Factors of Business Success’. Statistics in focus 29/2006, Eurostat

Shamsudin, B., Mamun, A., Nawi, N., Nasir, N., & Zakaria, M., 2017. Factors Affecting Entrepreneurial Intention Among The Malaysian University Students. The Journal of Developing Areas, 51(4). 423-431.

Solesvik, M., 2019. Entrepreneurial competencies and intentions: the role of higher education. Forum Scientiae Oeconomia, 7(1), 9-23. https://doi.org/10.23762/FSO_VOL7_NO1_1

Stam, E., & Spigel, B., 2016. Entrepreneurial Ecosystems. Working Papers 16-13, Utrecht School of Economics.

Turker, D. and Sonmez Selcuk, S., 2009. Which factors affect entrepreneurial intention of university students? Journal of European Industrial Training, 33(2), 142-159. https://doi.org/10.1108/03090590910939049

Ward, A., Hernández-Sánchez B.R., & Sánchez-García, J. C., 2019. Entrepreneurial Potential and Gender Effects: The Role of Personality Traits in University Students’ Entrepreneurial Intentions. Frontiers in Psychology. 10. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02700

Wennekers, A.R.M., & Thurik, A.R., 1999. Linking entrepreneurship and economic growth, Small Business Economics 13, 27-55. https://doi.org/10.1023/A:1008063200484

World Economic Forum, 2013. Entrepreneurial Ecosystems Around the Globe and Company Growth Dynamics. Report Summary for the Annual Meeting of the New Champions. Retrieved from http://www3.weforum.org/docs/WEF_EntrepreneurialEcosystems_Report_2013.pdf on February 12, 2021.

Zygmunt, J., 2018. Entrepreneurial activity drivers in the transition economies. Evidence from the Visegrad countries. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 13(1), 89-103. https://doi.org/10.24136/eq.2018.005

Zygmunt, J., 2020. The effect of changes in the economic structure on entrepreneurial activity in a transition economy: the case of Poland. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 15(1), 49-62. https://doi.org/10.24136/eq.2020.003

Megjelent
2023-12-20
Hogyan kell idézni
S. GubikA., & FarkasS. (2023). Egyetemi hallgatók és vállalkozás: Hol állunk és hová tartunk?. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok - Gazdálkodás- és Szervezéstudományi folyóirat , (2), 170-199. https://doi.org/10.33565/MKSV.2023.02.07