Az ágazati és vállalati értékteremtők azonosítása és alkalmazása

Az üzleti tevékenységek és a fenntartható gyakorlatok összehangolása a tulajdonosi értékalkotásban

  • Zsuzsanna Nagyné Halász Pannon Egyetem, Zalaegerszegi Egyetemi Központ
  • Balázs Róbert Jámbor Pannon Egyetem, Zalaegerszegi Egyetemi Központ
  • Etelka Katits Pannon Egyetem, Zalaegerszegi Egyetemi Központ https://orcid.org/0000-0003-4108-7459
Kulcsszavak: pénzügyi benchmark, értékteremtők, tulajdonosi érték, fenntarthatóság

Absztrakt

Napjainkban a vállalkozások változékony és összetett versenykörnyezetben léteznek. A teljesítmény- és tulajdonosi érték különböző szempontjainak mérése is összetett és alapos körültekintést igényel. Számos üzleti intelligens eszköz létezik, amelyek közül az egyik a strukturált numerikus elemzés. A pénzügyi benchmark is ide tartozik, amelynek jelentősége felértékelődik a piacok bővülésének, de a piacokról való kivonulás idején is. Jelenleg többarányos módszert alkalmaznak és alig terjedt el ezek összekapcsolása a tulajdonosi érték-teremtéssel. A cél annak az EU-s irányelv megvalósításának vizsgálata, mely szerint a vállalatok rövid távú előnyök helyett hosszú távú, fenntartható értékeket teremthessenek. Bemutatjuk a pénzügyi benchmarkban a több információ- tartalmat nyújtó eszközök alkalmazását. Kutatási kérdéseink: Miért és hogyan épülhet egymásra a vállalati fenntartható gazdálkodás, a növekedés és az értékteremtés a gyakorlatban? Milyen kvantitatív és kvalitatív értékteremtőket lehet azonosítani az elmúlt évekből? Hol, és hogyan lehet alkalmazni a kapott eredményeket? Ezek a döntéshozó vezetők munkájának akár újra tervezését is szolgálják. Adatbázis- és eset elemzést végzünk a FINel pénzügyi szakértői rendszer elemző moduljával, amit kiegészítünk tartalomelemzéssel, valamint céges terep- és tanácsadói munka eredményeivel. A pénzügyi benchmarkot a magyar vármegyei top 1000 vállalatok ágazati mintája és AKI minta jelenti. Mindkét minta mérleg és eredménykimutatások aggregált adatait tartalmazza. Amíg a benchmarkok, mint referenciaértékek teljesítése vagy túllépése fontos sikert hozó jelzés, addig az alul teljesítés korai figyelmeztető jelzés, ami akár az adott cég értékrombolásához is vezethet.

Szerző életrajzok

Zsuzsanna Nagyné Halász, Pannon Egyetem, Zalaegerszegi Egyetemi Központ

Adjunktus, Mb. tanszékvezető

Balázs Róbert Jámbor, Pannon Egyetem, Zalaegerszegi Egyetemi Központ

Főiskolai adjunktus

Etelka Katits, Pannon Egyetem, Zalaegerszegi Egyetemi Központ

Tudományos munkatárs, Tudományos dékánhelyettes, Pénzügyi turnaround szakértő

Hivatkozások

Abel, A. B., 1983. Optimal Investment Under Uncertainty. American Economic Review, 73(1), 228-233.

Akalu, M. M., 2002. Measuring and Ranking Value Drivers. Tinbergen Institute Discussion Paper, 3. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.310999

Balachandran, B., Nagarajan, N. & Rappaport, A., 1986. Threshold Margins for Creating Economic Value. Financial Management, 15(4), 68-77.

Banerji, S. & Fang, D., 2021. Money as a Weapon: Financing a Winner-Take-All Competition. Journal of Corporate Finance, 66(C). https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2020.101783

Baños-Caballero, S., García-Teruel, P. J. & Martínez-Solano, P., 2014. Working Capital Management, Corporate Performance, and Financial Nonstraints. Journal of Business Research, 67(3), 332-338. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2013.01.016

Bendell, T., Bouller, L. & Goodstadt, P. 1998. Benchmarking for Competitive Advantage. London: Pitman Publishing.

Bierly, P. & Chakrabarti, A., 1996. Generic Knowledge Strategies in the US Pharmaceutical Industry. Strategic Management Journal, 17(S2), 123-135. https://doi.org/10.1002/smj.4250171111

Biloslavo, R., Bagnoli, C. & Edgar, D., 2018. An Eco-critical Perspective on Business Models: The Value Triangle as an Approach to Closing the Ssustainability Gap. Journal of Cleaner Production. 174(10), 746-762. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.10.281

Black, A., Wright, P. & Davies, J., 2001. In Search of Shareholder Value. Managing the Drivers of Performance. London: Financial Times Prentice Hall.

Carroll, A. B., 2004. Managing Ethically With Global Stakeholders: A Present and Future Challenge. The Academy of Management Executive, 18(2), 114-120. https://doi.org/10.5465/AME.2004.13836269

Chan, K. C., Hung-Gay F. & Shen, C., 2019. Special Issue: Effects of Government, Changing Technology and Social Network in Greater China Markets: From Shadow Banking to Corporate Finance: An Introduction. International Review of Economics & Finance, 63(9), 1-3. https://doi.org/10.1016/j.iref.2019.08.002

Copeland, T., Koller, T. & Murrin, J., 1999. Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies (2nd ed.). New Jersey: McKinsey & Company, Inc.

Delen, D., Kuzey, C. & Uyar, A. 2013. Measuring Firm Performance Using Financial Ratios: A Decision Tree Aapproach. Expert Systems with Applications, 40(10), 3970-3983. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2013.01.012

Elkington, J., 1998. Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st-century Business. Gabriola Island: New Society Publishers.

Freeman, R. E., 1984. Strategic Management: A Stakeholder Approach. Boston: Pitman.

Friedman, M., 1970. The Social Responsibility of Business. The New York Times Magazine, September 13th. https://www.nytimes.com/1970/09/13/archives/a-friedman-doctrine-the-social-responsibility-of-business-is-to.html (2023.03.28.)

Gabzdylova, B., Raffensperger, J. F. & Castka, P., 2009. Sustainability in the New Zealand Wine Industry: Drivers, Sstakeholders and Practices. Journal of Cleaner Production, 17(11), 992-998. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2009.02.015

Hansen, G. S. & Wernerfelt, B. 1989. Determinants of Firm Performance: The Relative Importance of Economic and Oorganizational Factors. Strategic Management Journal, 10(5), 399-411. https://doi.org/10.1002/smj.4250100502

Harrison, J. S. & Wicks, A. C., 2013. Stakeholder Theory, Value, and Firm Performance. Business Ethics Qquarterly, 23(01), 97-124. https://doi.org/10.5840/beq20132314

Huerga, A. & Rodríguez-Monroy, C., 2019. Mandatory Convertible Notes as a Sustainable Corporate Finance Instrument. Sustainability, 11(3), 897. https://doi.org/10.3390/su11030897

Ittner, C. D. & Larcker, D. F. 2001. Assessing Empirical Research in Managerial Accounting: a Value-based Management Perspective. Journal of Accounting and Economics. 32(1-3), 349-410. https://doi.org/10.1016/S0165-4101(01)00026-X

Johnsen, D. B., 2003. Socially Responsible Investing: A Critical Appraisal. Journal of Business Ethics, 43(3), 219-222. https://doi.org/10.1023/A:1022998232503

Kaplan, R. S. & Norton, D. P., 1996. Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System. Harvard Business Review, OnPoint, 36-48.

Katits, E., 2021. Fordulatkezelés a győr-moson-sopron megyei KKV mintában, avagy a turnaround pénzügyek aktualitása. In: Farkas Szilveszter (szerk.) Vállalkozások, kockázatok. Összegyűjtött dolgozatok. Győr: PMS 2000 Mérnöki Társaság.

Katits, E., 2017. Haladó vállalati (életciklus) pénzügyek – Pénzügyek változ(tat)ások idején. Sopron: Soproni Egyetemi Kiadó.

Katits, E., Szalka, É., Nagy F. & Könczöl, T. 2019. A magyar top cégek a turizmusban, avagy egy sikerre éhes ágazat pénzügyi diagnózisa. Budapest: Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok, 71-97. https://doi.org/10.33565/MKSV.2019.02.04

Koller, T., Goedhart., M. & Wessels, D., 2010. Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

Kucséber, L. Z., 2016. A hazai felvásárlás előtt és után: fókuszban a forgótőke-menedzselés. Hitelintézeti Szemle, 15(1), 70-90. http://epa.oszk.hu/02700/02722/00076/pdf/EPA02722_hitelintezeti_szemle_2016_1_070-090.pdf

Kucséber, L. Z. 2015. Hogyan befolyásolják a vállalatfelvásárlások a felvásárló cégek jövedelemtermelő képességét? Tér – Gazdaság – Emeber, 3(3), 55-67. http://kgk.sze.hu/images/dokumentumok/folyoirat/TGE_III_evf03.pdf

Mallinson, M. & French, N., 2000. The Nature and Relevance of Uncertainty and How it Might be Measured and Reported. Journal of Property Investment & Finance, 18(1), 13-32. https://doi.org/10.1108/14635780010316636

Merello, P., Barberá, A. & De la Poza, E., 2022. Is the Sustainability Profile of FinTech Companies a Key Driver of Their Value? Technological Forecasting and Social Change. 174, 121290. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121290

Mills, R. & Print, C., 1995. Strategic Value Analysis. Management Accounting, 73(2). 35-37.

Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács (2013): Nemzeti fenntartható fejlődési keretstratégia. https://eionet.kormany.hu/akadalymentes/download/1/26/71000/NFFT-HUN-web.pdf

Peylo, B. T., 2012. A Synthesis of Modern Portfolio Theoryand Sustainable Investment. The Journal of Investing, 21(4), 33-46. https://doi.org/10.3905/joi.2012.21.4.033

Portillo-Tarragona, P., Scarpellini, S., Moneva, J. M., Valero-Gil, J., & Aranda-Usón, A., 2018. Classification and Measurement of the Firms’ Resources and Capabilities Applied to Eco-Innovation Projects from a Resource-Based View Perspective. Sustainability, 10(9), 23. https://doi.org/10.3390/su10093161

Rahman, M. S., Bag, S., Gupta, S. & Sivarajah, U., 2023. Technology Readiness of B2B Firms and AI-based Customer Relationship Management Capability for Enhancing Social Sustainability Performance. Journal of Business Research. Elsevier 156 (C). https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.113525

Rappaport, A., 1998. Creating Shareholder Value. New York: Simon és Schuster

Rappaport, A., 2002. A tulajdonosi érték. Budapest: Alinea Kiadó

Rothaermel, F., 2017. Strategic Management. New York: McGraw Hill Education

Saeidi, S. P., Sofian, S., Saeidi, P., Saeidi, S. P. & Saaeidi, S. A., 2015. How Does Corporate Social Responsibility Ccontribute to Firm Financial Performance? The Mediating Role of Competitive Advantage,Reputation, and Customer Satisfaction. Journal of Business Research, 68(2), 341-350. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2014.06.024

Scarlett, R.C., 1997. Value-Based Management. London: CIMA Publishing.

Sewpersadh, N. S., 2023. Disruptive Business Value Models in the Digital Era. Journal of Innovation and Entrepreneurship. 12(1), 1-27. https://doi.org/10.1186/s13731-022-00252-1

Schlossberger, E., 1994. A New Model of Business: Dual-investor Theory. Business Ethics Quarterly, 4(04), 459-474. https://doi.org/10.2307/3857344

Schor, L., 2000. Topics in Value Based Management. Boston: The LEK/Alcar Consulting Group LLC.

Sertsios, G., 2020. Corporate Finance, Industrial Organization, and Organizational Economics. Journal of Corporate Finance, 64 (C), https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2020.101680

Siegrist, M., Bowman, G., Mervine, E. & Southam, C., 2020. Embedding Environment and Sustainability into Corporate Financial Decision-Making. Accounting & Finance, 60(1), 129-147. https://doi.org/10.1111/acfi.12533

Soppe, A., 2004. Sustainable Corporate Finance. Journal of Business Ethics, 53(1-2), 213-224. https://doi.org/10.1023/B:BUSI.0000039410.18373.12

Tantalo, C. & Priem, R. L., 2016. Value Creation Through Stakeholder Synergy. Strategic Management Journal, 37(2), 314-329. https://doi.org/10.1002/smj.2337

Todeschini, B. V., Cortimiglia, M. N., Callegaro-de-Menezes, D. & Ghezzi A., 2017. Innovative and Sustainable Business Models in the Fashion Industry: Entrepreneurial Drivers, Opportunities, and Challenges. Business Horizons, 60(6), 759-770. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2017.07.003

Turner, R. J., 1998. Projects for Shafreholder Value: the Influence of Project Managers. https://www.researchgate.net/profile/J-Turner/publication/238078970_PROJECTS_FOR_SHAREHOLDER_VALUE_THE_INFLUENCE_OF_PROJECT_MANAGERS/links/0f31752d6d9552043f000000/PROJECTS-FOR-SHAREHOLDER-VALUE-THE-INFLUENCE-OF-PROJECT-MANAGERS.pdf (2023.04.28.)

Vítková, E. & Chovancová, J. & Veselý D., 2017. Value Driver and Its Impact on Operational Profit in Construction Company. Procedia Computer Science, 121, 364-369. https://doi.org/10.1016/j.procs.2017.11.049

Vochozka, M. & Machová, V., 2018. Determination of Value Drivers for Transport Companies in the Czech Republic. Nase More, 65(4), 197-201.

http://dx.doi.org/10.17818/NM/2018/4SI.6

Widelmann, H., 2008. Entwicklungstrend in der Automobil- und Zulieferindustrie: empirische Studie. München: TCW, Transfer-Centrum Verlag.

Megjelent
2023-12-20
Hogyan kell idézni
Nagyné HalászZ., JámborB. R., & KatitsE. (2023). Az ágazati és vállalati értékteremtők azonosítása és alkalmazása : Az üzleti tevékenységek és a fenntartható gyakorlatok összehangolása a tulajdonosi értékalkotásban. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok - Gazdálkodás- és Szervezéstudományi folyóirat , (2), 88-118. https://doi.org/10.33565/MKSV.2023.02.04