Új kihívások előtt: A Mesterséges Értelem és az egyetemi oktatás

  • István Pető Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet, Agrárdigitalizációs és Szaktanácsadási Tanszék https://orcid.org/0000-0001-6379-1477
  • Árpád Endre Kovács Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet, Agrárdigitalizációs és Szaktanácsadási Tanszék https://orcid.org/0000-0001-8584-1180
Kulcsszavak: Mesterséges Intelligencia, ChatGPT, felsőoktatás, OpenAI

Absztrakt

Exponenciális fejlődés figyelhető meg a Mesterséges Intelligencia (MI) területén. Hétről hétre jelennek meg új eredmények, alkalmazási területek, amelyekre a társadalom – ezen belül a felsőoktatás – nincs felkészülve.

Az egyetemek is keresik az utat. Vannak, akik az MI használatát korlátozni, tiltani próbálják, mások tanácstalanok, de sokan igyekeznek valamilyen legális felhasználási módot találni a hallgatókat is foglalkoztató jelenség oktatásban, kutatásban történő felhasználására. Az MI alkalmazása felvet több etikai, oktatás-módszertani, forráskezelési kérdést, amelyekre még nem rendelkezünk egyértelmű válaszokkal.

Ebben a cikkben az MI szerepét vizsgáljuk az egyetemi oktatásban, azokat az előnyöket és hátrányokat, amelyeket ez az új technológia jelenthet az oktatás terén. Elsőként az utóbbi hónapok szakirodalomban megjelent elemzései alapján az egyetemi oktatás és az MI különböző aspektusait tekintjük át, majd az első saját oktatási tapasztalatainkból és hallgatói véleményekből levonható következtetéseket mutatjuk be. Vizsgáljuk e technológia használhatóságát a szakirodalmi források feltárásában, végül az elmúlt évek vizsgateszt-megoldásainak elemzésével összevetjük a hallgatóink és az MI teljesítményét saját szakterületünkön.

Következtetéseinkben az oktatók felelősségével kapcsolatos kérdésekben is állást foglalunk és javaslatokat teszünk a gépi intelligencia Mesterséges Értelemként (MÉ) történő használatára, érintve azok etikai és technikai-technológiai vonatkozásait is.

Cikkünkben tudatosan használjuk a Mesterséges Értelem kifejezést a gépi- vagy mesterséges intelligencia megnevezés helyet, ezzel fel kívánjuk a figyelmet a kapott válaszok eredmények fokozott ellenőrzésének szükségességére, mivel sok esetben kapunk jól hangzó, igaznak tűnő válaszokat, amelynek utána nézve kiderül, hogy hamis állítások. 

Eredményeink kapcsán látjuk a gyors fejlődés miatti korlátozott érvényesség kritikáját, de lépéskényszerben vagyunk, foglalkoznunk kell a jelenséggel, mert e nélkül a fejlődés átlép bennünket és válaszok nélkül visszafordíthatatlanul elavulhat a képzési rendszerünk.

Szerző életrajzok

István Pető, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet, Agrárdigitalizációs és Szaktanácsadási Tanszék

Mestertanár

Árpád Endre Kovács, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet, Agrárdigitalizációs és Szaktanácsadási Tanszék

Egyetemi docens

Hivatkozások

Adams Becker, S., Cummins, M., Davis, A., Freeman, A., Hall Giesinger, C., & Ananthanarayanan, V., 2017. NMC Horizon Report: 2017 Higher Education Edition, Austin, Texas: New Media Consortium.

Alarie, B., Cockfield , A. & GPT-3, 2021. Will Machines Replace Us? Machine-Authored Texts and the Future of Scholarship. Law, Technology and Humans, 3(2), pp. 5-11. https://doi.org/10.5204/lthj.2089

Alkaissi, H. & McFarlane, S. I., 2023. Artificial Hallucinations in ChatGPT: Implications in Scientific Writing. Cureus, 15(2), p. e35179. http://dx.doi.org/10.7759/cureus.35179

Bašić, Ž., Banovac, A., Kružić, I. & Jerković, I., 2023. Better by You, better than Me? ChatGPT-3 as writing assistance in students’ essays. arXiv preprint, p. arXiv:2302.04536 [cs.AI]. https://doi.org/10.48550/arXiv.2302.04536

Bommarito, M. J. & Katz, D. M., 2022. GPT takes the Bar Exam. arXiv preprint, p. arXiv:2212.14402 [cs.CL]. https://doi.org/10.48550/arXiv.2212.14402

Crompton, H. & Burke, D., 2023. Artificial intelligence in higher education: the state of the field. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 20. kötet, p. 22. https://doi.org/10.1186/s41239-023-00392-8

Dale, R., 2021. GPT-3: What’s it good for?. Natural Language Engineering, 27(1), pp. 113-118. https://doi.org/10.1017/S1351324920000601

Dowling, M. & Lucey, B., 2023. ChatGPT for (Finance) research: The Bananarama Conjecture. Finance Research Letters, 53. kötet, pp. 269-275. https://doi.org/10.1016/j.frl.2023.103662

Eloundou, T., Manning, S., Mishkin, P. & Rock, D., 2023. GPTs are GPTs: An Early Look at the Labor Market Impact Potential of Large Language Models,

arXiv preprint arXiv:2303.10130 [econ.GN] https://doi.org/10.48550/arXiv.2303.10130

Felten, E., Raj, M. & Seamans, R., 2023. How will Language Modelers like ChatGPT Affect Occupations and Industries?, ? arXiv preprint arXiv:2303.01157 [econ.GN]. https://doi.org/10.48550/arXiv.2303.01157

Fergus, S., Botha, M. & Ostovar, M., 2023. Evaluating Academic Answers Generated Using ChatGPT. Journal of Chemical Education, 100(4), p. 1672–1675. https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.3c00087

Ferrara, E., 2023. Should ChatGPT be Biased? Challenges and Risks of Bias in Large Language Models. arXiv preprint, p. arXiv:2304.03738 [cs.CY]. https://doi.org/10.48550/arXiv.2304.03738

Grimaldi, G. & Ehrler, B., 2023. AI et al.: Machines Are About to Change Scientific Publishing Forever. ACS Energy Letters, 8(1), 878–880. https://doi.org/10.1021/acsenergylett.2c02828

Hu, K., 2023. ChatGPT sets record for fastest-growing user base - analyst note. [Online]

https://www.reuters.com/technology/chatgpt-sets-record-fastest-growing-user-base-analyst-note-2023-02-01/ [2032. 06. 20.].

Ivanov, S. & Soliman, M., 2023. Game of algorithms: ChatGPT implications for the future of tourism education and research. Journal of Tourism Futures, 9(2), pp. 214-221. https://doi.org/10.1108/JTF-02-2023-0038

Kovács, E., 2021. A felsőoktatásba belépő hallgatók digitális kompetenciaszintjének változása. Tudásmenedzsment, 22(2), pp. 81-107. https://doi.org/10.15170/TM.2021.22.2.6

Kovács, P., Kardos, V. & Princz, A., 2021. Joghallgatók jogi informatikai kompetenciái. Infokommunikáció és jog, 17(2), pp. 33-37.

http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/21521/

Lo, C. K., 2023. What Is the Impact of ChatGPT on Education? A Rapid Review of the Literature. Education Sciences, 13(4), p. 410. https://doi.org/10.3390/educsci13040410

OpenAI, 2022. Introducing ChatGPT. [Online] https://openai.com/blog/chatgpt

06.10.]

Peres, R., Schreier, M., Schweidel, D. & Sorescu, A., 2023. On ChatGPT and beyond: How generative artificial intelligence. International Journal of Research in Marketing, 40(2), pp. 269-275. https://doi.org/10.1016/j.ijresmar.2023.03.001

Pokol, B., 2017. A mesterséges intelligencia. Információs Társadalom, XVII(4),

pp. 39-53. https://dx.doi.org/10.22503/inftars.XVII.2017.4.3

Portfolio, 2023. A mesterséges intelligencia egy hallucináló hazug tolvaj, de van megoldás. [Online]

https://www.portfolio.hu/uzlet/20230613/a-mesterseges-intelligencia-egy-hallucinalo-hazug-tolvaj-de-van-megoldas-621056 [2023.10.15.].

Rahman, M. és mtsai., 2023. ChatGPT and Academic Research: A Review and Recommendations Based on Practical Examples. Journal of Education, Management and Development Studies, 3(1), pp. 1-12. https://doi.org/10.52631/jemds.v3i1.175

Ray, P. P., 2023. ChatGPT: A comprehensive review on background, applications, key challenges, bias, ethics, limitations and future scope. Internet of Things and Cyber-Physical Systems, 3. kötet, pp. 121-154. https://doi.org/10.1016/j.iotcps.2023.04.003

Tick, A., 2018. Az IT biztonságtudatosság szerepe az e-learning hallgatói használati hajlandóságának TAM modelljében magyar oktatási környezetben – A strukturális egyenlet modellezés. Hadmérnök, 13(3), pp. 453-470.

https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/3912

Vuorikari, R., Kluzer, S. & Punie, Y., 2022. DigComp 2.2:The Digital Competence Framework for Citizens - With new examples of knowledge, skills and attitudes, Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2760/490274

Zimmerman, A., 2023. A Ghostwriter for the Masses: ChatGPT and the Future of Writing. Annals of Surgical Oncology, 30. kötet, p. 3170–3173. https://doi.org/10.1245/s10434-023-13436-0

Megjelent
2023-12-20
Hogyan kell idézni
PetőI., & Kovács Árpád E. (2023). Új kihívások előtt: A Mesterséges Értelem és az egyetemi oktatás. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok - Gazdálkodás- és Szervezéstudományi folyóirat , (2), 36-65. https://doi.org/10.33565/MKSV.2023.02.02