Elméleti alapok és tapasztalatok a szisztematikus fókuszált szakirodalmi áttekintés során

Kulcsszavak: szisztemaiktus szakirodalmi feldolgozás, PRISMA modell, nemzetközi és hazai szakirodalmak

Absztrakt

Tanulmányunkban egy tudományos kutatást megalapozó szakirodalmi gyűjtés és rendszerezés példáján keresztül mutatjuk be a rendszerező és szisztematikus szakirodalmazást valamint az üzleti tudományokban is egyre népszerűbb, új rendszerező szakirodalmi áttekintést segítő VosViewer alkalmazást és a PRISMA modellt. A PRISMA modell eredetileg az egészségügyi és orvosi kutatások területéből indult ki, melyet fokozatosan, talán, éppen a VosViewer népszerű, ingyenes alkalmazása tett ismertté az üzleti és közgazdaságtani tudományos kutatásokban. Mindezek mellett, a mesterséges intelligencia vezényelte chatbot alkalmazást is kipróbáltuk, hogyan segítheti a tudományos munka szakirodalmi áttekintő fázisát.

Konkrét kutatás során tapasztaltuk meg ezek működését és fedeztük fel, tanultuk meg a használatukat, vagyis cikkünk nem könyvtár-, és információtudomány tudományos oldaláról, hanem a felhasználó szemszögéből, mégis tudományosan elemez, és értékel. Feltéve a kérdést, hogy miben nyújt hozzáadott értéket ez a technika a hagyományos vagy tradicionális szakirodalmi gyűjtéshez képest?  A vizsgált módszertani eljárást „szekunder adatokon” (más elemzések példáin) és egy esettanulmányon keresztül vezetjük végig, rámutatva annak igazi értékeire és buktatóira is.

Eredményeink szerint megállapíthatjuk, hogy ezen új módszerek nem helyettesítik teljeskörűen a hagyományos szakirodalmi gyűjtést vagy rendszerzést, legkevésbe azok értő olvasását és feldolgozását, de kiváló kiindulási alapként szolgálnak a nemzetközi szakirodalom - angol, és tapasztalatunk szerint magyar nyelvű - tér-, és időbeli grafikus rendszerezéséhez, új irányt mutatva a kutatási résekre.

Szerző életrajzok

Anita Kolnhofer-Derecskei, Budapest Gazdasági Egyetem, Pénzügyi és Számviteli Kar, Üzleti gazdaságtan Tanszék

Egyetemi docens

Karina Szászvári, Budapest Gazdasági Egyetem, Pénzügyi és Számviteli Kar, Vezetés és Emberi Erőforrás Fejlesztés Tanszék

Egyetemi docens

Tünde Tóth-Téglás, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet

Adjunktus

Regina Reicher, Budapest Gazdasági Egyetem, Pénzügyi és Számviteli Kar, Menedzsment és Vállalkozás Tanszék

Egyetemi docens

Hivatkozások

Ágoston, N., 2022. Külföldi csődelőrejelző módszerek szisztematikus irodalomelemzése. Vezetéstudomány; Corvinus University of Budapest. https://doi.org/10.14267/veztud.2022.01.06

Aranyossy, M., & Szabó, K., 2022. Nascent entrepreneurship : A bibliometric analysis and systematic literature review. Vezetéstudomány; Corvinus University of Budapest. https://doi.org/10.14267/veztud.2022.11.03

Babbie, E., 1989. A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Negyedik kiadás. Balassi Kiadó, Budapest

Batizi, D., 2023. A karrierút és a személyiségjegyek kapcsolata : Szisztematikus szakirodalmi áttekintés. Vezetéstudomány; Corvinus University of Budapest. https://doi.org/10.14267/veztud.2023.04.02

Biswas, S., 2023. Role of Chat GPT in Education (February 25, 2023). [online] Elérhető: SSRN: https://ssrn.com/abstract=4369981 (2023. 05. 23.)

BMJ, 2021. Page MJ, McKenzie JE, Bossuyt PM, Boutron I, Hoffmann TC, Mulrow CD, et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ 2021;372:n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71

Boncz, B. & Szabó, R.Z., 2022. A mesterséges intelligencia munkaerő-piaci hatásai Hogyan készüljünk fel? Vezetéstudomány; Corvinus University of Budapest. https://doi.org/10.14267/veztud.2022.02.06

Cotton, D.R.E. Cotton, P.A. Shipway, J.R., 2023. Chatting and cheating: Ensuring academic integrity in the era of ChatGPT, Innovations in Education and Teaching International, https://doi.org/10.1080/14703297.2023.2190148

Dwivedi, Y.K., Kshetri, N., Hughes, L., Slade, E.L., Jeyaraj, A., Kar, A.K., Baabdullah, A.M., Koohang, A., Raghavan, V., Ahuja, M., Albanna, H., Albashrawi, M.A., Al-Busaidi, A.S., Balakrishnan, J., Barlette, Y., Basu, S., Bose, I., Brooks, L., Buhalis, D. & Wright, R., 2023. “So what if ChatGPT wrote it?” Multidisciplinary perspectives on opportunities, challenges and implications of generative conversational AI for research, practice and policy. International Journal of Information Management, 71, 102642. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2023.102642

Gelencsér, M., Végvári, B. & Szabó-Szentgróti, G., 2022. A munkaerő-megtartás és a well-being kapcsolatának elemzése nemzetközi kutatásokban. Vezetéstudomány; Corvinus University of Budapest. https://doi.org/10.14267/veztud.2022.06.04

Green, C.D., Feinerer, I., Burman, J.T., 2015. Searching for the structure of early American psychology: Networking Psychological Review , 1894–1908. History of Psychology, 18(1), 15–31. https://doi.org/10.1037/a0038406

Grozdics, A.T., 2022. A home office megítélésének és a pandémia hatásának vizsgálata a szisztematikus irodalomelemzés módszerével. Vezetéstudomány; Corvinus University of Budapest. https://doi.org/10.14267/veztud.2022.10.02

Hosseini, M. Rasmussen, L.M. & Resnik, D.B., 2023. Using AI to write scholarly publications, Accountability in Research. [online] https://doi.org/10.1080/08989621.2023.2168535

ILO, 2020. ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. Fourth edition. 27 May 2020.

ILO Monitor, 2020. Youth COVID-19: Impacts on jobs, education, rights and mental well-being. 2020. April. 7

Kamarási, V. & Mogyorósy, G., 2015. Systematic surveys of literature – importance and methodology. Support in diagnostics and therapy. Orvosi Hetilap, 156(38), 1523–1531.

Katona, D., 2022. Customer Involvement. A Systematic Literature Review of the Definition, Measurement, and Innovation Outcomes. Vezetéstudomány; Corvinus University of Budapest. https://doi.org/10.14267/veztud.2022.05.05

Kuhn, S.T., 1984. A tudományos forradalmak szerkezete. Budapest, Gondolat Könyvkiadó

Li, X., Primecz, H., & Paget, A., 2023. Understanding the early career self-initiated expatriation. Vezetéstudomány; Corvinus University of Budapest. https://doi.org/10.14267/veztud.2023.05.02

Lund, B., & Wang, T., 2023. Chatting about ChatGPT: how may AI and GPT impact academia and libraries? Library Hi Tech News; Emerald Publishing Limited. https://doi.org/10.1108/lhtn-01-2023-0009

Matthews, B. & Ross, L., 2010. Research methods. A practical guide for the social sciences. Pearson Education Limited, England

Munn, Z., Peters, M.D.J., Stern, C., Tufănaru, C., McArthur, A. & Aromataris, E., 2018. Systematic review or scoping review? Guidance for authors when choosing between a systematic or scoping review approach. BMC Medical Research Methodology; Springer Science+Business Media. https://doi.org/10.1186/s12874-018-0611-x

O’Connor, A.M., Tsafnat, G., Thomas, J., Glasziou, P., Gilbert, S.B. & Hutton, B., 2019. A question of trust: can we build an evidence base to gain trust in systematic review automation technologies? Systematic Reviews; Springer Science+Business Media. https://doi.org/10.1186/s13643-019-1062-0

Okoli, Ch. & Schabram, K., 2010. A Guide to Conducting a Systematic Literature Review of Information Systems Research. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1954824

Page M.J., McKenzie, J.E., Bossuyt, P.M., Boutron, I., Hoffmann, T.C., Mulrow, C.D., Shamseer, L., Tetzlaff, J.M., Akl, E.A., Brennan, S.E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J.M., Hróbjartsson, A., Lalu, M.M., Li, T., Loder, E.W., Mayo, Wilson, E., McDonald, S., McGuinness, L.A., Stewart, L.A., Thomas, J., Tricco, A.C., Welch, V.A., Whiting, P. & Moher, D., 2021. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ. 2021 Mar 29;372:n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71

Pistrui, B. & Harmat, V., 2022. A szolgáltató robotok definiálása és alkalmazási lehetőségei az üzleti szervezetekben. Szisztematikus irodalmi áttekintés. Vezetéstudomány; Corvinus University of Budapest. https://doi.org/10.14267/veztud.2022.01.05

Rudolph CW. Zacher H., 2020. The COVID-19 Generation: A Cautionary Note. Work Aging Retire. https://doi.org/10.1093/workar/waaa009

Salvagno, M., Taccone, F.S., & Gerli, A.G. 2023. Can artificial intelligence help for scientific writing? Critical Care; BioMed Central. https://doi.org/10.1186/s13054-023-04380-2

Snyder, H., 2019. Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. Journal of Business Research, Volume 104, 333-339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039.

Szabó, K., 2002. Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Budapest.

Szokolszky, Á., 2004. Kutatómunka a pszichológiában. Osiris Tankönyvek, Budapest.

Tranfield, D., Denyerű, D. & Smart, P., 2003. Towards a methodology for developing evidence‐informed management knowledge by means of systematic review. British Journal of Management, 14(3), 207-222. https://doi.org/10.1111/1467-8551.00375

Van Eck, N. J., Waltman, L. (2014). Visualizing bibliometric networks. Measuring scholarly impact: Methods and practice, 285-320. https://api.semanticscholar.org/CorpusID:169752113

Van Eck, N.J. & Waltman, L., 2011. Text mining and visualization using VosViewer. ISSI Newsletter, 7(3), 50-54.

https://doi.org/10.48550/arXiv.1109.2058

Webster, J. & Watson, R.T., 2002. Analyzing the Past to Prepare for the Future: Writing a Literature Review. MIS Quarterly, 26(2), 13-23. https://doi.org/10.1.1.104.6570.

Megjelent
2023-12-20
Hogyan kell idézni
Kolnhofer-DerecskeiA., SzászváriK., Tóth-TéglásT., & ReicherR. (2023). Elméleti alapok és tapasztalatok a szisztematikus fókuszált szakirodalmi áttekintés során. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok - Gazdálkodás- és Szervezéstudományi folyóirat , (2), 3-35. https://doi.org/10.33565/MKSV.2023.02.01