Motiváció az egyén és a szervezet szintjén

Kulcsszavak: motiváció, szervezeti magatartás, szervezeti teljesítmény, menedzsment

Absztrakt

A motiváció szerepe a szervezetek életében alapvető fontossággal bír. A motiváció az egyéni és a szervezeti teljesítmény egy kritikus eleme, mivel az egyéneket arra ösztönzi, hogy céljaik eléréséért dolgozzanak, a szervezeteket pedig arra, hogy elérjék céljaikat alkalmazottaik motivációján keresztül. Ez a publikáció áttekintést nyújt a motivációt befolyásoló tényezőkről, és arról, hogyan lehet ezeket a motiváció növelése érdekében kihasználni, továbbá kiemeli a motivációt mind egyéni, mind szervezeti szinten, hangsúlyozza a támogató munkakörnyezet megteremtésének fontosságát.

Egyéni szinten a motivációt számos tényező befolyásolja. A motiváció fakadhat belső indíttatásból vagy eredhet külső tényezők hatására. A belülről fakadó motivációt pszichológiai jutalmazás, avagy az a belső vágy hajtja, hogy valamit azért tegyünk, mert az élvezetes, kielégítő, beleértve a személyes célokat, értékeket és meggyőződéseket, amiért majd elismerés jár. A külső elemekből fakadó motivációt kézzel fogható jutalmak váltják ki, például fizetés, munkakörülmények, pénzbeli vagy valamilyen kézzel fogható elismerés, vagy ösztönzőelemek vezérlik. A belülről motivált egyének általában kreatívabbak, elkötelezettebbek a munkájuk iránt, míg a külső elemek hatására motiváltak csak akkor teljesítenek jól, ha különböző juttatások, ösztönző eszközök jelen vannak. Szervezeti szinten a motivációt olyan tényezők befolyásolják, mint a szervezeti kultúra, a vezetés, a munkakörök kialakítása és a teljesítménymenedzsment gyakorlatai. A hatékony vezetés, a pozitív szervezeti kultúra és a támogató munkakörnyezet mind hozzájárulhat a munkavállalók magasabb szintű motivációjához. A motiváció döntő fontosságú a vállalati célkitűzések elérésében. A szervezetek számos stratégiát alkalmaznak a munkavállalók motiválására, például pénzbeli ösztönzőeszközöket, eseti egyedi jutalmakat, elismerési programokat, karrierépítési lehetőségeket és pozitív munkakörnyezetet. A hatékony motivációs stratégiák növelhetik a termelékenységet, a munkával való elégedettséget és a munkavállalók megtartását.

A motiváció azonban nem egy egyformán alkalmazható fogalom, mivel az egyének és a szervezetek motivációs mozgatórugói eltérőek lehetnek. Fontos, hogy az egyének megértsék saját motivációs tényezőiket, míg a szervezeteknek azonosítaniuk kell az egyéni motiváció mozgatórugóit az alkalmazottaik esetében. A motiváció egyéni és szervezeti szintű megértésével az egyének és a szervezetek együtt dolgozhatnak a motiváló környezet megteremtésén, amely elősegíti a sikert és a növekedést.

Szerző életrajzok

Blanka Székely, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Gazdaság- és Regionális Tudományi Doktori Iskola

PhD hallgató

Zsuzsanna Naárné Tóth, Budapesti Metropolitan Egyetem

Egyetemi docens, Oktatási rekorhelyettes

Szilvia Erdeiné Késmárki-Gally, Budapesti Metropolitan Egyetem, Menedzsment Intézet

Főiskolai tanár

Hivatkozások

Adams, J. S., 1963. Toward an understanding of inequity. The Journal of Abnormal and Social Psychology, 67(5), 422-436. https://doi.org/10.1037/h0040968

Bakacsi, Gy., 2010. A szervezeti magatartás alapjai. Aula Kiadó.

Bakacsi, Gy., 2015. A szervezeti magatartás alapjai. Semmelweis Kiadó.

Balogh G. (et al.), 2005. HR – Emberi erőforrás – menedzsment felsőfokon. Menedzsment Kiadó, Budapest.

Baranyai, A., 2017. Szenvedély nélkül nincsen munkahelyi siker? [online] Elérhető: https://hvg.hu/brandchannel/HVG_konferencia_20170202_szenvedely_nelkul_nincsen_munkahelyi_siker (2023.10.13)

Chapman, G. & White, P., 2013. A munkahelyi elismerés 5 nyelve. Harmat Kiadó.

Chapman, G. & White, P., 2019. A munkahelyi elismerés 5 nyelve. Harmat Kiadó.

Csedő, Z. & Zavarkó, M., 2019. Változásvezetés. Akadémiai Kiadó. https://doi.org/10.1556/9789634544104

Csenge, V., 2019. A munkahelyi elismerés 5 nyelve. Legacy: A szervezetfejlesztés és mi. [online] Elérhető: https://legacykft.blog.hu/2019/03/08/a_munkahelyi_elismeres_5_nyelve (2023.10.12)

Dobák, M. & Antal, Zs., 2016. Vezetés és szervezés Szervezetek kialakítása és működtetése. Akadémiai Kiadó.

Farkas, F., Balogh, G. & Rideg, A., 2015. Menedzsment alapvetések és funkciók. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar.

Görög, M., 2013. Projektvezetés a szervezetekben. Panem Könyvek.

Hegedűs-Gál, Cs., 2022. Motivációs elméletek és alkalmazásuk az emberi erőforrás menedzsmentben. [online] Elérhető: https://www.palyaorimotivatio.hu/news/motivacios-elmeletek-es-alkalmazasuk-az-emberi-eroforras-menedzsmentben/ (2023.04.23.)

Híres, N., 2023. Mi a motiváció? Motivációs eszközök és a motiváció 3.0. [online] Elérhető: https://norberthires.com/motivacio/ (2023.10.13)

Hofmeister-Tóth, Á., 2018. A fogyasztói magatartás alapjai. Akadémiai Kiadó.

Kovács, K., 2006. Projekttervezés és projektciklus-menedzsment ismeretek a közigazgatásban. Magyar Közigazgatási Intézet, Budapest. [online] Elérhető: https://drive.google.com/file/d/1a8KANO9JGmfRZlgfRsa2v4zV2Pr-dlC8/view (2023.03.10.)

KÜRT, 2019. Szerepek az agilis szervezetben – HR. Kürt Akadémia. [online] Elérhető: https://kurtakademia.hu/blog/szerepek-az-agilis-szervezetben-hr/ (2023.03.10.)

Pekk, L. & Háry, A., 2021. A Tudásmenedzsment szerepe a technológiai kompetenciák menedzselése során. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok. 2021(2), 140-169. https://doi.org/10.33565/MKSV.2021.02.07

Pink, D. H., 2010. Motiváció 3.0, Ösztönzés másképp. HVG Könyvek Kiadó.

Repka, Á., 2022. Az 5 munkahelyi szeretetnyelv, amivel megbecsülik a dolgozót. HVG Pszichológia Magazin. [online] Elérhető: https://hvg.hu/pszichologiamagazin/20220925_Az_5_munkahelyi_szeretetnyelv_amivel_megbecsulik_a_dolgozot (2023.10.12)

SprintConsulting, 2023. A motiváció 3.0-ról. [online] Elérhető: https://www.sprintconsulting.hu/sprint-blog/a-motivacio-3-0-rol/ (2023.10.12)

Szűcs, P., 2009. Vezetői szerepek és bizalom a hálózatokra épülő gazdaságban Vezetéstudomány, 40(7-8). 49-55.

Szűcs, P., 1995. Vállalati szervezeti változások: lehetőségeink és korlátaink. Marketing & Management, 29(4). 64-68. [online] Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/2415 (2023.04.09.)

Vágány, J., Fenyvesi, É. & Kárpátiné Daróczi. J., 2013. A bizalom és az érzelmi intelligencia szerepe a szervezeti tagok "együttműködöbbé" válásában. Agora. 34-48.

Megjelent
2023-12-20
Hogyan kell idézni
SzékelyB., Naárné TóthZ., & Erdeiné Késmárki-GallyS. (2023). Motiváció az egyén és a szervezet szintjén. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok - Gazdálkodás- és Szervezéstudományi folyóirat , (2), 200-238. https://doi.org/10.33565/MKSV.2023.02.08