Szénvagyonunk nyilvántartásának lehetőségei és hiányosságai

  • Zoltán Püspöki Magyar Földtani és Geofizikai Intézet, e-mail:puspoki.zoltan@mfgi.hu
  • Mária Hámorné Vidó Magyar Földtani és Geofizikai Intézet
  • Katalin Sári Magyar Földtani és Geofizikai Intézet, e-mail: sari.katalin@mfgi.hu
  • Rita Szeiler Magyar Földtani és Geofizikai Intézet
  • Tamás Fancsik Magyar Földtani és Geofizikai Intézet
Kulcsszavak: szén, ásványvagyon-nyilvántartás, térinformatika

Absztrakt

A tanulmány bemutatja a hazai szénvagyon-nyilvántartás korszerűsítésével kapcsolatosan az elmúlt években a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (továbbiakban MBFH) és a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (továbbiakban MFGI) együttműködésének keretében tett fejlesztési lépéseket. Ezek eredménye (1) a hazai szénmedencékre vonatkozó áttekintő paramétertérképek 19 tematikus lapból álló sorozata, illetve (2) a koncessziós kiírásra alkalmas részletesen megkutatott területek tömbszintű térképi nyilvántartásainak térinformatikai leképezése. 
A nemzetközi osztályozási rendszerekkel való összehasonlítás tapasztalatai alapján a hazai ásványvagyonnyilvántartás szénvagyonra vonatkozó adatállománya kiválóan alkalmas a földtani (ENSZ osztályozás G tengely) és megvalósíthatósági (ENSZ osztályozás F tengely) mutatók kifejezésére, ugyanakkor a fajlagos költségek hiánya miatt a gazdaságosság mértéke (ENSZ osztályozás E tengely) nem meghatározható. Ez a szénvagyonnal kapcsolatos stratégiai (pl. régiófejlesztési) döntések meghozatala szempontjából számottevő hiányosság.
A gazdaságosság meghatározásához nélkülözhetetlenek a beruházási és működési költségekről számot adó naprakész bányatervek, illetve a szén piaci értékesítésére vonatkozó információk. Az MFGI-ben mindkét hiányosság pótlására történnek erőfeszítések. Előbbire vonatkozóan a tanulmánytervek készítése, utóbbival kapcsolatban a szén vegyipari hasznosításához (elgázosításához) szükséges alapparaméterek vizsgálata folyik.

Megjelent
2016-06-01
Rovat
Értekezés