A nemzetközi ásványvagyon-osztályozási keretrendszer és a szilárd ásványi nyersanyagok kutatási jelentéseire vonatkozó szabványok áttekintése

  • Zoltán Horváth Magyar Földtani és Geofizikai Intézet, e-mail: horvath.zoltan@mfgi.hu
  • Katalin Sári Magyar Földtani és Geofizikai Intézet, e-mail: sari.katalin@mfgi.hu
  • Béla Fodor e-mail: drfodorbela@t-online.hu
Kulcsszavak: ásványvagyon, készlet, ENSZ, osztályozások

Absztrakt

A hazai ásványvagyon-nyilvántartás és ásványinyersanyag-osztályozás együttes korszerűsítése érdekében a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) megbízásából a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (MFGI) az MBFH-val együttműködve, illetve a Magyarhoni Földtani Társulatot (MFT) bevonva egy kutatást szervezett. A korszerűsítéshez az ásványinyersanyag-kutatási jelentések tartalmi követelményeinek értékelése is hozzátartozik. A projekt keretében a részt vevők megvizsgálták a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott ásványvagyon-osztályozási rendszereket és az osztá -lyo zásra épülő jelentéstételi szabványokat, illetve kódokat, s a legfontosabbakat röviden bemutatjuk ebben, illetve a jelen kötet további cikkeiben.
Cikkünkben elsősorban a szilárd ásványi nyersanyagokra vonatkozó osztályozási rendszerekre helyezzük a hang -súlyt. Így bemutatjuk az ENSZ vagyonosztályozási keretrendszerének (UNFC) legfrissebb változatát, a CRIRSCO sablont és a USGS rendszerét. Ismertetjük a különböző osztályozások összevetésének lehetőségeit is.
A fenti intézmények feladata volt, hogy egyeztessék az alkalmazott definíciókat és módszereket, majd megegyezést érjenek el a közös nyelv, illetve alkalmazás tekintetében. Ennek egyik eredménye többek között az lesz, hogy a bányavállalkozók a nemzetközi kódoknak is megfelelő, szabványos formai és tartalmi követelmények szerint szolgáltatnak adatot, illetve az MBFH által kezelt Állami Ásványi Nyersanyag és Geotermikus Energia Nyilvántartás is így fogadja ezeket az információkat. Az ásványvagyon-gazdálkodásnak ezen elemei között a harmonizáció (megfeleltethetőség) és az ezek kapcsolatát jelentő hatékony adatkezelés biztosítása alapvető fontosságú a korszerű ásványvagyon-gazdálkodáshoz.

Megjelent
2016-06-01
Rovat
Értekezés