Osumilit-(Mg), egy új hazai ásvány egy badacsonyi buchit xenolitból

  • Kálmán Török

Absztrakt

A tanulmány egy fontos, nagy hőmérsékletet jelző ásvány, az osumilit-(Mg) első magyarországi
előfordulását dokumentálja. A korábban Szigligetről leírt buchitzárványokhoz (TÖRÖK 2002)
makroszkóposán igen hasonló xenolit a Badacsonytördemictől északra levő kőfejtőből került elő. A
xenolit túlnyomórészt kvarcból áll, alárendelten tartalmaz földpátokat és magnetitet. A zárványt számos
sötétszürke-fekete kőzetüvegér szeli át. Vékonycsiszolatos, valamint pásztázó elektronmikroszkópos
vizsgálata során a xenolitot átszelő olvadékerekben többféle ásványegyüttest figyeltem meg
(klinopiroxén + plagioklász + magnetit ± ortopiroxén ± káliföldpát ± terner földpát, olivin + anortit +
magnetit, cordierit + káliföldpát ± ortopiroxén ± hercynit, illetve osumüit-(Mg) ± cordierit ± magnetit
± ortopiroxén), melyek közül ebben a munkában a Magyarországról eddig még le nem írt osumilit-(Mg)-t
is tartalmazó ásványegyütteseket részleteztem.
Az irodalmi adatokkal összhangban az osumilit-(Mg) és az azt kísérő ásványok egy kvarcban gazdag,
muszkovitot és valószínűleg biotitot tartalmazó paragenezis megolvadásával jöttek létre viszonylag
oxidatív (a magnetit stabilitási mezején belül) és alacsony vízaktivitással jellemezhető környezetben. A
xenolit származási mélysége az ásványegyüttesek és a kéreg felépítése alapján (SZAFIÁN et al. 1999)
megadott maximális 400 MPa maximális nyomás alapján legfeljebb 15 km lehet, ásványegyüttesei
950-1100 °C hőmérsékleten alakultak ki.

Megjelent
2020-04-23
Rovat
Értekezés