Az impakt szerkezetek helye a földtudományokban I.

A földi meteoritkráterek általános jellegzetességei és eloszlási jellemzői

  • Mihályi Krisztián
  • Arnold Gucsik
  • József Szabó
  • Henrik Hargitai
  • Ákos Kereszturi
  • Szaniszló Bérczi
  • Szabolcs Nagy

Absztrakt

A becsapódási kráterek a legközönségesebb felszíni morfológiai elemek közé tartoznak a Föld-típusú bolygókon, a
holdakon, a kisbolygókon, sőt, még az üstökösökön is. Ezen kráterek morfológiai jellegzetességei jól ismertek, de kimutatásuk a Földön nehézkes, a viszonylag gyors eróziós folyamatok és a felszín növényborítottsága miatt. Az eloszlásuk
ugyancsak fontos, mert a krátereloszlások utalhatnak a különböző bolygófelszín-részletek relatív korára, amelyek összehasonlíthatóak más bolygók felszíneivel. Általánosságban elmondható, hogy minél több kráter van egy felszínen, annál
idősebb (nagyjából állandó és hasonló mértékű kráterképződési intenzitást feltételezve a különböző égitesteken). A földi
meteoritkráterek földrajzi eloszlását azonban nem csak a kráterképződési intenzitás határozza meg, módosítják azt a
kontinensvándorlás (lemeztektonika), valamint a változatos eróziós folyamatok, amelyek a képződött kráterre hatnak
(fluviális és eolikus lepusztulás, tömegmozgások, üledékkel történő betemetődés stb.). A krátermorfológia segítséget
nyújthat továbbá a bolygók felszíni geológiájának és egyéb jellegzetességeinek tanulmányozásához is. A földi meteoritkráterek nem-egyensúlyi eloszlásai (eltérő kráter/felületegység arányok a különböző felszíntípusokon) utalhatnak továbbá még fel nem fedezett meteoritkráterek létére (egységes kráterképződési intenzitást feltételezve), vagy eltérő mértékű
krátererózióra.

Megjelent
2020-04-02
Rovat
Értekezés