Monitoringtervezés és -értékelés geostatisztikai módszerekkel I.

Szakértői véleményen alapuló, „igazoló” mintázás geostatisztikai támogatása

  • Antal Füst
  • János Geiger

Absztrakt

A monitoringrendszerek mintázási reprezentativitásának egyik nagy problémája, hogy a kutatás kezdeti időszakában a tényezők ismertsége általában még nem elegendő egy stabil mintázási stratégia kialakításához. Pontosan emiatt az
utóbbi időben felértékelődött az analógián alapuló igazoló mintázás jelentősége. Jelen dolgozat is egy ilyen, analógián
alapuló (ún. igazoló mintázási stratégia) geostatisztikai támogatásának módját mutatja be. A tervezés a következő három
lépésből áll: 1. megfigyelési vonalak tervezése, 2. megfigyelési hálózat tervezése két dimenzióban, 3. az egyes megfigyelő helyeken a mérések követési idejének számítása. Az alkalmazás során az analóg rendszer térbeli folytonossági
mértékének hatástávolságát és küszöbértékét használjuk. A mintázási időtávolságot egy korrekciós tényezővel vesszük
figyelembe, amely az analóg félvariogram modell paramétereinek függvénye. A levezetést kiterjesztjük mind a lineáris
mind a nem lineáris trendű jelenségek monitoringhálózatának tervezésére.

Megjelent
2020-03-24
Rovat
Értekezés