Óriás kőolaj- és földgázmezők és szerepük a világ energiaellátásában

  • György Bárdossy
  • György Pogácsás
  • Gyöngyi Lelkesné Felvári

Absztrakt

A szerzők ismertetik az óriásmező fogalmát és legfontosabb ismérveit. A tanulmány kizárólag a konvencionális óriásmezőkkel foglalkozik. Ezután az óriás kőolajmezők részletesebb ismertetése következik, majd az óriás gázmezőké.
Ábrák mutatják be a legfontosabb mezők földrajzi helyzetét és táblázatok főbb ismérveit. A cikk külön foglalkozik az
óriásmezők lemeztektonikai helyzetével és medencetípusaival, és ezek gyakoriságát is ismerteti. Néhány fontosabb
kőolajmezőt részletesebben is bemutat. Értékeli az óriásmezők kimerülési folyamatát és azokat a mutatókat, amelyekkel
a kimerülést mennyiségileg is értékelni lehet. Röviden áttekinti az óriásmezők szerepét a jövő kőolaj- és földgáztermelésének alakulásában. A dolgozat a legfontosabb megállapítások összefoglalásával végződik.

Megjelent
2020-01-24
Rovat
Értekezés