Ásványtani mozaikok a Kárpát–Pannon régióból 4.

  • Norbert Zajzon Institute of Mineralogy and Geology, University of Miskolc
  • Béla Fehér Department of Mineralogy, Herman Ottó Museum
  • Sándor Szakáll Institute of Mineralogy and Geology, University of Miskolc
  • Ferenc Kristály Institute of Mineralogy and Geology, University of Miskolc
Kulcsszavak: freieslebenit, beaverit-(Cu), planerit, konikalkit, duftit, mottramit, pszeudomalachit, vauquelinit, axinit-(Fe), bultfonteinit, botallackit

Absztrakt

Negyedik tanulmányunkban további mozaikszerű információkat közlünk a Kárpát-Pannon régió új ásványtani eredményeiből. Az adatokat országok és lelőhelyek szerint csoportosítottuk. Az egyes „mozaikdarabokban” az ásványok pontos leírására és — döntően XRPD, SEM-EDX és EMPA általi — meghatározására, illetve a paragenezis tömör bemutatására koncentráltunk. A tanulmányunkban szereplő ásványok olykor első említések az egész régióból vagy legalábbis az illető lelőhelyről.
Magyarországról a rudabányai ércesedésből freieslebenit és beaverit-(Cu), a parádfürdői ércesedésből planerit–aheylit–faustit–türkiz szilárd oldat vizsgálati adatait közöljük.
Romániából a rézbányai (Băiţa Bihor) ércesedésből konikalkit (magas Pb-tartalommal, konikalkit–duftit szilárd oldat) duftit és mottramit–duftit elegykristály, a vaskői (Ocna de Fier) ércesedésből pszeudomalachit álalak azurit után, illetve vauquelinit jelenlétét dokumentáltuk.
Szlovákiából a magloveci dioritprofirit kőfejtőből axinit-(Fe), a vehéci (Vechec) andezit-kőfejtőből bultfonteinit, míg a dobsinai (Dobšiná) polimetallikus ércesedésből botallackit jelenlétét igazoltuk.

Megjelent
2021-03-21
Rovat
Értekezés

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei