Az andorit sorozat ásványainak vizsgálata a velencei-hegységi Meleg-hegy területéről

  • Richárd Zoltán Papp Miskolci Egyetem, Ásványtani-Földtani Intézet
  • Boglárka Anna Topa Miskolci Egyetem, Ásványtani-Földtani Intézet
  • Norbert Zajzon Miskolci Egyetem, Ásványtani-Földtani Intézet
Kulcsszavak: andorit VI, roscsinit, szulfosó, kémiai változatosság, Velencei Gránit Formáció

Absztrakt

A magyarországi Velencei-hegységben található Meleg-hegy ásványtani sokszínűsége jól ismert. Az elmúlt évtizedekben számos mintát vizsgáltak a területről, amelyekben különböző szulfosó ásványokat is megfigyeltek. Az általunk elemzett minta a Meleg-hegy hidrotermás breccsájának kevésbé kutatott északkeleti, antimonitban gazdag részéből származik. Munkánk során elektronmikroszondás mérések segítségével két új, a területről eddig nem ismert ásványfajt különítettünk el. Ezeket a kémiai összetételük és az andorit helyettesítési százalék vizsgálata (L%) segítségével andorit VI-ként és roscsinitként azonosítottunk.

Az átlagos kémiai összetétel alapján számolt Ag1.06Cu0.04Pb0.80Sb2.49Bi0.22As0.3S6 (L%=102.65–109.84) (6 kénatomra normált) képletű andorit VI és az Ag17.23Cu0.53Pb10.4Hg0.04Zn0.04Fe0.02Sb39.73Bi5.52As5.98S96 (L%=119.52–123.48) (96 kénatomra normált) képletű roscsinit került azonosításra. Az eredmények segítségével kiegészítettük és pontosítottuk az andorit-csoport ásványainak csoportosítási módszerét. Megfigyeltük, hogy a korábban alkalmazott összehasonlító háromszög diagramok (Ag2S + Cu2S)–(Sb2S3 + Bi2S3 + As2S3)–(PbS + HgS + FeS + ZnS + CdS) nem elégségesek az andorit csoport ásványainak pontos elkülönítéséhez az Me+, Me2+ és Me3+ kationok esetében megjelenő változó elemhelyettesítések miatt. Ez alapján kijelenthető, hogy az andorit helyettesítési százalék (L%) és az andorit homológ érték (N) kiszámítása minden esetben elengedhetetlen az andorit ásványok fajszintű meghatározásához.

Szerző életrajzok

Richárd Zoltán Papp, Miskolci Egyetem, Ásványtani-Földtani Intézet

askprz@uni-miskolc.hu | https://orcid.org/0000-0002-1920-3567

Boglárka Anna Topa, Miskolci Egyetem, Ásványtani-Földtani Intézet

boglarka.topa@uni-miskolc.hu | https://orcid.org/0000-0003-1996-2261

Norbert Zajzon, Miskolci Egyetem, Ásványtani-Földtani Intézet

nzajzon@uni-miskolc.hu | https://orcid.org/0000-0003-4664-8091

Megjelent
2022-10-02
Rovat
Értekezés

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei