A tagállamok fiskális hatásköreinek gyakorlása során hozott döntéseinek felülvizsgálata az EUB gyakorlatában

Támogatások vagy jogellenesen befizetett adók visszafizetése jogerős döntések esetén

  • Róbert Szuchy Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék
  • Ágoston Korom Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék
Kulcsszavak: Uniós jogot sértő adók és belső piaccal összeegyeztethetetlen támogatások visszafizetése, kivétel jogerős döntések esetén, mely esetekben kell a jogerős döntéseket felülvizsgálni, belső piaccal összeegyeztethetetlen támogatások visszafizetésére vonatkozó speciális szabályok

Absztrakt

A tagállamok fiskális hatásköreik gyakorlása során adókat szednek be, illetve gazdasági szereplőknek támogatásokat nyújtanak. A tagállamok e területen nem élveznek korlátlan mozgásteret, gyakran előfordul, hogy egy gazdasági szereplőnek nyújtott támogatás vagy beszedett adó nem felel meg az uniós jog kritériumainak.
Ilyen esetekben főszabályként, különösen a belső piaccal összeegyeztethetetlen támogatás esetén, az adókat, és a támogatásokat is vissza kell téríteni.


E főszabály alól jelent kivételt, ha az adott döntés jogerőre emelkedett, ilyen esetben az uniós jog nem követeli meg a kérdéses döntések felülvizsgálatát.

Azonban e kivétel nem minden esetben alkalmazható, valamint  a belső piaccal összeegyeztethetetlen támogatásokra speciális szabályok vonatkoznak. E dolgozatban azt vizsgáljuk, hogy mely esetekben kell eltekinteni a tagállami jogerős döntésektől. Jelentős állami  támogatások visszafizetése, vagy éveken át befizetett adók utólagos visszafizetése komoly befolyást gyakorolhat a gazdasági szereplők, valamint a tagállamok költségvetésére is.

Szerző életrajzok

Róbert Szuchy, Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék

Egyetemi docens

Ágoston Korom, Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék

Egyetemi adjunktus, Kutató

Hivatkozások

Turmo, A., 2017. L’autorité de la chose jugée en droit de l’Union européenne, Bruxelles: Bruylant, Coll. Droit de l'Union européenne, ss-coll. Thèses.

Coutron, L., 2014. L’obligation de renvoi préjudiciel á la Cour de justice: une obligation sanctionnée? Bruxelle: Bruylant.

Rondu, J., 2020. L’individu, sujet du droit de L’Union européenne. Bruxelles: Bruylant.

Clément-Wilz, L. 2019., Le role politique de la Cour de justice de L’Union européenne. Bruxelles: Bruylant.

Blumann, C. & Dubouis, L., 2019. Droit matériel de L’Union Européenne. LGDJ.

Protectionnisme et Droit de L’Union européenne, sous la direction de Ségolene Barbou des Places. Paris: Pedone, 2014

Gyenei L., 2020. Európai uniós polgárság. In: Jakab A.; Könczöl M.; Menyhárdt A. & Sulyok G. (szerk) Internetes Jogtudományi Enciklopédia (EU jog rovat, rovatszerkesztő: Várnay, E.; Varju, M.; Horváthy, B.) http://ijoten.hu6szocikk/europai-unis-polgsg (A letöltés dátuma: 2021.05.02.)

Barbato, J. C. & Mouton, J. D., 2010. Vers la reconnaisance de droits fondamentaux aux États membres de l’union européenne? Rélfexions á partir des notions d’identité et solidarité. Bruxelles Bruylant.

Megjelent
2022-08-31
Hogyan kell idézni
SzuchyR., & Korom Ágoston. (2022). A tagállamok fiskális hatásköreinek gyakorlása során hozott döntéseinek felülvizsgálata az EUB gyakorlatában : Támogatások vagy jogellenesen befizetett adók visszafizetése jogerős döntések esetén. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok - Gazdálkodás- és Szervezéstudományi folyóirat , (1), 131-154. https://doi.org/10.33565/MKSV.2022.01.06