A SZTÁLINISTA GAZDASÁGPOLITIKA ÉS KÖVETKEZMÉNYEI MAGYARORSZÁGON (1949-1953)

  • Endre Domonkos Budapesti Gazdasági Egyetem, Külkereskedelmi Kar, Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék
Kulcsszavak: gazdaságtörténet, az első ötéves terv, Magyarország, ipar, mezőgazdaság, külkereskedelem

Absztrakt

1948-ra a magántulajdon és a többpártrendszer felszámolásával a Magyar Dolgozók Pártja (MDP) megteremtette a szovjet típusú egypárti diktatúra intézményrendszerét. Gazdasági téren az erőltetett ütemű iparosítás kapott hangsúlyt, miközben a kommunista pártvezetés a mezőgazdaság mellett elhanyagolta az infrastruktúra fejlesztését. Az agrárágazat erőszakos téeeszesítése és a szükséges beruházások elmulasztása miatt állandósult az áruhiány. A mezőgazdaság helyzetét tovább súlyosbította a kötelező beszolgáltatások mellett a mennyiségi szemlélet érvényesítése. A magántulajdonú parasztgazdaságok elleni agresszív kampány és az agrárágazat kollektivizálása következtében 300 000 fő végleg felhagyott a földműveléssel és az iparban vállalt munkát.

A központi tervutasításos rendszerben figyelmen kívül hagyták a jövedelmezőséget, a termelési költséget, az értékesítési és minőségi követelményeket. Kizárólag egyetlen szabályozó elv érvényesült: a globális termelési tervmutató teljesítése vagy túlteljesítése. A döntéshozók minden egyes termelést és értékesítést meghatározó szempontot figyelmen kívül hagytak.    

A külkereskedelmi kapcsolatokat a parancsgazdaság szervezeti rendszerébe illesztették. Állami tulajdonú külkereskedelmi vállalatokat hoztak létre, a bel- és világpiaci árakat pedig hermetikusan elválasztották egymástól. A KGST keretein belül a Szovjetunió célja a szocialista blokk országainak világpiaci folyamatoktól való függetlenítése és a belső önellátás elérése volt. A rögzített árak bevezetése 1950-ben súlyosan piactorzító intézkedésnek bizonyult, miközben Magyarország – a nehézipar fejlesztése miatt – rendszeres nyersanyag-behozatalra szorult. Az 1949 és 1953 közötti időszakban a külkereskedelem célkitűzéseit nem sikerült teljesíteni. Az első ötéves terv irracionális gazdaságfejlesztési elképzelései tartós károkat okoztak hazánk nemzetgazdaságában.

Információk a szerzőről

Endre Domonkos, Budapesti Gazdasági Egyetem, Külkereskedelmi Kar, Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék

Tudományos főmunkatárs

Hivatkozások

Aldcroft, D. H. & Morewood, S., 1995. A new start under socialism in the 1950s and 1960s. In: Aldcroft, D. H. & Morewood, S., ed., 1995. Economic Change in Eastern Europe since 1918. Aldershot, Hants, England: Edward Elgar Publishing Limited. pp. 105-127.

Berend, I. T., 1999. Terelőúton. Szocialista modernizációs kísérlet Közép- és Kelet-Európában 1944-1990 (Detour. Attempt of socialist modernisation in Central and Eastern Europe, 1944-1990). Budapest: Vince Kiadó.

Botos, K., 2007. Rendszerváltástól rendszerváltásig. A tervutasításos gazdaságirányítás kiépülésének fénykora 1948-1956 (From the change of regime to the change of regime. The Golden Age of the centrally planned economy 1948-56). In: Botos, K. ed., 2007. Rendszerváltástól rendszerváltásig. Tanulmányok a jelenkori magyar gazdaság történetéből (From the change of regime to the change of regime. Studies about the contemporary economic history of Hungary). Heller Farkas Füzetek. Közgazdasági és Társadalomtudományi folyóirat. Vol. V. Budapest: Tarsoly Kiadó. pp. 6-27. https://jak.ppke.hu/uploads/articles/11269/file/2007..pdf (30.07.2021.)

Włodzimierz, B., 1986. 1950 to 1953: The Peak of Stalinism. In: Kaser, M. C., – Radice, E. A., ed., 1986. The Economic History of Eastern Europe, 1919-1975. Vol. III. Oxford: Clarendon Press. pp. 3-39.

Domonkos, E., 2019. Közép- és Kelet-Európa gazdaságtörténete 1945 és 1953 között. A szovjet megszállás és a sztálinista tervgazdálkodás kiépülése (Economic history of Central and Eastern Europe between 1945 and 1953. Soviet occupation and the creation of centrally planned economy). Budapest: Aposztróf Kiadó.

Gunst, P., 1996. Magyarország gazdaságtörténete 1914-1989 (Economic history of Hungary, 1914-89). Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

Honvári, J., 2005. Magyarország gazdaságtörténete Trianontól a rendszerváltásig (Economic History of Hungary from Trianon to the change of regime). Budapest: Aula Kiadó.

Berend, I. T., 2006. An Economic History of Twentieth-Century Europe. Economic Regimes from Laissez-Faire to Globalization. Cambridge: Cambridge University Press.

Berend, I. T., 1996. Central and Eastern Europe, 1944-1993. Detour from the periphery to the periphery. Cambridge: Cambridge University Press.

Jánossy, F., 1966. A gazdasági fejlődés trendvonala és a helyreállítási periódusok (The trend lines of economic growth and the periods of reconstruction). Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. In: Czoch, G., Faragó, T., Kövér, Gy., Pogány, Á., Szávai, F. & Varga, Zs., ed., 2003. Magyar gazdaságtörténeti szöveggyűjtemény XVIII-XX. század. Budapest: Aula Kiadó. pp. 500-503.

Kaposi, Z., 2004. A 20. század gazdaságtörténete (Economic history of the 20th century). Budapest-Pécs: Dialóg-Campus Kiadó.

Kaposi, Z., 2002. Magyarország gazdaságtörténete 1700-2000 (Economic history of Hungary, 1700-2000). Budapest-Pécs: Dialóg-Campus Kiadó.

Lendvai, E., 2009. Mezőgazdaság (Agriculture). In: Gulyás, L., ed., 2009. A modern magyar gazdaság története. Széchenyitől a Széchenyi tervig (The contemporary economic history of Hungary. From Széchenyi to the Széchenyi plan). Szeged: JATE Press. pp. 164-166.

Matejka, H., 1986. The Foreign Trade System. In: Kaser, M., C. – Radice, E., A. ed., 1986. The Economic History of Eastern Europe, 1919-1975. Vol. III. Oxford: Clarendon Press. pp. 250-289.

Nagy, J., 2006. A parasztság helyzetének változása az első Nagy Imre kormány idején. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis, Sectio Historiae, XXXIII, 32(1). 237-248. http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/2325/1/237-248_Nagy.pdf (30.07.2021.)

Pető, I., & Szakács, S., 1985. A hazai gazdaság négy évtizedének története. 1945-1985. I. Az újjáépítés a tervutasításos irányítás időszaka (Four Decades of the Hungarian Economy. The period of reconstruction and the centrally planned economy). Vol I. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Romsics, I., 2017. Magyarország története (History of Hungary). Budapest: Kossuth Kiadó.

Romsics, I., 1999. Hungary in the twentieth century. Budapest: Corvina – Osiris.

Szakács, S., 1999. Gazdaságtörténet (Economic history). II. Budapest: BKE-Számalk.

Szávai, F., 2009. A szocialista korszak gazdasági élete (Economic life of the Socialist Era, 1945-1990). In. Gulyás, L., ed., 2009. A modern magyar gazdaság története. Széchenyitől a Széchenyi tervig (The contemporary economic history of Hungary. From Széchenyi to the Széchenyi plan). Szeged: JATE Press. pp. 147-161.

Tóth, I. Gy., 2005. A Concise History of Hungary. The History of Hungary from the Early Middle Ages to the Present. Budapest: Corvina – Osiris.

Megjelent
2022-08-31
Hogyan kell idézni
DomonkosE. (2022). A SZTÁLINISTA GAZDASÁGPOLITIKA ÉS KÖVETKEZMÉNYEI MAGYARORSZÁGON (1949-1953). Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok - Gazdálkodás- és Szervezéstudományi folyóirat , (1), 3-31. https://doi.org/10.33565/MKSV.2022.01.01