A tudásmenedzsment szerepe a technológiai kompetenciák menedzselése során

  • Letícia Pekk Pannon Egyetem
  • András Háry ZalaZONE Ipari Park Zrt.
Kulcsszavak: tudásmenedzsment, technológiai kompetencia, technológiai képességek, tudásbázis, technológiai tudás

Absztrakt

A tudásmenedzsment fogalmi meghatározására és modell szintű vizsgálatára nagy mennyiségű és magas minőségű tudományos forrás áll rendelkezésre. Jelen tanulmány arra tesz kísérletet, hogy a tudásmenedzsment elméleti összefoglalója alapján kapcsolatot teremtsen a kutatás-fejlesztés, az innováció, a technológiai menedzsment és a technológiai kompetencia irányába. Ennek érdekében, a tudásmenedzsment elvi megállapításait tovább-bontva kerül sor előbb a kutatás-fejlesztés és innováció, illetve technológiamenedzsment oldali megközelítésre, majd a technológiai kompetencia ismert fogalmi meghatározásain keresztül a további értelmezésre. A technológiai kompetencia ipari megközelítése kapcsán vizsgált definíciók szinte egységes üzenete az, hogy a technológiai kompetencia a humán jellegű képességek és a technikai képességek közös halmaza, amely ennek megfelelően átfogó és komplex menedzsment megközelítést is kíván. A szakirodalmi források feldolgozása és következtetések levonása mentén kerülnek feltárásra a kutatási kérdések által megfogalmazott célzott területek és kapcsolatok. A tanulmány végén következtetések kerülnek megfogalmazásra, amelyek további kutatásokat készítenek elő. Megállapítható, hogy nincs egységes módszertani álláspont a napjaink változó környezetében szükséges technológiai kompetenciák tudásmenedzsment-oldali megközelítésére, illetve az elérhető mérési módszerek is csak részben alkalmasak. Ugyanakkor, rendkívül fontos téma nemcsak a vállalatok, hanem a kutatóintézeti szféra számára is.

Szerző életrajzok

Letícia Pekk, Pannon Egyetem

PhD hallgató

András Háry, ZalaZONE Ipari Park Zrt.

vezérigazgató

Hivatkozások

Abubakar, M. A., Elrehail, H., Alatailat, M. A., Elci, A. (2017): Knowledge management, decision-making style and organizational performance, Journal of Innovation & Knowledge

Aleksandr I. Kashirin (2018): Method of managing unique technological competencies. International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET) Volume 9, Issue 12, December 2018, pp. 1256-1266

Anagnostopoulos, C. N. (1998). Few gold stars for precollege education. IEEE Spectrum, 18-26. https://doi.org/10.1109/6.666954

Arballo N. C., Nunez M. E. C., Tapia B. R. (2019): Technological Competences: A Systematic Review of the Literature in 22 Years of Study, International Journal of Emerging Technologies in Learning, Vol 14, No 04 (2019)

Armand Hatchuel; Pascal Le Masson; Benoıit Weil (2002): From knowledge management to design-oriented organisations, International Social Science Journal

Bell, M., & Pavitt, K. (1993). Technological accumulation and industrial growth: contrasts between developed and developing countries. Industrial and corporate change, 2 (2), 157-211. https://doi.org/10.1093/icc/2.2.157

Bencsik, Andrea; Für, Klaudia (2015): Olcsó és okos – A frugal innovációs és a tudásmenedzsment szimbiózisa, XLVI. ÉVF. 2015. 12. szám/ ISSN 0133-0179

Bencsik, Andrea (2015): A tudásmenedzsment elméletben és gyakorlatban, Budapest ISBN: 978 963 05 9784 5

Berényi, László (2012): Kompetenciamenedzsment és irányításirendszer-szabványok, Debreceni Egyetem

Castro, G. M. (2015): Knowledge management and innovation in knowledge-based and high-tech industrial markets: The role of openness and absorptive capacity, Industrial Marketing Management

Demeter, Krisztina; Losonci, Dávid; Kovács, Zoltán (2017): A lean tudás megosztása, Budapesti Corvinus Egyetem, ISBN 978-963-503-666-0

Fehér, Péter (2005): A technológiák szerepe a tudásmenedzsment folyamatok támogatásában, Vezetéstudomány, Budapest

Fernández, M. R. (2003). Competencias profesionales del docente en la sociedad del siglo XXI. Revista Fórum Europeo de Administradores de la Educación, 11 (1).

Ganesh D. Bhatt (2001): Knowledge management in organizations: examining the interaction between technologies, techniques, and people, Journal of Knowledge Management Volume 5 Number 1 2001 pp. 68-75

Giget, M. (1997). Technology, innovation and strategy: recent developments. Internacional Journal of Technology Management, 14, 613-634. https://doi.org/10.1504/IJTM.1997.

Giget, M. (1984). The Bonsai tree of Japanese industry. FUTURES.

Grzybowska, K., Łupicka, A (2017): Key competencies for Industry 4.0, Economics & Management Innovations(ICEMI)

Hlupic, V. (2002). Knowledge and Business Process Management. (I. G. (IGI), Ed.) ilustrada.

Jia-Sheng Lee, Wan-Fai Chou (2009): The effect of knoledge management strategy of an enterprise ont he knowledge creation capability of R&D team members and their R&D performance, Taiwan

Kajati, György (2013). K+F, innováció és projektmenedzsment. Eger: Eszterházy Károly Főiskola

Kashif Akram; Suleman Hafeez Siddiqui; Muhammad Atif Nawaz (2011): Role of Knowledge Management to Bring Innovation: An Integrated Approach, International Bulletin of Business Administration ISSN: 1451-243X Issue 11 (2011)

Keczer, Gabriella (2016): A tudásmenedzsment és az emberi erőforrás menedzsment kapcsolata – A tudásmegosztás elősegítése a szervezetben, Szeged

Letmathe, P., Schinner, M. (2017): Competence Management in the Age of Cyber Physical Systems, Industrial Internet of Things (pp.595-614)

Mariano Nieto (2002): From R&D management to knowledge management An overview of studies of innovation management, Technological Forecasting and Social Change

Mihir, Parikh (2015): Knowledge Management Framework for High-Tech Research and Development, Engineering Management Jorunal

Morcillo, P. (1997). Dirección estratégica de la tecnología e innovación. Madrid.

Nieto, M. (2004). Basic propositions for the study of the technological innovation process in the firm (Vol. 7). European Journal of Innovation Management. https://doi.org/10. 1108/14601060410565065

Nonaka, I. and Takeuchi, H. (1995). The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation. Oxford University Press, New York.

Pataki, Béla (2005): A technológia menedzselése, Budapest ISBN 963 9548 70 7

Prahalad, C., & Hamel, G. (1990). The core competences of the corporation (Vol. 68). Harvard Business Review.

Prahalad, C., & Hamel, G. (1994). Competing for the future. Harvard Business School.

Radu, L. D. (2020): Disruptive Technologies in Smart Cities: A Survey on Current Trends and Challenges, Smart Cities 2020, 3, 1022-1038, pp.3; doi:10.3390/smartcities3030051

Sh. U. Kosimov, M. R. Rafiqova, M. I. Murodova (2021): Implementation of the Technological Competence of Future Specialists. Scientific Research Publishing Inc. Creative Education, 2021, 12, 666-677; ISSN Online: 2151-4771

Stephen J. Kline, Nathan Rosenberg (1986): An Overview of Innovation. In Landau, R.-Rosenberg N. (1986): The Positive Sum. National Academy Press. Washington.

Tyler, B. B. (2001). The complementarity of cooperative and technological competencies: a resource-based perspective. Journal Engineering and Technology Manegement Jet-M, 18, 1-27. https://doi.org/10.1016/S0923-4748(00)00031-X

Vallejo, B. M., Gallo, J. J., & Plazas, C. E. (2016). Propuesta de una metodología para el estudio de competencia tecnológica en empresas fabricantes de medicamentos. Universidad & Empresa, 18 (31), 11-27. https://doi.org/10.12804/rev.univ.empresa.31.2016.01

Wu Yang; ZhongJing-jun; Sun Chang-xiong (2007): The Fusion Model of Knowledge Management and Communication Management in Research Organization, China

Megjelent
2021-12-31
Hogyan kell idézni
PekkL., & HáryA. (2021). A tudásmenedzsment szerepe a technológiai kompetenciák menedzselése során. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok - Gazdálkodás- és Szervezéstudományi folyóirat , (2), 140-169. https://doi.org/10.33565/MKSV.2021.02.07