K-Pop 4E

azaz a kreatív és kulturális ipari marketing-mix elemeinek bemutatása a dél-koreai popzenében (K-Popban) és filmsorozatoknál (K-drámáknál) használt marketing eszközök példáján keresztül

  • Éva Judit Gajzágó Budapesti Gazdasági Egyetem, Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Kereskedelem Tanszék
Kulcsszavak: marketing-mix, kreatív és kulturális ipar, Dél-Korea, K-pop, K-dráma

Absztrakt

Az elmúlt évtizedekben a kreatív és kulturális ipar szerepe felértékelődött, termékeinek és szolgáltatásainak kereslete növekedett.

A cikkben ezen növekedés hátterét, illetve a növekedéshez hozzájáruló vállalati marketing eszközöket egy egyre népszerűbb szektor, a dél-koreai zenei- és filmipar példáján keresztül mutatja be a szerző.

A 4E marketing-mix modelljét (Experience, Everyplace, Exchange, Evangelism) használva ismerteti azokat az eszközöket, amelyekkel a vállalatok befolyásolják az iparág termékeinek fogyasztását.

A cikk második felében egy nemzetközi szekunder kutatás, valamint egy hazai, a koreai kultúra rajongói körében 2018-2019-ben elvégzett primer kutatás eredményeit összegezve a szektor fogyasztónak sajátosságai és preferenciai is bemutatásra kerülnek.

Információk a szerzőről

Éva Judit Gajzágó, Budapesti Gazdasági Egyetem, Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Kereskedelem Tanszék

Főiskolai docens

Hivatkozások

BALMAIN, C. (2014): An investigation into the popularity of Hallyu culture in the UK. (2014): 81-88. in Anderson, Crystal S., et al. The global impact of South Korean popular culture: Hallyu unbound. Lexington books, 2014.

BAYER, J. (2002): Globális média, globális kultúra. Globalizáció és civilizációk. Magyar Tudomány 47: 748-761.

BERG, S.-H. (2015): Creative cluster evolution: The case of the film and TV industries in Seoul, South Korea. European Planning Studies 23(10): 1993-2008. https://doi.org/10.1080/09654313.2014.946645

BERG, S.-H. (2018): Local buzz, global pipelines and Hallyu: The case of the film and TV industry in South Korea. Journal of Entrepreneurship and Innovation in Emerging Economies 4(1): 33-52. https://doi.org/10.1177%2F2393957517749072

BOK-RAE, K. (2015): Past, present and future of Hallyu (Korean Wave). American International Journal of Contemporary Research 5(5): 154-160.

CHANG, W. & PARK S.-E. (2019): The fandom of Hallyu, a tribe in the digital network era: The Case of A.R.M.Y. of BTS. Kritika Kultura 32, 261-287

CHO, J. K. (2017): Sure It's Foreign Music, but It's Not Foreign to Me Understanding K-Pop's Popularity in the U.S. Using Q Sort. All Theses and Dissertations. 6612, letöltve: https://scholarsarchive.byu.edu/etd/6612, 2020. 05.12.

CHO, M. (2017): Domestic Hallyu: K-Pop Metatexts and the Media's Self-Reflexive Gesture. International Journal of Communication (19328036) 11.

CHOI, S. C., MEZA X.V. & PARK, H.W. (2014): South Korean culture goes Latin America: social network analysis of Kpop tweets in Mexico. International Journal of Contents 10(1): 36-42.

CONNELL, S. (2014): Building a creative economy in South Korea: Analyzing the plans and possibilities for new economic growth. 2014: On Korea 7., letöltve: http://www.keia.org/sites/default/files/publications/kei_creative_economy.pdf, 2019. 12.20.

COMUNIAN, R., CHAPAIN, C., & CLIFTON, N. (2010): Location, location, location: exploring the complex relationship between creative industries and place. Creative Industries Journal, 3(1), 5-10.

DE CASTILHO, V. B. (2015): South Korean Pop Style: The Main Aspects of Manifestation of Hallyu in South America. Romanian Journal of Sociological Studies (2): 149-176.

DESCHENES, B. (1998): Toward an anthropology of music listening, International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, 135-153. https://doi.org/10.2307/3108385

EC (2010): Zöld könyv a kulturális és kreatív iparágak potenciáljának felszabadításáról. Brüsszel. letöltve: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52010DC0183, 2019.04.26.

EPURAN G., IVASCIUC, S. I. & MICU A. (2015): From 4P's to 4 E's–How to Avoid the Risk of Unbalancing the Marketing Mix in Today Hotel Businesses., Annals of “Dunarea de Jos” University of Galati Fascicle I. Economics and Applied Informatics Years XXI – no 2/2015

ERCSEY, I. (2014): Közös az értékteremtés a kulturális szektorban? Marketing  Menedzsment 48 (3): 36-46.

FLODMAN, S. (2015): How to Use Social Media as a Nordic Music Company Inspired by the Kpop Business, szakdolgozat, KTH program; Media Technology, Master of Science in Media Technology – Media Management, KTH Royal Institute of Technology , School of Computer Science and Communication, letöltve: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:824154/FULLTEXT01.pdf, 2019.11.20.

FUHR, M. (2015): Globalization and popular music in South Korea: Sounding out K-pop, Routledge.

HONG E. (2014): The Birth of Korean Cool, How One Nation is Conquering the World Through Pop-Culture. New York: Picador.

HORVÁTH, Á. & GYENGE B. (2019): A filmes merchandising megjelenési formáinak, alkalmazhatóságának és történetének irodalmi vizsgálata." Marketing  Menedzsment 53 (Különszám): 69-76.

HUH, C. & Wu, J. (2017): Do Hallyu (Korean Wave) exports promote Korea’s consumer goods exports? Emerging Markets Finance and Trade 53(6): 1388-1404. https://doi.org/10.1080/1540496X.2017.1313161

HÜBINETTE, T. (2012): The reception and consumption of Hallyu in Sweden: Preliminary findings and reflections. Korea Observer 43(3): 503-525.

HÜBINETTE, T. (2018): Who Are the Swedish K-pop Fans? Revisiting the Reception and Consumption of Hallyu in Post-Gangnam Style Sweden with an Emphasis on K-Pop. Culture and Empathy. International Journal of Sociology, Psychology, and Cultural Studies 1(1-4): 34-48. https://doi.org/10.32860/26356619/2018/1.1234.0004

JIN, D. Y. & YOON, K. (2016): The social mediascape of transnational Korean pop culture: Hallyu 2.0 as spreadable media practice. New media & society 18(7): 1277-1292. https://doi.org/10.1177%2F1461444814554895

JIN, D. Y (2018): An analysis of the Korean wave as transnational popular culture: North American youth engage through social media as TV becomes obsolete. International Journal of Communication 12: 404-422.

JUNG, S. & SHIM D. (2014): Social distribution: K-pop fan practices in Indonesia and the ‘Gangnam Style’phenomenon. International Journal of Cultural Studies 17(5): 485-501. https://doi.org/10.1177%2F1367877913505173

KORPÁS, Z. & SZABÓ B. (2019): Az online reklámok közvetlen hatásának vizsgálata a vásárlási döntésekre. Marketing & Menedzsment 53 (2): 31-44.

KOTLER, P., KARTAJAYA, H. & SETIAWAN, I., (2010). Marketing 3.0: From products to customers to the human spirit. Hoboken, NJ: Wiley Wiley InterScience (Online service).

KWON, S.-H. & KIM, J. (2013): From censorship to active support: The Korean state and Korea’s cultural industries. The Economic and Labour Relations Review 24 (4): 517-532. https://doi.org/10.1177%2F1035304613508873

LEE, S. Y. (2020): Practicing K-pop: A New Religion called BTS and A.R.M.Y., Princeton Theological Seminary, konferencia előadás, BTS (방탄소년단), A Global Interdisciplinary Conference Project, Kingston University, Penryn Road, London, 4-5 January 2020

LEUNG, S. (2012): Catching the K-Pop Wave: Globality in the Production, Distribution, and Consumption of South Korean Popular Music, Senior Capstone Projects. 149. http://digitalwindow.vassar.edu/senior_capstone/149 (letöltve: 2020.12.15.)

MADRID-MORALES, D. & LOVRIC, B. (2015): Transatlantic connection’: K-pop and K-drama fandom in Spain and Latin America. The Journal of Fandom Studies 3(1): 23-41.

MIN, W., JIN, D.Y. & HAN, B. (2018): Transcultural fandom of the Korean Wave in Latin America: through the lens of cultural intimacy and affinity space. Media, Culture  Society: 0163443718799403. (hivatkozva Molnarra (2014) https://doi.org/10.1177%2F0163443718799403

MORVAY, Sz. (2020): Kultúra és a városfejlődés – kreatív városok Kelet-Közép-Európában, doktori értekezés, Széchenyi István Egyetem, Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola, letöltve: https://rgdi.sze.hu/images/RGDI/honlapelemei/fokozatszerzesi_anyagok/Doktori%20%C3%A9rtez%C3%A9s_Morvay%20Szabolcs.pdf, 2021.01.16.

NESZMÉLYI, Gy. (2020): A koreai köztársaság kereskedelmi politikája és a koreu szabadkereskedelmi megállapodás. Földrajzi Közlemények 144 (3): 274-293. https://doi.org/10.32643/fk.144.3.3

OH, I. & PARK G.-S. (2012). From B2C to B2B: Selling Korean pop music in the age of new social media. Korea Observer 43(3): 365-397.

ONO, K. A. & KWON, J. (2013): Re-worlding culture. The Korean Wave: Korean Media Go Global. London: Routledge, 199-214.

POWELL, R. R. (2020): The Religion of BTS, Episcopal Chaplain at Harvard University, konferencia előadás, BTS (방탄소년단), A Global Interdisciplinary Conference Project, Kingston University, Penryn Road, London, 4-5 January 2020

POWER D. & NIELSÉN T. (2010): Priority Sector Report: Creative and Cultural Industries, European Cluster Observatory, letöltve: 2019.088.14., 16:30, http://www.clusterobservatory.eu/common/galleries/downloads/CreativeAndCulturalIndustries.pdf

SHIM, D. (2002): South Korean media industry in the 1990s and the economic crisis. Prometheus, 20(4), 337-350.

SHIM, D. (2006): Hybridity and the rise of Korean popular culture in Asia. Media, Culture  Society 28 (1): 25-44. Sinnreich, A. (2007). Henry Jenkins: Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. International Journal of Communication, 1(1), 4.

SHIM, D. (2008): The growth of Korean cultural industries and the Korean wave. East Asian pop culture: Analysing the Korean wave, 1, 15-32.

SHIN, S. I. & Kim, L. (2013): Organizing K-pop: Emergence and market making of large Korean entertainment houses, 1980–2010. East Asia, 30(4), 255-272.

SINNREICH, A. (2007): Henry Jenkins: Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. International Journal of Communication, 1(1), 4.

SUNG, S.-Y. (2014). K-pop reception and participatory fan culture in Austria. Cross-Currents: East Asian History and Culture Review 3 (1): 56-71.

SZILÁGYI, A. (2015): Az intelligens szakosodás és a kreatív iparágak kapcsolata. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok, 1, 103-115.

TÓTH, O. (2016): A kultúramarketing hazai és nemzetközi jelentősége, különös tekintettel a kulturális turizmus gazdaságélénkítő szerepére. Marketingkaleidoszkóp 2016 (Prof. Dr. Piskóti István ed.): 176.

TÖRNKVIST, G. (1983): Creativity and the renewal of regional life in Buttimer A. (ed.): Creativity and Context: A seminar report. Land studies in geography, B. Human Geography, 50. Gleerup, Lund, pp. 91-112

UNCTAD (2018): Creative Economy Outlook, Trends in international trade in creative industries 2002-2015, country profiles, 2005-2014, UNCTAD/DITC/TED/2018/3, letöltve: 2019.08.14., 17:10, https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditcted2018d3_en.pdf

YOUNG, K. H. (2020): Beyond The Standards: A Study on the Absolute Freedom of Individuals in the Message of BTS through the Idea of Laozi and Zhuangzi, Suwon Science College in Korea, konferencia előadás, BTS (방탄소년단), A Global Interdisciplinary Conference Project, Kingston University, Penryn Road, London, 4-5 January 2020

UM, H. (2019): BTS and K-pop in the UK: Global Success and UK Reception. A report commissioned by the Korean Cultural Centre, UK.

Az UNCTAD éves kereskedelmi jelentéseiben a kultúrával kapcsolatos szolgáltatásokat (személyes, kulturális és rekreációs szolgáltatások néven) tűnteti fel külön kategóriaként.

A K-pop több, mint popzene, hiszen többféle zenei stílust foglal magába (gyakran egy zenei számon belül). A K-pop stílusba tartozhatnak a pop, a hip-hop, a rap, a rock, az R&B és az elektronikus zenék is, melyek közös ismertetőjele a dél-koreai eredet (Leung,2012)

https://www.ifpi.org/our-industry/global-charts/

https://www.billboard.com/music/bts/chart-history

https://www.youtube.com/watch?v=XsX3ATc3FbA

https://www.youtube.com/watch?v=MBdVXkSdhwU&feature=emb_logo

http://data.uis.unesco.org/

https://www.statista.com/statistics/831717/south-korea-film-industry-sales-revenue/

https://bizdevonline.com/four-es-marketing-strategy/; Fetherstonhaugh, B. (2009), The 4P’s are out, the 4E’s are in, http://www.ogilvy.com/on-our-minds/articles/the_4e_-are_in.aspx

https://www.kocca.kr/en/main.do

http://www.korea.net/AboutKorea/Economy/Industrial-Brand-Leaders-Korean-Industrial

https://www.youtube.com/playlist?list=PLpHoQcgaTCLInk5Yb-W4dLldhhL8wFYv7

https://www.soompi.com/category/quizzes

https://www.weverse.io/

https://www.tickettailor.com/events/kevents/235686?fbclid=IwAR2RXTcYXFQM_lwieSuL0pjwYd7LupdoRbN_uOVtUD5V_ViT6ZR-1Ugw18Y

https://www.facebook.com/events/324398458281283/

https://www.mylondon.news/whats-on/music-nightlife-news/bts-ticket-prices-revealed-wembley-15900736

https://www.youtube.com/watch?v=2oTIlGcsRf8

https://campaign.weverseshop.io/nyel/#ticket

https://edition.cnn.com/2020/06/08/entertainment/bts-A.R.M.Y.-black-lives-donation/index.html

https://www.bbc.com/news/world-asia-52996705

https://www.kingston.ac.uk/events/item/3428/04-jan-2020-bts-a-global-interdisciplinary-conference-project/. A konferencián a cikk szerzője szekcióvezetőként és előadóként is részt vett.

https://bt21fans.com/products/bts-x-2018-official-A.R.M.Y.-bomb-ver-3-light-stick; https://www.youtube.com/watch?v=0xorUCuvpKY

https://www.youtube.com/watch?v=ZhJ-LAQ6e_Y; https://www.unicef.org/press-releases/we-have-learned-love-ourselves-so-now-i-urge-you-speak-yourself

https://www.youtube.com/watch?v=gAQmOBUtlQU

Megjelent
2021-06-12
Hogyan kell idézni
Gajzágó Éva J. (2021). K-Pop 4E: azaz a kreatív és kulturális ipari marketing-mix elemeinek bemutatása a dél-koreai popzenében (K-Popban) és filmsorozatoknál (K-drámáknál) használt marketing eszközök példáján keresztül. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok - Gazdálkodás- és Szervezéstudományi folyóirat , (1), 108-134. https://doi.org/10.33565/MKSV.2021.01.05