A TERÜLETI TŐKE IDENTITÁS FAKTORÁNAK ERŐSÍTÉSE A SPORTOLÓI IDENTITÁS ÁLTAL

  • Beatrix FARAGÓ Széchenyi István Egyetem
  • Márta KONCZOSNÉ SZOMBATHELYI Széchenyi István Egyetem
Kulcsszavak: identitás, társadalmi tőke, sportoló, regionalitás

Absztrakt

Az identitás és a sport viszonyának egyik megnyilvánulása, amikor a sport a közösségi életet erősíti, a közösség pedig aktív tagja és támogatója a sportnak. A nemzeti, illetve területi identitás kulturális örökség. Ebben az aspektusban a sporttal kapcsolatos identitás értelmezhető a társadalmi kultúra részeként. A tanulmány bemutatja a sport és a lokális identitás összefüggéseit, valamint ezek hatását a társadalmi tőkére. Kutatásunk célja a sportolói identitás felmérése és annak hatásának vizsgálata egy terület társadalmi tőkéjére. Kérdésként jelenik meg, hogy a sportba való integráció identitássá válik-e; illetve, hogy milyen mértékben maradnának/maradtak a sportban, illetve az adott régióban a sportolói karrierjük után a megkérdezettek? Vizsgáljuk, hogy a sportolók identitása milyen hatással van az oktatási és a gazdasági környezetre, hiszen a képzés és a munkaerő-piac meghatározó szegmensét képezik. Az identitások sporthoz viszonyított attitűdjeiben megmutatkoznak azok a tőkeelemek, amelyek a régió fejlődésében, versenyképességében növeli a hatékonyságot. Az identitás mintázatok által bemutatásra kerül a sportolói, regionális, nemzeti identitás meghatározása, azok hatásai egymásra. Az empirikus kutatás megmutatja, hogy a sportolói identitás megjelenik a sportolóknál, annak hatása a területi tőkére a területi-, társadalmi-, humán tőke elemeként érvényesül. A kutatás eredménye a versenyképesség fejlesztő mechanizmusának elemeiben nyújt új irányt, amely a sportolói szegmens tőkeértékét mutatja be.

Szerző életrajzok

Beatrix FARAGÓ, Széchenyi István Egyetem

Egyetemi tanársegéd

Márta KONCZOSNÉ SZOMBATHELYI, Széchenyi István Egyetem

Egyetemi tanár

Megjelent
2020-05-15
Hogyan kell idézni
FARAGÓB., & KONCZOSNÉ SZOMBATHELYIM. (2020). A TERÜLETI TŐKE IDENTITÁS FAKTORÁNAK ERŐSÍTÉSE A SPORTOLÓI IDENTITÁS ÁLTAL. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok - Gazdálkodás- és Szervezéstudományi folyóirat , (2), 59-76. https://doi.org/10.33565/MKSV.2020.02.04