ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ VÁLLALATOK CSŐDKOCKÁZATÁNAK VIZSGÁLATA MAGYARORSZÁGON

  • Petronella Molnár Szent István Egyetem, Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola
  • Szilárd Hegedűs Budapesti Gazdasági Egyetem, Pénzügyi és Számviteli Kar, Pénzügy Intézeti Tanszék
Kulcsszavak: csődkockázat, önkormányzati tulajdonú vállalat

Absztrakt

Az önkormányzatok felelősek a közjavak és a közszolgáltatások előállításáért, mely feladatok ellátását önkormányzati tulajdonú vállalkozásokkal valósítják meg a helyhatóságok. Az önkormányzati tulajdonú cégek gazdálkodnak az önkormányzati vagyonnal, illetve fejlesztik, bővítik azt, továbbá biztosítják a la-kosság számára nélkülözhetetlen közszolgáltatásokat. A közszolgáltatások minősége határozza meg a te-lepülésen élők életszínvonalát, valamint a települések helyzetét az összes többi település közötti versenyben. Az elmúlt évtizedek során a fejlődő informatikai háttér és a statisztikai módszerek, valamint a folyamato-san jelentkező, növekvő igények miatt számos modellt készítettek a csődveszélyes cégek meghatározására. Valamennyi modell pénzügyi-számviteli kimutatásokból képzett mutatószámokon alapszik. A csődelőre-jelzési modellek ugyan nemképesek előre jelezni a cégek jövőjét, de alkalmazásuk során megtudhatjuk, hogy a cég a pénzügyi-számviteli mutatószámai alapján a csődös vagy túlélő vállalatok csoportjához tartozik-e. A kutatás során önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi –számviteli mutatószámai ke-rültek górcső alá, 407 darab céget vizsgáltunk meg 3 féle csődelőrejelzési modell segítségével 2006, 2011 és 2013-as évekre vonatkozóan. A tanulmány célja, hogy értékelje, mely önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok voltak a vizsgált három évben-csődhelyzetben. Célunk, hogy varianciaanalízis segítségével össze-hasonlítsuka különböző iparágakban tevékenykedő cégeket, valamint a cégek méreteit és a különböző tele-püléskategóriákban működő vállalkozásokat.

 

 

Megjelent
2018-05-01
Hogyan kell idézni
MolnárP., & HegedűsS. (2018). ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ VÁLLALATOK CSŐDKOCKÁZATÁNAK VIZSGÁLATA MAGYARORSZÁGON. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok - Gazdálkodás- és Szervezéstudományi folyóirat , (1), 18-34. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/mksv/article/view/1863