A HAZAI GÉPIPARI VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA 2012 ÉS 2016 KÖZÖTT

  • Gergő Baranyai Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar
  • Szilárd Hegedűs Budapesti Gazdasági Egyetem, Pénzügyi és Számviteli Kar, Pénzügy Intézeti Tanszék
  • Petronella Molnár Szent István Egyetem, Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola
Kulcsszavak: ipar, pénzügy, régiók, statisztika, helyi önkormányzatok

Absztrakt

A kutatásunk során a magyarországi gépipari vállalkozások pénzügyi mutatóit vizsgáltuk leíró és többvál-tozós statisztikai módszerek segítségével. A vizsgálat célja az volt, hogy képet kapjunk az iparági vállalatok pénzügyi egészségéről, gazdasági helyzetéről.A tanulmányban statisztikákat futtatunk le a vállalkozások számának az egyes alágazatokban történő megoszlására, eredményül kapva, hogy Magyarországon a legtöbb gépipari cég az egyéb általános rendeltetésű gép gyártása és az egyéb speciális rendeltetésű gép gyártása alágazatban termel, a legkevesebb pedig a közúti gépjárműgyártása alágazatban működik, ami azért lehet érdekes, mert ezen alágazat cégei realizálják a messze legmagasabb árbevételeket a többi gépipari alághoz képest. Az alágazatokban történő megoszlás mellett megvizsgáltuk, hogy a vállalkozások hányad része helyezkedik el hazánk egyes NUTS 3 statiszti-kai régióiban.Kutatásunkban vizsgáltuk a gépipari főágazatok pénzügyi mutatóinak leíró statisztikáját is, amelyben a hangsúlyt a tőkeerősségre, likviditásra és tőkeáttételre helyeztük.A leíró statisztika alkalmazása során a vizsgált sokaság vállalkozásainak eloszlását elemeztük, mivel megítélésünk szerint megfelelőbb képet ad az ágazat helyzetéről, mintha csak a helyzetmutatókat vizsgáltunk volna. Az ágazatokat tovább vizsgáltuk alágazatok tekintetében is.A lefuttatott statisztikák elemzése után azt az eredményt kaptuk, hogy a tőkeszerkezet kedvező, a likvi-ditási mutatók a cégek nagy részénél jó értéket mutatnak a céges körben a teljes vizsgált időintervallumban, vagyis 2012-2016 között, azonban az időszakra igaz az is, hogy csupán 10% körül alakult azon cégek száma az összes gépipari vállalkozáshoz képest, amelyek tőkeáttétellel rendelkeztek.Vizsgálataink során többváltozós módszereket is alkalmaztunk, így varianciaelemzéssel vizsgáltuk a terü-leti elhelyezkedés hatását a pénzügyi mutatókra, a tőkeszerkezetre hatást gyakorló pénzügyi mutatókat pedig korrelációelemzés segítségével elemeztük. Bebizonyosodott, hogy a területi elhelyezkedés csak a likvidi-tásra és a méretkategóriákat leíró változókra mutat befolyást a TÁOR 28 főágazatban, a TEÁOR 29 ágazatban pedig az árbevételre. A korrelációelemzés kapcsán nincs igazán erős kapcsolatot mutató tényező a tőkeszerkezeti mutatókra.

 

 

Megjelent
2018-05-01
Hogyan kell idézni
BaranyaiG., HegedűsS., & MolnárP. (2018). A HAZAI GÉPIPARI VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA 2012 ÉS 2016 KÖZÖTT. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok - Gazdálkodás- és Szervezéstudományi folyóirat , (1), 52-69. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/mksv/article/view/1857