A biztonságos és védett globális informatikai ökoszisztéma felé

Az etikai megközelítések és a nemzetközi együttműködés fontossága a tartós kihívások kezelésében

Kulcsszavak: Kibertér, Magánélet és Biztonsági Kihívások, Kibervédelem Etikája, Etikus Vezetés, Nemzetközi Együttműködés a Kibertérben

Absztrakt

A kibertér, az összekapcsolt eszközök hatalmas hálózata által létrehozott, egyre bővülő és határtalan platform alapvető változást okozott a kommunikációban, a munkában és az információk elérhetőségében. E platform soha nem látott lehetőségei azonban komoly kihívásokat is jelentenek a magánélet és a biztonság szempontjából. A kibertér multinacionális jellegéből adódóan túllép bármely kormány szuverenitásán, és ezért elkerülhetővé teszi a nemzetállamok kizárólagos tulajdonjogát. Bár a digitalizáció növekedése számos folyamatot egyszerűsített és növelte a termelékenységet a mindennapi életben, ez az exponenciális növekedés a digitális ökoszisztémát a kiberbiztonsági fenyegetések széles körével szemben sebezhetőbbé tette. Az állami és nem állami szereplők által végrehajtott kibertámadások és műveletek növekvő gyakorisága és kifinomultsága rávilágít arra, hogy a kritikus infrastruktúrák rosszindulatú szereplőkkel szembeni védelme érdekében jobb nemzetközi együttműködésre van szükség. A globális kiberfenyegetésekre adott kollektív fellépés a nemzetközi közösségen belül következetességet és az etikai elvek betartását igényli. A vezetés és a nemzetközi együttműködés etikai megközelítései fontos szerepet játszhatnak a globális kiberbiztonsági problémák megoldásában, mivel előkészítik az utat a jobb és hatékonyabb kiberbiztonsági politikák kidolgozásához és elfogadásához, amelyek hozzájárulhatnak a kockázatok optimálisabb csökkentéséhez. E tanulmány célja, hogy értékelje a globális szolidaritás megerősítésének lehetőségeit a digitális technológia által támasztott kihívások leküzdésére szolgáló etikai módszerek alkalmazásával. A kiberproblémák bonyolult és összekapcsolódó jellege kiemeli az etikus kormányzás döntő fontosságát a gyakorlati megoldások meghatározásában és végrehajtásában. Jelen tanulmány célja, hogy megvizsgálja és értékelje a különböző etikai keretek gyakorlatiasságát, alkalmazhatóságát és hatékonyságát a digitális platformokkal kapcsolatos kérdések kezelésében, és ezáltal hozzájáruljon az etika és a kiberbiztonság közötti kölcsönhatás jobb megértéséhez. Ez a tanulmány hozzájárulna olyan stratégiák kidolgozásához, amelyek a kiberbiztonsággal kapcsolatos etikus és felelős magatartásra ösztönzik a köz- és a magánszektort, valamint a nemzetközi szolidaritás és együttműködés előmozdításához a globális kiberfenyegetések kezelésében.

Információk a szerzőről

Yasin Tokat, Szegedi Egyetem, Állam és Jogtudományi Kar, Politológiai Tanszék

PhD hallgató

Hivatkozások

Asllani, A., White, Ch.S. & Ettkin, L., 2013. Viewing Cybersecurity as a Public Good: The Role of Governments, Businesses, and Individuals. Journal of Legal, Ethical, and Regulatory Issues, 16(1), 7-14. Available at: https://www.proquest.com/openview/99d61ac21426edd17a928d278dec115e/1?pq-origsite=gscholar&cbl=38868 (16.06.2023)

Brown, M.E., Treviño, L. K. & Harrison, D.A., 2005. Ethical leadership: A social learning perspective for construct development and testing. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 97(2), 117-134. https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2005.03.002

Christen, M., Gordijn, B. & Loi, M., 2020. The ethics of cybersecurity. Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-3-030-29053-5

Cleveland, M. & Spangler, T., 2020. Toward a Model for Ethical Cybersecurity Leadership. In: Cyber Warfare and Terrorism: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications (pp. 294-302). IGI Global.

Collins, S., 2015. The core of care ethics. Springer.

Covahey, V., Ford, S., Porter, G. & Shaffer, S., 1988. 'Guide to NIST'. NIST special publication 858. p.1-5. Available at: https://ia902700.us.archive.org/34/items/guidetonist858cova/guidetonist858cova.pdf (16.06.2023)

Downe, J., Cowell, R. & Morgan, K., 2016. What determines ethical behavior in public organizations: Is it rules or leadership? Public Administration Review, 76(6), 898-909. https://doi.org/10.1111/puar.12562

Formosa, P., Wilson, M. & Richards, D., 2021. A principlist framework for cybersecurity ethics. Computers and Security, 109, 1-15. [102382]. https://doi.org/10.1016/j.cose.2021.102382

Grove, H., Clouse, M. & Schaffner, L.G., 2019. Cybersecurity description and control criteria to strengthen corporate governance. Journal of Leadership. Accountability and Ethics, 16(1), 86-96. https://doi.org/10.33423/jlae.v16i1.1366

Huang, K. & Pearlson, K., 2019. For what technology can’t fix: Building a model of organizational cybersecurity culture. http://hdl.handle.net/10125/60074

Ingram, M., 2017. How Google and Facebook Have Taken Over the Digital Ad Industry. Fortune. Available at: https://fortune.com/2017/01/04/google-facebook-ad-industry/ (16.06.2023)

Keltner, D., Carrie A.L. & Allison, M.L., 2006. Power and Moral Leadership. In: Moral Leadership: The Theory and Practice of Power, Judgment, and Policy, edited by Deborah L. Rhode, 177-194. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Ko, C., Ma, J., Bartnik, R., Haney, M.H. & Kang, M., 2017. Ethical Leadership: An Integrative Review and Future Research Agenda. Ethics & Behavior, 28(2), 104–132. https://doi.org/10.1080/10508422.2017.1318069.

Kuenzi, M., Mayer, D.M. & Greenbaum, R.L., 2020. Creating an ethical organizational environment: The relationship between ethical leadership, ethical organizational climate, and unethical behavior. Personnel Psychology, 73(1), 43-71. https://doi.org/10.1111/peps.12356

Manjikian, M., 2017. Cybersecurity Ethics: An Introduction (1st ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315196275

Massinger, P. 1624. The Bondman. Act I, scene iii.

Meyer, D., 2019. Google and the Ad Industry Accused of “Massive” Abuse of Intimate Personal Data. Fortune. Available at: https://fortune.com/2019/01/28/google-iab-sensitive-profiles/ (16.06.2023)

Morgan, G. & Gordijn, B., 2020. A care-based stakeholder approach to ethics of cybersecurity in business. The Ethics of Cybersecurity, 21, 119-138.

NIST SP 800-66 Rev. 1 under Security from 44 U.S.C., Sec. 3542. Available at: https://csrc.nist.gov/glossary/term/security (16.06.2023)

Paul, K., 2020. Washington's crackdown on Google is the greatest threat yet to big tech. The Guardian. Available at: https://www.theguardian.com/technology/2020/oct/20/google-antitrust-charges-threat-big-tech (16.06.2023)

Prentice, R., 2014. Ethical Leadership, Part 1: Perilous at the Top. The University of Texas at Austin. Available at: https://docplayer.net/60911681-Ethical-leadership-part-1-perilous-at-the-top-questions-for-classroom-discussions.html (16.06.2023)

Romm, T., 2020. Amazon, Apple, Facebook, and Google grilled on Capitol Hill over their market power. The Washington Post. Available at: https://www.washingtonpost.com/technology/2020/07/29/apple-google-facebook-amazon-congress-hearing/ (16.06.2023)

Rosenberg, M. & Dance, G., 2018. You Are the Product’: Targeted by Cambridge Analytica on Facebook. The New York Times. Available at: https://www.nytimes.com/2018/04/08/us/facebook-users-data-harvested-cambridge-analytica.html (16.06.2023)

Shoemaker, D., Kohnke, A., & Laidlaw, G. 2019. Ethics and cybersecurity are not mutually exclusive. EDPACS, 60(1), 1-10. https://doi.org/10.1080/07366981.2019.1651516

Stach, C., 2023. Data Is the New Oil–Sort of: A View on Why This Comparison Is Misleading and Its Implications for Modern Data Administration. Future Internet, 15(2), 71. https://doi.org/10.3390/fi15020071

Treviño, L.K., Hartman, L.P. & Brown, M., 2000. Moral person and moral manager: How executives develop a reputation for ethical leadership. California management review, 42(4), 128-142. https://doi.org/10.2307/41166057

Tokat, Y. 2022. The Big Tech versus the Nation-States: Clash of Economic Interests and Struggle to Compete on a Global Scale. In Eurasian Conferences on Language & Social Sciences. Retrieved from https://publicatio.bibl.u-szeged.hu/26368/1/Mypart.pdf (16.06.2023)

Tokat, Y. 2022. Are Internet Regulation and Freedom of Speech at odds? How can the Balkanization of the Internet Affect Users' Freedoms on the Internet? Gondolat Kiadó. Retrieved from http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/26379/1/DoctoralWorkingPapers-UniversityofGyor.pdf (16.06.2023)

Megjelent
2023-12-20
Hogyan kell idézni
TokatY. (2023). A biztonságos és védett globális informatikai ökoszisztéma felé: Az etikai megközelítések és a nemzetközi együttműködés fontossága a tartós kihívások kezelésében. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok - Gazdálkodás- és Szervezéstudományi folyóirat , (2), 239-269. https://doi.org/10.33565/MKSV.2023.02.09