Mit tettek az amatőr ásvány- és ősmaradványgyűjtők a magyar földtudományokért?

  • Éva Mezei eva.mezei@mbfh.hu
  • Péter Prakfalvi peter.prakfalvi@mbfh.hu
Kulcsszavak: ásvány, ősmaradvány, kőzet, jogszabály, amatőr gyűjtők

Absztrakt

Az amatőr gyűjtésnek itthon is nagy hagyománya van, a valójában igen profi gyűjtői tevékenység nélkül a magyar földtan ismeretanyaga hiányosabb, valamint a természettudományi részleggel is rendelkező múzeumok gyűjteménye szerényebb lenne. A szerzők a gyűjtés jogszabályi hátterének áttekintését követően interjúalanyaik véleményét taglalják. Kitérnek a korlátozó tényezőkre, a gyűjtők és a szakma érzékeny, de annál fontosabb, élő kapcsolatának fontosságára. Kiemelik a lelőhelyek azonosíthatóságának jelentőségét, a begyűjtött példányok nyilvántartása vezetésének elengedhetet lenségét, valamint a publikálás szükségességét. Kiemelkedő eredménye az amatőröknek, hogy a már „törzsköny vezett”, de Magyarországon eddig nem ismert új ásványfajok 50%-át ők gyűjtötték be, valamint az IMA nyilvántartása szerint a hét hazánkban felfedezett új ásványfajból ötöt nekik köszönhetünk. Cikkükben az amatőrök által elért eredmények bemutatására törekszenek, mellyel a földtan ismeretanyagának bővüléséhez igen erőteljesen hozzájárultak. Az ezzel ellentétes felfogású, önmagukat gyűjtőnek valló, de etikátlanul, a szabályokat be nem tartva, gyakran kizárólag kereskedelmi céllal gyűjtők e cikk témáját nem képezik, az ő tevékenységük a gyűjtők és nem gyűjtők körében is negatív megítélésű.

Megjelent
2016-12-01
Rovat
Vita