Kőolaj- és földgáz-előfordulásaink és sajátosságaik

  • István Koncz
Kulcsszavak: a szénhidrogén-kutatás története, a mezők eloszlásai és sajátosságai, anyakőzetek, migrációs mechanizmusok és útvonalak, Magyarország

Absztrakt

Ebben a tanulmányban a szerző történelmi áttekintést ad a szénhidrogén-kutatásról a második világháború előtti és utáni időszakokban. Vizsgálja a földtani vagyon eloszlását a számbavételi egységek, a mélység és a tárolókőzet kora szerint. Összefoglalja az olajok és gázok jellemző tulajdonságait. Számba veszi az olaj- és gázmezők bizonyított és lehetséges anyakőzeteit. Tárgyalja a migráció mechanizmusait és útvonalait. Végül potenciális jövőbeni kutatási objektumokat javasol a szénhidrogén-kutatás számára.

Megjelent
2022-10-02
Rovat
Értekezés