Elavult malakológiai nevezéktan negyedidőszaki és régészeti publikációkban: A tudományos név mögötti hipotézis

  • Barna Páll-Gergely MTA ATK Növényvédelmi Intézet
Kulcsszavak: taxonómia, szisztematika, nevezéktan, MolluscaBase, taxonómiai adatbázisok

Absztrakt

A fajok tudományos nevei nem állandóak. Elsősorban azért változnak, mert az új tudományos eredmények megcáfolják az adott élőlény leszármazási viszonyaival kapcsolatban addig elfogadott hipotéziseinket. A rendszertan (taxonómia és szisztematika) eredményei csak lassan (ha egyáltalán) szivárognak be a többi tudományterületre. Hazai és nemzetközi negyedidőszaki és régészeti cikkeket olvasva bárki láthatja, hogy gyakran használnak olyan tudományos neveket, amelyek akár évtizedek óta helytelenek. Ebben az írásban a jelenség hátterét igyekszem megvilágítani, és javaslatot teszek a megoldásra is.

Hivatkozások

ICZN 2004: Opinion 2079 (Case 2926). Trichia Hartmann, 1840 (Mollusca, Gastropoda): proposed conservation; and Trichiinae Ložek, 1956 (Gastropoda): proposed emendation of spelling to Trichiainae, so removing the homonymy with Trichiidae Fleming, 1821 (Insecta, Coleoptera) not approved. — Bulletin of Zoological Nomenclature 61 (3), 177–181.
LAURIN, M. 2010: The subjective nature of Linnaean categories and its impact in evolutionary biology and biodiversity studies. — Contributions to Zoology 79 (4), 131–146. https://doi.org/10.1163/18759866-07904001
MOLLUSCABASE eds. 2020: MolluscaBase. Accessed at http://www.molluscabase.org on 2020-04-17.
NEIBER, M. T., SAGORNY, C., & HAUSDORF, B. 2016: Increasing the number of molecular markers resolves the phylogenetic relationship of ‘Cepaea’ vindobonensis (Pfeiffer 1828) with Caucasotachea Boettger 1909 (Gastropoda: Pulmonata: Helicidae). — Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 54 (1), 40–45. https://doi.org/10.1111/jzs.12116
PÁLL-GERGELY, B. 2018: Szemléletváltás szükséges a taxonómia és szisztematika viszonyáról és meghatározásáról. — Magyar Tudomány 179 (7), 1083–1093. https://doi.org/10.1556/2065.179.2018.7.15
PODANI, J. 2010: Evolúció, törzsfa, osztályozás. — Magyar Tudomány 171 (10), 1179–1192.
THEURILLAT, J.-P., WILLNER, W., FERNÁNDEZ-GONZÁLEZ, F., BÜLTMANN., ČARNI, A., GIGANTE, D., MUCINA, L., & WEBER, H. 2020: International Code of Phytosociological Nomenclature. 4th edition. Applied Vegetation Science. https://doi.org/10.1111/avsc.12491
WHEELER, Q. 2004: Taxonomic Triage and the Poverty of Phylogeny. — Philosophical Transactions of The Royal Society, London B, Biological Sciences 359, 571–583. https://doi.org/10.1098/rstb.2003.1452
Megjelent
2020-09-26
Rovat
Értekezés