Új eredmények a Kárpát-medence neogén és negyedidőszaki madárvilágához, I.

  • Jenő Kessler

Absztrakt

dszertani sorrendben, három egymás után következő dolgozatban mutat be. Az I. részben a búváralkatúaktól a tyúkalkatúakig (a fajdfélékkel bezárólag), a II. részben a tyúkalkatúaktól a lilealkatúakig, míg a III. részben a lilealkatúaktól az
énekesmadarakig tárgyalja a fajokat. Az új taxonok részletes leírásra, míg a kihalt fajok revideálásra kerülnek.
Az I. részben a következő új fajokat írtam le: Podiceps csarnotanus n. sp.; Heliadornis minor sp. n.; Egretta
polgardiensis n. sp.; Clangula matraensis n. sp.; Mergus minor n. sp. A már publikált, de vitatott rendszertani helyzetű
kihalt fajok tárgyalása során a Ciconia stehlini Jánossy, 1992; Anas albae Jánossy, 1979; Falco tinnunculus atavus
Jánossy, 1972; Tetrao praeurogallus Jánossy, 1969; Tetrao (Lyrurus) partium Kretzoi, 1962 fajok eredeti meghatározásának helyességét támasztom alá, míg az Anser subanser Jánossy, 1983 és Anas submajor Jánossy, 1979 fosszilis
fajok esetében az alfajként való elismerését szorgalmazom.
A faunalistán a következő recens fajok is szerepelnek: Pelecanus sp., Ardea cinerea, Egretta sp. (E. alba méret),
Botaurus sp., Anser anser, Tadorna ferruginea, Anas clypeata, Anas crecca, Anas sp. (A. querquedula méret), Anas sp.
(A. strepera/A. penelope méret), Aythya sp. (A. ferina méret), Anatidae sp. indet., Gypaetos barbatus, Aquila heliaca,
Accipiter gentilis, Accipiter nisus, Accipitersp. (A. nisus méret), Buteo lagopus, Buteo sp., Circussp ., Pandion haliaetus,
Falco cf. cherrug, Falco sp. (P. peregrinus méret), Tetrao urogallus és Galliformes sp. indet.

Megjelent
2020-04-08
Rovat
Értekezés