A felső-permi Cserdi Konglomerátum Formáció kavicsanyagának kőzettani és geokémiai vizsgálati eredményei (XV. szerkezetkutató fúrás, Ny-Mecsek)

  • Sarolta Bodor
  • György Szakmány

Absztrakt

Munkánk során a Cserdi Formáció kavicsanyagának kőzettani, ún. kavicsstatisztikai, valamint a kavicsanyagban
igen jelentős számban előforduló riolitkavicsok geokémiai feldolgozását végeztük el a Nyugat-Mecsekben mélyített XV.
szerkezetkutató fúrás anyagán, amely a formáció legteljesebb feltárása.
A vizsgált kavicsanyag uralkodóan granitoidokból-metagranitoidokból, metamorfitokból, regionális üledékekből,
továbbá savanyú vulkáni eredetű kőzetekből áll. Utóbbiakról megállapítottuk, hogy a Gyűrűfűi Riolitból származnak. A
formációban a rétegsor fiatalodásával a vulkanitok mennyisége csökken, a metamorfitoké és granitoidoké növekszik.
Ezek alapján feltételezhető, hogy a lepusztulási területen a kontinens „gyökérrégiója” idővel fokozatosan kitakaródott és
túlsúlyba került a savanyú vulkanitokkal szemben.
A fúrás alsó 56 méterében első ízben kimutatott, a szemcsék között található helyben képződött olvadék jellegű
savanyú kőzetüveg arra utal, hogy a Gyűrűfűi Riolit Formáció vulkanizmusa — az eddigi véleményekkel ellentétben —
nem ért véget a Cserdi Formáció lerakódásának kezdeti szakaszán.
Eredményeink megerősíthetik azt a korábbi feltételezést, hogy a Cserdi Konglomerátum és a Bodai Aleurolit Formáció egymással heteropikus fáciesek, amelyben a Cserdi Formáció a törmelékkúp fáciest, a Bodai Aleurolit a playa
képződményeket képviseli.

Megjelent
2020-04-02
Rovat
Értekezés