Fiatal tektonikai jelenségek új észlelései a Nyugati-Mecsekben és környezetében

  • Gyula Konrád
  • Krisztina Sebe PTE Földtani és Meteorológiai Tanszék

Absztrakt

A munka során a Nyugati-Mecsek fő szerkezeti vonalainak környezetében feltárt neogén és kvarter képződményeket
vizsgáltuk fiatal (posztpannóniai) tektonikai aktivitás nyomai után kutatva, elsősorban a terület hosszú távú stabilitásának megítéléséhez. A terepi megfigyelések alapján a fiatal mozgások csak a hegységperemet és az előteret érintették.
A vizsgált 24 feltárásból a fiatal tektonikával érintettek a Nyugati-Mecsek meghatározó szerkezeti vonalai mentén
helyezkednek el, és még a késő-pleisztocénben is szerkezeti mozgásokat, illetve szeizmikus aktivitást bizonyítanak a
Mecsekalja-öv és valószínűleg a Hetvehely–Magyarszéki-törés mentén. Ezzel ellentétben a Nyugat-mecseki-antiklinális
területén belül neotektonikára utaló jeleket nem észleltünk, ez alapján a pannóniai–negyedidőszaki mozgások során a
Nyugati-Mecsek egységes tömbként viselkedhetett.
A kárpáti korszak óta öt tektonikai fázis volt elkülöníthető a területen. Ezek közül — a korábbi vizsgálati eredményekkel szemben — a kárpáti korszakra jellemzőnek tűnik a transztenzió a Hetvehely–Magyarszéki-törés mentén. A kora-pannóniai transztenziós feszültségtér a Mecsekalja-öv mentén még a késő-pannóniai elején is fennállt.
Az inverzió a késő-pannóniai első felében kezdődött és a terület legnagyobb részén máig aktívnak tekinthető.

Megjelent
2020-03-26
Rovat
Értekezés

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

<< < 1 2