A budapesti (Budai-hegység) felső-triász Dachsteini Mészkő legendás gastropoda-faunájának revíziója, és gondolatok a típusgyűjtemény hányatott sorsa okán

  • János Szabó

Absztrakt

A Budai-hegység Dachsteini Mészkövéből az Alpi térség leggazdagabb és legváltozatosabb nori gastropoda-faunája
került elő a huszadik század első felében a remete-hegyi lelőhelyről, kiegészítve a Fazekas-hegy késő-karni fajaival. Ma is
úgy kell erre a gyűjteményre tekintenünk, mint a késő-triász és a kora-jura közötti faunaváltás egyik legbőségesebb,
hozzáférhető információforrására. Optimális hasznosítása azonban előzetes rendszertani-nevezéktani revíziót igényel,
tekintettel a szisztematika terén az első publikálás óta eltelt több, mint hét évtized során lezajlott fejlődésre.
Ez a cikk a revízió eddig elért eredményeit és az eredeti gyűjteményhez kötődő tudománytörténeti tanulságokat
foglalja össze. A részletes dokumentálás és az utólagos típuskijelölés, illetve -pótlás további, szigorú értelemben vett
rendszertani publikációk keretében várható. Itt a munkának ez utóbbi részét a budai-hegységi nori gastropoda-faunából
való típusfajra alapozott három genus revíziójának a részletei szemléltetik.
A frissített rendszertani összetétel alapján adható jellemzés nem erősítheti meg azt a korábbi véleményt, amely szerint
a gastropoda-fauna határozottan paleozoos jellegű lenne. Emellett a rendszertani összetétel már a hagyományosan „alpi”
típusba sorolható faunákkal szemben is számos egyéni vonást mutat; a távolabbi földrészek késő-triász leletei pedig
egyértelműen „különutas” fejlődést dokumentálnak.

Megjelent
2020-03-11
Rovat
Értekezés

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei