A mecseki alsó-kréta (valangini) hidrotermális hasadékkitöltés őslénytani jellege

  • László Bujtor

Absztrakt

A Mecsek hegységi valangini korú, sekélytengeri hidrotermális hasadékrendszer faunája egyedülálló a maga
nemében. Különlegességét nemcsak ritkasága (az egyetlen mezozoos sekélytengeri hasadékrendszer), hanem gazdag
faunája is adja, amelyben keveredik a tipikus, csak hasadékokra jellemző fauna a sekélytengeri fáciesek megszokott
faunaelemeivel. A fauna meghatározó alkotói a nagyméretű brachiopodák, melyek leggyakoribb taxonjai a Lacunosella
hoheneggeri és a Nucleata veronica. Ezek mellett diverz rákfaunára utal az ugyancsak egyedülálló gazdagságú koprolitegyüttes, amely a Favreina, Helicerina, Palaxius és Parafavreina nemzetségek 11 faját tartalmazza és ezzel a mezozoikum leggazdagabb rákkoprolit faunáját adja. Ezen tipikus, hasadékfauna-elemek mellett ugyancsak nagy számban
jelennek meg a sekélytengeri elemek, mint a tengerisüntüskék (Balanocidaris, Cidaris, Pseudocidaris). Előfordulnak
cephalopodák (Nautiloidea gen. et sp. ind., Lytoceras, Phylloceras sp. ind.) és csigák (?Pleurotomaria sp.) is, melyek
ugyancsak nem tartoznak a tipikus hasadékfauna-elemek közé.

Megjelent
2020-01-24
Rovat
Értekezés

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei