Heterogén szerkezetű és összetételű, IVA szerkezeti jellegű kaposfüredi (kaposvári) vasmeteorit

  • Imre Kubovics
  • Zsolt Bendő
  • Zuárd Ditrói-Puskás
  • András Bartha
  • György Lovas

Absztrakt

Az 1995-ben hullott 2303 g tömegű kaposfüredi (kaposvári) vasmeteorit IVA szerkezeti jellegű oktaedrit főelemösszetétele a meteorit különböző részeiben eltérő (Fe: 86,84–90,00%; Ni: 7,21–7,94%; Co: 0,335–0,420%, továbbá Si:
0,20–0,90% és C> 1%). Eddigi vizsgálatok szerint a kristályfázisként — az uralkodó kamacit és ténit mellett — kevés
fémszilíciumot, daubréelitet, és grafitot is tartalmaz.
A kamacitlemezek szélessége 0,1–0,65 mm, eszerint a meteorit csak kissé erőltetetten, ill. a nikkel, a kobalt, valamint az
irídium, a platina, (a gallium), a króm (stb.) koncentrációjának figyelembevételével sorolható a 0,25–0,45 mm lemezszélességű IVA szerkezeti típusba. A maratott felületen — főleg a kamacitlemezeken — megközelítőleg négyzetes átmetszetű képletek, illetve kockaszerű formák láthatók, amelyek a kamacitkristályok belső finomszerkezetét, a morfológiáját jelzik.
A nikkeltartalma változó (4,27, ill. 5,35–7,10%). A ténitben is hasonló ingadozás (27–45%, átlagban 34,2%) észlelhető.
A plesszitet változatos, teljesen szabálytalan, nyúlványszerű és megközelítőleg kerekded, erősen különböző méretű
szemcsék alkotják. A finomszemcsés részlegben helyenként kezdetleges Widmanstätten-hálózatra emlékeztető elrendeződés figyelhető meg.
A meteoritok különböző részeiben többszörös parciális olvadás–újrakristályosodás ment végbe. A legintenzívebb —
többek között a széles ténitsávokat is eredményező — olvadás valószínűleg a légtérben zajlott le.
A szilíciumot részben a kamacit tartalmazza, de főleg önálló meteoritalkotóként, nagynyomású szabályos tércentrált
kristályszerkezetű fázisként jelenik meg.
Az egyenlőtlen eloszlású szenet kizárólag grafit képviseli. A változatos morfológiájú és megjelenésű karbónium
különböző keletkezési viszonyokat valószínűsít.

Megjelent
2020-01-24
Rovat
Értekezés

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei