A kabai meteorit újravizsgálatának fontosabb eredményei

I. Pt-Ir-tartalmú fehérzárványhalmazok, -kondrumok és kondrumszerű képződmények a kabai meteoritban

  • Imre Kubovics ELTE-TTK Kőzettan-Geokémiai Tanszék, e-mail: drkubovics@t-online.hu
  • Zsolt Bendő ELTE-TTK Kőzettan-Geokémiai Tanszék
  • Kamilla Gál-Sólymos ELTE-TTK Kőzettan-Geokémiai Tanszék
  • Zuárd Ditrói-Puskás ELTE-TTK Kőzettan-Geokémiai Tanszék
  • Dóra Georgina Miklós ELTE-TTK Kőzettan-Geokémiai Tanszék
  • Balázs Ivanics BPM Ingenieurgesellschaft mbH
Kulcsszavak: fehérzárványok, mezosztázis, fenokristályok, ásványtársulások, zónás kristályok, kondrum, CAI zárvány

Absztrakt

A kabai meteoritban többféle eredetű és összetételű hőálló (refraktorikus) ásvány, hőállóásvány-társulás mutatható ki. Legtöbbet és legjellegzetesebbeket a fehérzárványhalmazok, továbbá a kerekded–ovális kondrumszerű képződmények, valamint a 100–200 μm átmérőjű „kondrumok” tartalmaznak. A meteorit felszínén is látható – általában 10–18 mm hosszú – sárgásfehér „zárványokat” a mikroszkópi vizsgálatok szerint többnyire teljesen szabálytalan alakú, „szaggatott” szerkezetű, szemcsés halmazok alkotják. Helyenként egymás közvetlen közelében több különböző méretű halmazból álló csoport alakult ki, valószínűleg egy nagyobb darab széttöredezése eredményeképpen. A halmazok mozaikos szerkezete is ezzel magyarázható. Az uralkodóan 100–400 μm méretű, gyakran különböző összetételű, részben alapanyagot is tartalmazó szemcsék általában bonyolult zónás szerkezetűek. Leggyakoribb, illetve legnagyobb mennyiségű összetevője a magot alkotó, de kisebb mennyiségben rendszerint a többi övben is megjelenő közönséges spinell. A következő öveket részben gehlenit, de uralkodó mennyiségben, titánban és alumíniumban gazdag monoklin piroxének alkotják. Egyes szemcsék körül záró övként a forsterit is megjelenik.

A kerekded–ovális megjelenésű, kondrumszerű képződmények, valamint a kis méretű kondrumok az előzőekkel megközelítőleg, illetve részben azonos ásványi összetételűek, az alkotók mennyiségi arányában, valamint a képződési sorrendben azonban jelentős különbségek mutatkoznak. Az uralkodó magalkotó fázisok általában változó mennyiségű zárványt tartalmaznak. Például a gehlenitben rendszerint kevés perovszkit és részben spinell, a közönséges spinellben pedig többnyire sok perovszkit mutatható ki. Külön kiemelkedő a kerek „felhőszerű” halmaz magjának túlnyomó részét alkotó magnéziumtartalmú gehlenit nagy mennyiségű, mégpedig 72% platinát, továbbá — többek között — irídiumot és kevés hafniumot is tartalmazó „zárványa”. A kerekded–ovális képződményeken belül az alakzat, a szerkezet, valamint a jellemző ásványok alapján gehlenitet, közönséges spinellt, valamint normatív hercinitet és korundot tartalmazó változatot különböztethetünk meg. A jellemző uralkodó ásványok rendszerint az adott változat magját alkotják, és általában jelentős mennyiségű „zárványt” — főleg kerekded perovszkitot tartalmaznak. A mag körüli övezetet főleg spinell és monoklin piroxének alkotják. Egyes változatokban azonban az 5–7% Na2O-t tartalmazó — esetenként önálló övet alkotó — amorf anyag („mezosztázis”) is jelentős mennyiséget képvisel. Ez az öv valószínűleg a Mokoia-meteoritban kimutatott (MACPHERSON et al. 1983) filloszilikátokhoz hasonló összetételű (normatív) rétegszilikátokat is tartalmaz.

Hivatkozások

BLANDER, M. & FUCHS, L. H. 1975: Calcium-aluminium-rich inclusion in the Allende meteorite: evidence for a liquid origin. − Geochimica et Cosmochimica Acta, 39, 1605−1619. https://doi.org/10.1016/0016-7037(75)90083-6

CLAUS, G. & NAGY, B. 1961: A microbiological examination of some carbonaceous chondrites. − Nature, 192, 594−596. https://doi.org/10.1038/192594a0

COHEN, R. E., KORNACKI, A. S., & WOOD, J. A. 1983: Mineralogy and petrology of chondrules and inclusions in the Mokoia CV3 chondrite. − Geochimica et Cosmochimica Acta, 47, 1739−1757. https://doi.org/10.1016/0016-7037(83)90023-6

FEGLEY, B. & POST, J. E. 1985: A refractory inclusion in the Kaba CV3 chondrite: Some implications for the origin of spinel-rich objects in chondrites. − Earth and Planetary Science Letters, 75, 297−310. https://doi.org/10.1016/0012-821x(85)90174-8

GROSSMAN, L. & GANAPATHY, R. 1976: Trace elements in the Allende meteorite – II. Fine-grained, Ca-rich inclusion. − Geochimica et Cosmochimica Acta, 40, 976−977. https://doi.org/10.1016/0016-7037(76)90145-9

GUIMON, R. K., SYMES, S., SEARS, D.W.G. & BENOIT, P. H. 1995: Chemical and physical studies of type 3 meteorites XII: Metamorphic history of CV chondrites and their components. − Meteoritics, 30, 704−714. https://doi.org/10.1111/j.1945-5100.1995.tb01168.x

HOFFER, A. 1928: A kabai meteorit története (The history of Kaba meteorite). − Debreczeni Szemle kiadv., 1−15.

HOLMEN, B. A. & WOOD, J. A. 1987: Refractory inclusions in the Kaba CV3 chondrite. − Meteoritics, 22, 413.

HUA, X. & BUSECK, P. R. 1995: Fayalite in the Kaba and Mokoia carbonaceous chondrites. − Geochimica et Cosmochimica Acta, 59, 563−578. https://doi.org/10.1016/0016-7037(94)00383-w

KELLER, L. P. & BUSECK, P. R. 1989: Aqueous alteration of the Kaba CV3 carbonaceous chondrite. − Meteoritics, 24, 284−285.

KELLER, L. P. & BUSECK, P. R. 1990: Aqueous alteration of the Kaba CV3 carbonaceous chondrite. − Geochimica et Cosmochimica Acta, 54, 2113−2120. https://doi.org/10.1016/0016-7037(90)90274-o

KORNACKI, A. S. & WOOD, J. A. 1984: The mineral chemistry and origin of inclusion matrix and meteorite matrix in the Allende CV3 chondrite. − Geochim. Cosmochim. Acta, 48, 1663−1676. https://doi.org/10.1016/0016-7037(84)90335-1

KROT, A. N., PETAEV, M. I., RUSSELL, S. S., ITOHC, S., FAGAND, T. J., YURIMOTO, H., CHIZMADIA, L., WEISBERG, M. K., KOMATSU, M., ULYANOV, A. A. & KEILA, K. 2004: Amoeboid olivine aggregates and related objects in carbonaceous chondrites: records of nebular and asteroid processes. − Chemie der Erde, 64, 185−239.

LATTIMER, J. M. & GROSSMAN, L. 1978: Chemical condensation sequences in supernova ejecta. − Moon and Planets, 19, 169−184. https://doi.org/10.1007/bf00896989

LIU, Y. C. & SCHMITT, R. A. 1988: The relative nebular locations for the formation of parental components in the CV3 chondrites, Kaba, Mokoia and Allende. − Lunar Planet. Sci., XIX, 684−685.

LIU, Y. C., SCHMITT, R. A., HOLMEN, B. A., WOOD, J. A. & KRING, D. A. 1988: A trace element/petrographic study of refractory inclusions in Kaba (CV3). − Lunar Planet. Sci., XIX, 684−685.

MACPHERSON, G. J., BAR-MATTHEUS, M., TANAKA, T., OLSEN, E. & GROSSMAN, L. 1983: Refractory inclusion in the Murchinson meteorite. − Geochimica et Cosmochimica. Acta, 47, 823−839. https://doi.org/10.1016/0016-7037(83)90116-3

MCGUIRE, A. V. & HASHIMOTO, A. 1989: Origin of zoned fine-grained inclusions in the Allende meteorite. − Geochimica et Cosmochimica Acta, 53, 1123−1133. https://doi.org/10.1016/0016-7037(89)90218-4

MCSWEEN H. Y. 1977: Petrographic variations among carbonaceous chondrites of the Vigarano type. − Geochimica et Cosmochimica Acta, 41, 1777−1790. https://doi.org/10.1016/0016-7037(77)90210-1

MEINSCHEIN, W. G., NAGY, В. & HENESSY, D. J. 1963: Evidence in meteorites of former life. − Ann. New York Acad. Sci., 108, 553−579. https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.1963.tb13408.x

NAGY B. 1968: Indications of possible biological substances in carbonaceous meteorites. − J. Astronautical Sci., 15, 161−168.

NAGY B., MEINSCHEIN, W. G. & HENNESSY, D. J. 1961: Mass spectrometric analysis of the Orgueil meteorite: evidence for biogenic hydrocarbons. − Ann. New York Acad. Sci., 93, 27−35. https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.1961.tb30508.x

NAGY, L. A., KREMP, G. O. W., & NAGY, B. 1969: Microstructures approximating hexagonal forms (and of unknown origin) in the Orgueil Carbonaceous Meteorite. − Grana Palynologica, 9/1−3, 110−117. https://doi.org/10.1080/00173136909436428

NAGY M. 2008: A kabai meteorit (The meteorite of Kaba). − Debreceni Református Kollégium, 5−78.

PECK J. A. 1983: Chemistry of CV3 matrix materials and Allende chondrule olivine. – Abstract, Meteoritics, 18, 373−374.

PECK J. A. 1984: Origin of the variation on properties of CV3 meteorite matrix and matrix clasts. − Lunar Planet. Sci., XV, 635−636.

RUBIN A. E. 2012: Impact-induced aqueous alteration of CM and CV carbonaceous chondrites. − Lunar Planet. Sci. Conference 43rd, 1058.

SZTRÓKAY K. I. 1959: The application of X-ray analysis to the study of meteorites. − Annales Universitatis Scientiarium Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae, 128.

SZTRÓKAY K. I. 1960: Über einige Meteoritenmineralien des kohlenwasserstoffhaltigen Chondrites von Kaba, Ungarn. − N. Jb. Miner., 94, 1284−1294.

SZTRÓKAY, K. I., TOLNAY, V. & FÖLDVÁRI-VOGL, M. 1961: A kabai meteorit (The Kaba meteorite). − Földtani Közlöny, 91/2, 186−213.

TIMOFEJEW, B., W. 1963: Lebensspuren in Meteoriten. Resultate einer Microphytologischen Analise. − Grana Palynologica, 4/1, 92−99. https://doi.org/10.1080/00173136309437862

TOMEOKA, K. & BUSECK, P. R. 1990: Phyllosilicates in the Mokoia CV carbonaceous chondrite: Evidence for aqueous alteration in an oxidizing environment. − Geochimica et Cosmochimica Acta, 54, 1745−1754. https://doi.org/10.1016/0016-7037(90)90405-a

TÖRÖK J. 1858: Értesítés a Kaba-debreczeni lebkőről (Announcement about the Kaba-Debrecen meteorite). − Magyar Tudományos Akadémia Értesítője, 116.

TÖRÖK J. 1882: A Magyar Birodalom Meteoritjai (Meteorites of the Hungarian Empire). − Term. Tud. Közlöny, 14, 508−511.

VAN SCHMUS, W. R. &WOOD, J. A. 1967: A chemical-petrologic classification for the chondritic meteorites. − Geochimica et Cosmochica Acta, 31, 747–765. https://doi.org/10.1016/s0016-7037(67)80030-9

WARK, D. A. & LOVERING, J. F. 1978: Refractory platinium metals and other opaque phases in Allende Ca-Al-rich inclusion (CAI’s). − Lunar and Planetary Science, IX, 1214−1216.

WARK, D. A. & LOVERING, J. F. 1982: Evolution of Ca-Al-rich bodies in the earliest solar system: growth by incorporation. − Gecochimica et Cosmologica Acta, 46, 2595−2607. https://doi.org/10.1016/0016-7037(82)90380-5

WOOD J. A. 1967: Olivine and pyroxene composition on Type II carbonaceous chondrites. − Geochimica et Cosmochimica Acta, 31, 2095−2108. https://doi.org/10.1016/0016-7037(67)90144-5

WÖHLER C. M. 1859: Die organische Substanz im Meteorsteine von Kaba. – Sitzungsberichte der mathematisch-naturwissenschaftlischen Classe der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Wien, Bd. 34, 7−8.

YONEDA, S. & GROSSMAN, L. 1995: Condensation of CaO-MgO-Al2O3-SiO2 liquids from cosmic gases. – Geochimica et Cosmochimica Acta, 59/16, 3413−3444. https://doi.org/10.1016/0016-7037(95)00214-k

Megjelent
2018-08-31
Rovat
Értekezés

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei