Gondolatok a karsztos hévízrendszerek nyomelem-tartalmának eredetéről

  • Lajos Marton

Absztrakt

A földtudományt a modern természettudomány rangjára emelő lemeztektonikai szemlélet általánossá válásának hatása elérte a terresztrikus hidrogeológiát is, és szemléletváltozást eredményezett a magyar hidrogeológiai irodalomban. Az új szemléletet DOBOS et al. (2012) munkája is tükrözi. A szerzők azt állítják, hogy a dunántúli karsztvizekben található mikroelemek „a lemezek mélyebb részeivel állhatnak genetikai összefüggésben és ebből az irányból feláramló
fluidumok szerepet játszhatnak a karsztos hévizek összetételében és hőmérsékleti viszonyaik alakításában”. Ennek az állításnak kritikai elemzése képezi ennek a tanulmánynak a tárgyát.

Megjelent
2020-01-08
Rovat
Értekezés