KUBINYI Ferenc életútja és őslénytani munkássága

  • Tibor Kecskeméti

Absztrakt

KUBINYI Ferenc a 19. században kibontakozó magyarországi tudományos őslénytan első művelői közé tartozott. Őslénytani feltáró, leíró, értelmező munkája során 21 dolgozatot jelentetett meg magyar és német nyelven. Egyéb témájú
tudományos dolgozatainak száma 38. Emellett jelentős gyűjteményező munkát végzett a család losonci múzeumában, valamint muzeológiai munkát a Nemzeti Múzeum Őslénytani gyűjteményében. Tudományos munkásságáért 1840-ben
levelező, 1858-ban tiszteleti tagjává választotta a Magyar Tudós Társaság. Kutatómunkája mellett vezető szerepet játszott az 1840-es években kibontakozó hazai természettudományos mozgalmakban. Alapító tagja volt a Magyar Orvosok és
Természetvizsgálók Vándorgyűléseinek, a Királyi Magyar Természettudományi Társulatnak és a geológusok számára legfontosabb Magyarhoni Földtani Társulatnak. Utóbbinak első alelnöke volt.

Megjelent
2019-12-06
Rovat
Rövid közlemények