Az úrkúti mangánérc-bányászat fúrásainak sztratigráfiai újraértékelése

  • Lóránt Bíró

Absztrakt

Az úrkúti mangánbányászat 1917-ben indult meg és még napjainkban is tart. Ez alatt a majd’ 100 év alatt hatalmas mennyiségű fúrásos adat keletkezett. Az Úrkúti-medence fúrásainak egységes, geológiai újrafeldolgozása és értékelése
már több évtizede váratott magára, ugyanis e fúrásokat a bányászati szempontok (ércesedés kiterjedése, minősége) kivételével eddig nem dolgozták fel, nem értékelték.
Munkám célja e fúrások litológiai, sztratigráfiai újraértékelése, egységes adatbázisba szervezése. A rendelkezésre álló 1297 fúrásból (mély-, ill. sekély és bányabeli fúrás), 1279 fúrás azonosítható. A fúrások feldolgozásának eredményeképpen vizsgáltam az Úrkúti-medence általános földtani felépítését, a rétegsorokban megfigyelt lepusztuláshatását, az Úrkúti Mangánérc Formáció felépítését.

Megjelent
2019-12-05
Rovat
Értekezés