Erdő- és fahatár változás a Déli-Kárpátokban a késő glaciális és kora holocén gyors felmelegedési hullámai idején: korai erdőexpanzió és a fiatal driász lehűlés csillapított hatása

  • Gabriella Darabos Eötvös Loránd Tudományegyetem, Környezet-és Tájföldrajzi Tanszék
  • Enikő Magyari Eötvös Loránd Tudományegyetem, Környezet-és Tájföldrajzi Tanszék;MTA-MTM-ELTE Paleontológiai Kutatócsoport
  • Zoltán Szabó Eötvös Loránd Tudományegyetem, Környezet-és Tájföldrajzi Tanszék
  • Zsuzsa Lisztes-Szabó ELKH Atommagkutató Intézet, Izotópklimatológiai és Környezettudományi Központ
  • Daniel Veres Institute of Speleology, Romanian Academy
  • Aritina Haliuc 6Institute of Speleology, Romanian Academy; Department of Environmental and Landscape Geography, Eötvös Loránd University
  • Bence Reitmeyer Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földtani és Geokémiai Intézet
  • Ivett Pálfi Eötvös Loránd Tudományegyetem, Környezet-és Tájföldrajzi Tanszék
Kulcsszavak: növényi makrofosszília, pollenanalízis, vegetációváltozás, éghajlatváltozás, Páreng-hegységcsoport

Absztrakt

A Páreng-hegységcsoportban (Munții Parâng, Déli-Kárpátok) lévő magashegyi tó (Latorica-tó, Iezerul Latorița, 1530 m) üledékének késő glaciális és kora holocén korú szakaszán növényi makrofosszília és pollen analitikai elemzéseket végeztünk, hogy megállapítsuk a fahatár, az erdőhatár és a szubalpi vegetáció éghajlatváltozásra adott válaszreakcióit. A Latorica-tó vízgyűjtőjén és partján 15 510–14 765 kal. BP évek (Grönlandi 2-es oxigénizotóp fázis (GS-2) vége) között a gleccserek visszahúzódása nyomán nem volt, vagy csak ritka növényborítás lehetett, tehát a fahatár valószínűleg a tó alatt húzódott. Az ezt követő GI-1 fázisban (kormodellünk alapján 14 765–13 340 kal. BP évek között) bekövetkező felmelegedés hatására a tó körül kialakuló fahatár ökoton zónában törpefenyő, lucfenyő és szálanként vörösfenyő (Pinus mugo–Picea abies–Larix decidua) keveredésével jellemezhető, boreális nyílt erdő expanzióját rekonstruáltuk. A fahatár fokozatosan magasabbra húzódott, majd a GI-1 végén (13 340–12 930 kal BP évek közt) nagy intenzitású erdőtűz következhetett be a tó körül, annak vízgyűjtőjére is kiterjedve. A fiatal driász lehűlés a jelenlegi kormodell szerint 12 930 és 11 995 kal. BP évek között a tó szerves anyag produkciójának csökkenéséhez vezetett, ugyanakkor a lehűlés csak kis mértékben hatott a tó menti vegetációra. A legjelentősebb változás a havasi cirbolyafenyő (Pinus cembra) megjelenése és előretörése volt ebben az időszakban. A kora holocénben (11 995–11 300 kal. BP évek közt) a fa- és erdőhatár folyamatosan emelkedhetett, az erdőszerkezet zárult és tovább diverzifikálódott a molyhos nyír (Betula pubescens) megjelenésével: luc- (P. abies), vörösfenyő (L. decidua) és törpefenyő (P. mugo) alkotta nyílt, de a késő glaciálisnál zártabb erdők uralták a tó körüli tájat. Eredményeink alapján elmondhatjuk, hogy a késő glaciális erdőexpanzió gyorsasága közeli refúgiális populációkra utal a fenyőfélék esetében, valamint eredményeink megerősítik a Déli-Kárpátok Retyezát vonulatában kapott eredményeket, miszerint a fiatal driász lehűlés a vegetációs időszak hőösszegét csak kis mértékben csökkentette ebben a régióban (szemben Nyugat-Európával). Az éghajlatváltozás kompetíciós előnybe hozta a Déli-Kárpátok szubalpin zónájában a havasi cirbolyafenyőt (P. cembra), mely ekkor terjedt el a fahatár ökoton zónában. A kora holocén felmelegedés során a mainál kontinentálisabb klímán a vörösfenyő széles körben elterjedt a Déli-Kárpátokban a szubalpin zónában.

Szerző életrajzok

Gabriella Darabos, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Környezet-és Tájföldrajzi Tanszék

gabriella.darabos@ttk.elte.hu | https://orcid.org/0000-0001-8070-5630

Enikő Magyari, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Környezet-és Tájföldrajzi Tanszék;MTA-MTM-ELTE Paleontológiai Kutatócsoport

http://orcid.org/0000-0002-2844-8937

Zoltán Szabó, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Környezet-és Tájföldrajzi Tanszék

http://orcid.org/0000-0002-0899-2214

Zsuzsa Lisztes-Szabó, ELKH Atommagkutató Intézet, Izotópklimatológiai és Környezettudományi Központ

http://orcid.org/0000-0002-6322-8542

Daniel Veres, Institute of Speleology, Romanian Academy

http://orcid.org/0000-0003-3932-577X

Aritina Haliuc, 6Institute of Speleology, Romanian Academy; Department of Environmental and Landscape Geography, Eötvös Loránd University

http://orcid.org/0000-0002-5681-8210

Ivett Pálfi , Eötvös Loránd Tudományegyetem, Környezet-és Tájföldrajzi Tanszék

http://orcid.org/0000-0001-9814-3410

Megjelent
2023-08-01
Rovat
Értekezés