A precíziós gazdálkodás jelentősége a mezőgazdaság versenyképességében

  • Szilvia ERDEINÉ KÉSMÁRKI-GALLY Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Mezőgazdasági Gépesítési Intézet
Kulcsszavak: automata kormányzás, digitalizáció, hatékonyság, költség

Absztrakt

A precíziós gazdálkodás olyan műszaki, informatikai, információs technológiai és termesztéstechnológiai alkalmazások összessége, amelyek hatékonyabbá teszik a termelést, valamint a mezőgazdasági gépüzemszervezést. A precíziós gazdálkodás napjaink egyre többet használt kifejezése a mezőgazdaságban. A következő néhány évtizedben dinamikusan fog növekedni az agrártermékek iránti kereslet, ezt pedig hatékonyabb termeléssel lehet kielégíteni, melynek fontos eszköze a precíziós gazdálkodás. A precíziós mezőgazdasági technológia, a gépesítés és agrárinformatika fejlesztése jelentős fejlődésen ment keresztül az elmúlt években. Elterjedését a mezőgazdasági technikai és informatikai fejlesztések összekapcsolódásának köszönheti. A precíziós gazdálkodás a digitalizált mezőgazdálkodás gyakorlati megjelenési formája, a digitális megoldások alkalmazását jelenti a mezőgazdaságban, ahol a fejlesztések arra irányulnak, hogyan lehet versenyképes módon gazdálkodni, az eredményességet növelni, úgy, hogy közben a környezeti fenntarthatóságra is nagy hangsúlyt helyezünk. A fejlődés eredményeként a különböző digitális eszközök és szoftverek ma már hazánkban is elérhetők a gazdálkodók számára. Az agrárdigitalizáció elősegíti a stabilitást és a kiszámíthatóságot, növeli a hatékonyságot, ezzel pedig a versenyképességet és magasabb jövedelemszintet tesz elérhetővé. A precíziós gazdálkodás ma már elengedhetetlen része a versenyképes mezőgazdasági termelésnek, elősegítve a gazdálkodás racionalizálást. Elmondható, hogy a gazdaságok nyitottak a precíziós megoldásokra, ugyanakkor az eredményes elterjedésnek vannak kihívásai is, pl. a megfelelően képzett munkaerő, tőke stb. Vizsgálatom fő célja a precíziós gazdálkodás jelentőségének áttekintése a mezőgazdasági versenyképesség tükrében.

Információk a szerzőről

Szilvia ERDEINÉ KÉSMÁRKI-GALLY, Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Mezőgazdasági Gépesítési Intézet

Tudományos főmunkatárs

Hivatkozások

BERGER R. (2015): Business opportunities in Precision Farming. https://www.rolandberger.com/en/Publications/Business-opportunities-in-Precision-Farming.html

BIS (2018): Global Precision Agriculture Market -Analysis and Forecast, 2018-2025. https://bisresearch.com/industry-report/global-precision-agriculture-industry-forecast.html (2019. 09. 03.)

DJI (2019): https://www.dji.com/hu/mg-1 (2019. 07. 03.)

EPRS (2016): Precision agriculture and the future of farming in Europe. Scientific Foresight Study, IP/G/STOA/FWC/2013-1/Lot 7/SC5, December 2016 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581892/EPRS_STU(2016)581892_EN.pdf (2019. 06. 15.)

GÁL T. – NAGY L. – DÁVID L. – VASA L. – BALOGH P. (2013): Technologyplanning system as a decision support tool for dairy farms in Hungary. Acta Polytechnica Hungarica10 (8) pp. 231-244

GEBBERS R.–ADAMCHUK V. (2010): Precision Agriculture and Food Security. Science, pp. 828-831.

GIESLER S. (2018): Digitisation in agriculture -from precision farming to farming 4.0. Bioeconomy BW. https://www.biooekonomie-bw.de/en/articles/dossiers/digitisation-in-agriculture-from-precision-farming-to-farming-40/ (2019. 06. 15.)

GRDC (2010): A General Introduction to Precision Agriculture. Grains, Research and Development Corporation and Australian Centre for Precision Agriculture

http://www.agriprecisione.it/wp-content/uploads/2010/11/general_introduction_to_precision_agriculture.pdf (2019. 06. 15.)

GYURICZA CS. (2019): A jövő nagy lehetősége -Óriási esély az agrárium előtt. Interjú. https://www.naik.hu/hirek/a-jovo-nagy-lehetosege-oriasi-esely-az-agrarium-elott (2019. 06. 25.)

HADÁSZI L. (2018a): Integráció, szabványosítás nélkül az agrárdigitalizáció sem megy. Interjú. https://www.agronaplo.hu/termekinformaciok/integracio-szabvanyositas-nelkul-az-agrardigitalizacio-sem-megy

(2019. 06. 09.)

HADÁSZI L. (2018b): A precíziós eszközök kompatibilitása nélkül elmarad az áttörés. Interjú. https://www.magro.hu/agrarhirek/a-precizios-eszkozok-kompatibilitasa-nelkul-elmarad-az-attores/ (2019. 06. 09.)

HALAS V. (2017): Precíziós technológiák az állattenyésztésben –kiszámíthatóbb, hatékonyabb termelés. Interjú, Agroinform, 2017. február 14. https://www.agroinform.hu/allattenyesztes/precizios-technologiak-az-allattenyesztesben-kiszamithatobb-hatekonyabb-termeles-31682-001 (2019. 06. 25.)

HUSTI I. (2018): Gondolatok és vélemények a precíziós mezőgazdálkodásról. Mezőgazdasági Technika. 2018. július. pp. 2-6

JÓRI J. I. (2017): A jövő mezőgazdasága –Intelligens mezőgazdasági gépek (1.). Agrofórum. pp. 68-74. https://agroforum.hu/lapszam-cikk/a-jovo-mezogazdasaga-intelligens-mezogazdasagi-gepek-1/ (2019. 06. 09.)

JÓRI J. I. (2019): A precíziós gazdálkodás gépesítési kérdései. https://mgi.naik.hu/system/files/uploads/2019-01/dr_jori_j_istvan_a_precizios_gazdalkodas_gepesitesi_kerdesei.pdf (2019. 06. 09.)

JRC (2014): Precision agriculture: An opportunity for EU farmers –potential support with the CAP 2014-2020. Directorate-General for internal policies, Policy Department B: Structural and Cohesion Policies, Agriculture and Rural Development. http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/529049/IPOL-AGRI_NT(2014)529049_EN.pdf (2019. 06. 09.)

KEMÉNY G. – LÁMFALUSI I. – MOLNÁR A. (szerk.) (2017): A precíziós szántóföldi növénytermesztés összehasonlító vizsgálata. Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest, p. 170.https://doi.org/10.7896/ak1703

MILICS G. – PÖRNECZI A. (2015): Hozamtérképek szerepe a precíziós gazdálkodásban. Agrofórum. 26. (9) pp. 130–132.

NAK (2019): Egyre többen végeznek precíziós gazdálkodást. http://nak.hu/en/agazati-hirek/mezogazdasag/146-novenytermesztes/99560-egyre-tobben-vegeznek-precizios-gazdalkodast (2019. 06. 15.)

SENTERA (2019): https://sentera.com/ (2019. 07. 03.)

TAKÁCSNÉ GY. K. ET AL. (2018): Precision agriculture in Hungary: assessment of perceptions and accounting records of FADN arable farms. Studies in Agricultural Economics, 120 (2018) pp. 47-54. https://doi.org/10.7896/j.1717

Megjelent
2020-05-15
Hogyan kell idézni
ERDEINÉ KÉSMÁRKI-GALLYS. (2020). A precíziós gazdálkodás jelentősége a mezőgazdaság versenyképességében. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok - Gazdálkodás- és Szervezéstudományi folyóirat , (2), 43-58. https://doi.org/10.33565/MKSV.2020.02.03