Humanitárius fejlesztés vagy kulturális imperializmus?

A nemzetközi önkéntesség interkulturális vonatkozásai és hatásai magyar önkéntesek reflexiói alapján

  • Zsolt Molnár Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Kereskedelem Tanszék
Kulcsszavak: nemzetközi önkéntesség, nemzetközi fejlesztés, humanitarianizmus, humanitárius segélyezés, interkulturalitás, kulturális kihívások

Absztrakt

A nemzetközi önkéntesség kiemelt szerepet játszik a nemzetközi fejlesztésben, mivel interkulturális közvetítő intézményként működik a küldő és a fogadó országok és közösségek között, biztosítva a humanitárius és fejlesztési programok megvalósításához szükséges humán kereteket. A nemzetközi önkéntesség leggyakrabban nemzetközi NGO-k és transznacionális szervezetek (pl. ENSZ, EU) célkitűzései alapján a humanitárius programokat alakítja helyi fejlődéssé a tevékenységek helyi koordinálásán, tudástranszferen, képzéseken és az önkéntesek fizikai munkavégzésén keresztül. Tanulmányomban a nemzetközi önkéntesség interkulturális sajátosságait, összetevőit és hatásait vizsgáltam meg 21 visszatért magyar nemzetközi önkéntes személyes tapasztalatain keresztül. Kutatói célom annak feltárása, hogy mennyire felel meg a magyar önkéntesség a vele szemben támasztott új kihívásoknak. A résztvevőkkel felvett szakmai mélyinterjúk négy kérdéskört érintettek, az 1) interkulturális szempontok megjelenése az önkéntesek motivációjában, a 2) megtapasztalt helyi szokások és nehézségek azonosítása és kezelése, a 3) kulturális imperializmus jelenléte, valamint az 4) önkéntesség fogadó félre gyakorolt hatásának értékelése. A vizsgálat legfontosabb megállapítása, hogy a magyar önkéntesek jelentős része tudatosan készült és kezelte az interkulturális kihívásokat, és részben felismerték saját kulturális felelősségüket is. Főleg a magyar kezdeményezésű fejlesztési projektek helyeztek nagy hangsúlyt az interkulturális előkészítésre és a helyi elvárásoknak való megfeleltetésre.

Információk a szerzőről

Zsolt Molnár, Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Kereskedelem Tanszék

Mesteroktató

Hivatkozások

Barnett, M., 2005. Humanitarianism Transformed. Perspectives on Politics, 3(4), 723-740. https://doi.org/10.1017/s1537592705050401

Barnett, M. & Weiss, T. G., 2008. Humanitarianism, a brief history of the present. In Humanitarianism in Question: Politics, Power, Ethics, Cornell University Press, 2008. 1-48. https://doi.org/10.7591/9780801461538-003

Bennett, M. J., 1986. A developmental approach to training for intercultural sensitivity. International Journal of Intercultural Relations 10(2), 179-196. https://doi.org/10.1016/0147-1767(86)90005-2

Black, J. S. & Mendenhall, M., 1991. The U-Curve Adjustment Hypothesis Revisited: A Review and Theoretical Framewopk. Journal of International Business Studies, June 1991, 225-247. https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8490301

Bocsi, V., 2013. Az idő a campusokon. Belvedere Meridionale, 2013. Szeged. https://doi.org/10.14232/belvbook.2013.58501

Bogáromi, E. & Malota, E., 2017. Kulturális sokk és fogyasztói akkulturáció – Kétirányú, interdiszciplináris megközelítésben. Vezetéstudomány 48(4), 6-17. https://doi.org/10.14267/veztud.2017.04.03

Boltanski, L., 1993. Distant Suffering: Morality, Media, and Politics. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/cbo9780511489402

Brav, J., Moore, A. & Sherraden, M., 2002. Limitations of Civic Service: Critical Perspectives. Global Service Institute Working Paper 02-12. Washington University, Center for Social Development. Washington University, St. Louis. https://doi.org/10.1093/cdj/bsl010

Bruce, M. E., 2018. Portrayals of Voluntourism through a Postcolonial Perspective. Lund University, Lund.

Burns, D. J., 2011. Motivations to Volunteer and Benefits from Service Learning: An Exploration of Marketing Students. Journal for Advancement of Marketing Education 2011(18).

Burns, D. J.; Reid, J. S.; Toncar, M.; Fawcett, J. & Anderson, C., 2006. Motivations to Volunteer: The Role of Altruism. International Review on Public and Non Profit Marketing, 3(2), 79-91. https://doi.org/10.1007/bf02893621

Cantat, C. & Feischmidt, M., 2019. Conclusion: Civil Involvement In Refugee Protection — Reconfiguring Humanitarianism and Solidarity in Europe. January 2019 https://doi.org/10.1007/978-3-319-92741-1_14

Chouliaraki, L., 2010. Post-humanitarianism: humanitarian communication beyond a politics of pity. International journal of cultural studies, 13 (2), 107-126. http://dx.doi.org/10.1177/1367877909356720

Clary, E. G.; Snyder, M.; Ridge, R. D.; Copeland, J.; Stukas, A. A.; Haugen, J. & Miene, P., 1998. Understanding and Assessing the Motivations of Volunteers: A Functional Approach. Journal of Personality and Social Psychology, 74(6), 1516-1530. https://doi.org/10.1037/0022-3514.74.6.1516

De Luca, S., 2020. Learning to Fish Together: Imperialism and Hope in International Volunteer Service. WWU Honors Program Senior Projects 422. Western Washington University, Fall 2020. https://cedar.wwu.edu/wwu_honors/422

Devereux, P., 2008. International Volunteering for Development and Sustainability: Outdated Paternalism or a Radical Response to Globalisation? Development in Practice, 18(3), 356-370. https://doi.org/10.1080/09614520802030409

Dizayi, S. A., 2019. Locating Identity Crisis in Postcolonial Theory: Fanon And Said. Journal of Advanced Research in Social Sciences, 2(1). 79-86. https://doi.org/10.33422/jarss.2019.05.06

Eliasoph, N., 2013. The Politics of Volunteering. Polity Press. Cambridge, UK / Malden, USA. https://doi.org/10.1007/s11266-014-9457-y

Fanon, F., 1952. Black Skin, White Masks. Pluto Press, London, 1986.

Fassin, D. & Pandolfi, M., 2010. Contemporary States of Emergency: The Politics of Military and Humanitarian Interventions. New York: Zone Books.

Flanagan, C.; Jonsson, B.; Botcheva, L.; Csapó, B.; Bowes, J.; Macek, P.; Averina, I. & Sheblanova, E., 1999. Adolescents and the „Social Contract”: Developmental Roots of Ctizenship in Seven Countries. In: Roots of Civic Identity: International Perspectives on Community Service and Activism in Youth. Cambridge University Press, Cambridge. 135-155. https://doi.org/10.1017/cbo9780511751820.009

Fülöp, M. & Sebestyén, N., 2011. Kulturális sokk? Kulturális különbségek Budapesten tanuló amerikai egyetemisták szemével. Pszichológia. 30(2), 81-106. https://doi.org/10.1556/pszicho.31.2011.2.1

Gell, A., 1992. The Anthropology of Time. Berg. Oxford. https://doi.org/10.4324/9781003135180

Hall, E. T., 1976. Beyond Culture. Anchor Books, Doubleday, New York.

Harkin, M., 2008. Report on the Role of Volunteering in Contributing to Economic and Social Cohesion (2007/2149(INI)). Committee on Regional Development, European Parliament

Hofstede, G., 2011. Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context. Online Readings in Psychology and Culture, 2(1) Article 8. https://doi.org/10.9707/2307-0919.1014

House, R.; Javidan, M.; Hanges, P. & Dorfman, P., 2002. Understanding Cultures and Implicit Leadership Theories Across the Globe: An Introduction to Project GLOBE. Journal of World Business 37, 3-10. https://doi.org/10.1016/s1090-9516(01)00069-4

Hustinx, L. & Lammertyn, F., 2003. Collective and Reflexive Styles of Volunteering: A Sociological Modernization Perspective. International Journal of Voluntary and Nonprofit Organisation, 2003 június, 166-187.

Isham, J.; Kolodinsky, J. & Kimberly, G., 2006. The effects of volunteering for nonprofit organizations on social capital formation: evidence from a statewide survey. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 35(3), 367–383. https://doi.org/10.1177/0899764006290838

Jarjabka, Á., 2020. Kultúramenedzselési ismeretek (egyetemi jegyzet). Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet. Online kiadás, Pécs (letöltve: 2022.január 28.) https://pea.lib.pte.hu/bitstream/handle/pea/23664/jarjabka-akos-kulturamenedzselesi-ismeretek-pte-ktk-pecs-2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Komter, A., 2004. Social Solidarity and the Gift. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/cbo9780511614064

Lewis, D., 2005. Globalization and International Service: A Development Perspective. Voluntary Action, Journal of the Institute for Volunteering Research. 7(2) 13-26.

Lough, B., 2013. International Volunteer Service. Encyclopedia of Social Work (NASW Press and Oxford University Press), 2013. https://doi.org/10.1093/acrefore/9780199975839.013.959

Lough, B., McBride, A. M. & Sherraden, M. S., 2009. Perceived Effects of International Volunteering: Reports from Alumni. Center for Social Development, CSD Research Report 09-10

Lundgren, J., 2008. Fanon and beyond: Decolonizing indigenous subjects. The Canadian Journal of Native Studies XXVIII, 2(2008), 399-419

Lysgaard, S., 1955. Adjustment in a foreign society: Norwegian Fulbright grantees visiting the United States, International Social Science Bulletin, Vol. 7, 45-51.

Malkki, L. H., 2015. The Need to Help. The Domestic Arts of International Humanitarianism. Duke University Press Durham and London, 2015. https://doi.org/10.1515/9780822375364

Mandela, N., 1994. A szabadság útján. Anthropolis Egyesület – Nyitott Könyvműhely, Budapest, 2008.

McKivison, L., 2018. Impacts of long-term international volunteering on volunteers’ intercultural competence (diplomamunka). University of Jyväskylä, Jyväskylä, Finnország.

McLachlan, S., 2018. Relationships Matter: The Role and Impact of Younger International Development Volunteers (PhD dolgozat). University of Otago, Dunedin, New Zealand.

Meier, S. – Stutzer, A., 2004. Is Volunteering Rewarding in Itself? Institute for the Study of Labor, Bonn. IZA Discussion Paper No. 1045 March 2004. https://doi.org/10.2139/ssrn.505042

Milassin, A. N., 2018. Az interkulturális interakciók során megtapasztalt kulturális eltérések értelmezése a dél-koreai kultúrában - magyar szemmel (PhD dolgozat). Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest. https://doi.org/10.14267/phd.2019016

Molnár, Zs., 2016. Magyar önkéntesek kulturális tapasztalatai Afrikában (diplomamunka). Pécsi Tudományegyetem.

Molnár, Zs., 2021. A nemzetközi önkéntesség hazai médiareprezentációja 2015 és 2019 között. Jel-Kép 2021(3), 24–43, https://doi.org/10.20520/JEL-KEP.2021.3.25

Moore, T., 2013. Saving friends or saving strangers? Critical humanitarianism and the geopolitics of international law. Review of International Studies, 39(4), 925-947. https://doi.org/10.1017/s0260210512000368

Neszmélyi, Gy. I., 2014. The motivations for the diversification of the Nigerian economy focusing on sustainable agriculture. APSTRACT. 8(1) (2014), Budapest. https://doi.org/10.19041/apstract/2014/1/1

Neszmélyi, Gy. I., 2016. Társadalmi és gazdasági kihívások Nigériában. Földrajzi Közlemények 140(2), 107–123.

Ngo, M., 2013. Canadian Youth Volunteering Abroad: Rethinking Issues of Power and Privilege. Current Issues in Comparative Education 16(1), 49-61, https://eric.ed.gov/?id=EJ1020596

Oberg, K., 1960. Cultural Shock: Adjustment to New Cultural Environments. Reprint from Practical Anthropology 7: 177-182 In Curare 29 (2006), 142-146. https://doi.org/10.1177/009182966000700405

Onosu, G., 2021. The Impact of Cultural Immersion Experience on Identity Transformation Process. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021, 18, 2680. https://doi.org/10.3390/ijerph18052680

Otoo, F. E. - Amuquandoh, F. E., 2014. An investigation into the experiences of international volunteer tourists in Ghana. Anatolia – An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 25(3), 431–443. http://dx.doi.org/10.1080/13032917.2014.903377

Pastran, S. H., 2014. Volunteer Tourism: A Postcolonial Approach. University of Saskatchewan Undergraduate Research Journal · February 2014. https://doi.org/10.32396/usurj.v1i1.30

Perold, H. – Graham, L. A. – Mavungu, E. M. – Cronin, K. – Muchemwa, L. – Lough, B. J., 2013. The Colonial Legacy of International Voluntary Service. Community Development Journal, April 2013. https://doi.org/10.1093/cdj/bss037

Rozakou, K., 2020. Solidarity. In Humanitarianism: Keywords. Brill 17 Sep 2020. 197–199. https://doi.org/10.1163/9789004431140_092

Said, E. W., 1978. Orientalism. Penguin Books Modern Classics, London, 2019.

Schech, S., 2016. The Impacts of International Volunteering: Summary of the Findings. Australian Research Council, Project Findings Part 4, November 2016

Schech, S., 2017. Volunteer Perspectives on the Impacts of International Development Volunteering. Australian Research Council, Project Findings Part 3, March 2017.

Schwartz, S., 2012. An Overview of the Schwartz Theory of Basic Values. Online Readings In Psychology and Culture, 2(1). https://doi.org/10.9707/2307-0919.1116

Scott, D. G., 2006. Socialising the Stranger: Hospitality as a Relational Reality (thesis work), University of Otago (New Zealand). March 2006

Sherraden, M. S. – Lough, B. – McBride, A. M., 2008. Effects of International Volunteering and Service: Individual and Institutional Predictors. Voluntas (2008)19, 395–421 https://doi.org/10.1007/s11266-008-9072-x

Sullivan, N., 2018. International clinical volunteering in Tanzania: A postcolonial analysis of a Global Health business. Global Public Health, 13(3), 310-324. https://doi.org/10.1080/17441692.2017.1346695

Talarski, J. E., 2014. Volunteers’ cross-cultural immersion experience in Tanzania and Zambia (PhD dolgozat). University of the Incarnate Word, San Antonia, Texas, USA, May 2014.

Tian, Z. & McConachy, T., 2021. Relational challenges in an intercultural volunteer programme in Jordan: Views from Chinese participants. Journal of Intercultural Communication Research, 50(6), 588-609, https://doi.org/10.1080/17475759.2021.1959381

Török, J., 2013. Kultúrák a szervezeti történetek tükrében (PhD dolgozat). PTE BTK, 2013.

Unstead-Joss, R., 2008. An analysis of volunteer motivation: implications for international development. Voluntary Action: The Journal of the Institute for Volunteering Research, 9(1), 3-20.

Urry, J., 2012. A turistatekintet. In: Túl a turistatekinteten. A turizmus kritikai és kultúratudományi perspektívái, szerkesztette Bódi Jenő – Pusztai Bertalan. Gondolat Kiadó - PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék - SZTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, Budapest–Pécs–Szeged, 2012. pp. 41-61.

Vékony, D., 2017. Emlék, mások és emlékmások: A kollektív emlékezet, mint multikulturális kormányzati eszköz a brit többségi társadalom és a muszlim kisebbségi csoportok közötti társadalmi koherencia növelésében (PhD dolgozat). Corvinus Egyetem, Budapest. https://doi.org/10.14267/phd.2017037

Vinickytė, I.; Bendaravičienė, R. & Vveinhardt, J., 2020. The impact of emotional intelligence and intercultural competence on work productivity of volunteers in respect to age and length in volunteering. Verslas: Teorija ir praktika / Business: Theory and Practice. 21(1), 379–390. https://doi.org/10.3846/btp.2020.11405

Yea, S.; Sin, H. L. & Griffiths, M., 2018. International volunteerism and development in Asia-Pacific. Geographical Journal, June 2018. 110 – 114. https://doi.org/10.1111/geoj.12254

Zhou, H. & Shang, X., 2011. Short-term volunteer teachers in rural China: Challenges and needs. Frontiers of Education in China 6(4), 571-601. https://doi.org/10.1007/s11516-011-0146-y

Megjelent
2022-06-30
Hogyan kell idézni
MolnárZ. (2022). Humanitárius fejlesztés vagy kulturális imperializmus? A nemzetközi önkéntesség interkulturális vonatkozásai és hatásai magyar önkéntesek reflexiói alapján. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok - Gazdálkodás- és Szervezéstudományi folyóirat , (1), 99-130. https://doi.org/10.33565/MKSV.2022.01.05