A felsőfokú gazdasági szakképzésekben rejlő lehetőségek a kompetenciafejlesztés területén

  • Judit Kárpáti-Daróczi Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar, Vállalkozásfejlesztési és Infokommunikációs Intézet
Kulcsszavak: kompetencia, felsőfokú gazdasági szakképzés, munkaerőpiaci elvárások, munkaerő

Absztrakt

A gazdasági felsőoktatási intézményeknek a hallgatóik képzése során egyrészt meg kell felelniük a munkaerőpiaci igényeknek, másrészt a Képzési és Kimeneti Követelményekben szereplő kompetenciáikat is fejleszteniük kell.

Ez a tanulmány a gazdasági felsőfokú szakképzésre összpontosít. A tanulmány célja annak bemutatása, hogy a munkaerő-piaci elvárások tükröződnek-e a képzési és kimeneti követelményekben Ez a publikáció szekunder és primer kutatások alapján mutatja be, hogy a munkaerő-piaci elvárások tükröződnek a Képzési és Kimeneti Követelményekben. Az eredmények azt mutatják, hogy a megkérdezett vállalkozások vezetői a következő kompetenciákat várják el a pályakezdő, gazdasági végzettséggel rendelkező jelöltektől: pontosság, megbízhatóság, teljesítményorientáltság, szorgalom, fejlődőképesség és problémamegoldó készség.

A külföldi tulajdonú vállalatok munkaerőpiaci tudatossága magasabb, mint a magyar vállalatoké.

Információk a szerzőről

Judit Kárpáti-Daróczi, Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar, Vállalkozásfejlesztési és Infokommunikációs Intézet

Adjunktus

Hivatkozások

Bognárné L. K., 2011. A felsőoktatási könyvtárak szerepe a tudásmegosztásban. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 58.(9). Elérhető: https://tmt.omikk.bme.hu/tmt/article/view/869/10650

Borbély, T. B., 2006. A kompetencia fogalma a szakképzésben és a foglalkoztatáspolitikában. Munkaügyi Szemle 2006. 05/0304 Budapest. Elérhető: http://www.munkaugyiszemle.hu/sites/default/files/Borbely_Tibor_Bors.pdf

Chomsky, N., 1965. Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge: The MIT Press

Drucker, P. F., 1992. Managing the Non-Profit Organization. New York: Harper – Collins

Gaál, R., Diósi, E. and Benedek, Sz., 2013. Mindenki a kompetenciáról beszél. Munkaügyi Szemle, 57(3) 32-40. Elérhető: https://www.munkaugyiszemle.hu/mindenki-kompetenciarol-beszel

Gaskó, K., 2010. Autonómia és felelősségvállalás. Áttekintés az Országos Képesítési Keretrendszer számára. OFI TÁMOP-4.1.3-08/1-2008-0004. A felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése. Budapest, 2010. Elérhető: https://ofi.oh.gov.hu/sites/default/files/ofipast/2010/04/3_1_7_gasko.pdf

Gibson, R. (ed.), 1998. Rethinking the Future. London: Nicholas Brealey Publishing. Rethinking the Future. Elérhető: https://books.google.hu/books?hl=hu&lr=&id=igR9DAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT12&dq=Gibson+Rethinking+the+Future&ots=e8PbGr_wHe&sig=2vBlQU3I9RtWH1ytKxbz5fPZK6Q&redir_esc=y#v=onepage&q=Gibson%20Rethinking%20the%20Future&f=false

Henczi, L., 2006. A kompetenciamodell – szakértői szemmel. Szakképzési Szemle 22(4), 37-50. Budapest. Elérhető: https://szaklapok.nive.hu/index.php/szaklapok/article/view/115

Kárpáti-Daróczi, J., 2017. Possibilities of non-university higher vocational trainings in competence development. In: Berényi, László (ed.) Management Challenges in the 21st Century. Volume IV: Focus on PhD Studies Saarbrücken, Germany: Lambert Academic Publishing (LAP), (2017) pp. 57-84., 23 p

Klimkó, G., 2001. A szervezeti tudás feltérképezése, PhD értekezés, Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Budapest.

Krisztián, B., 2010. A tanácsadói kompetencia körül, Tudásmenedzsment, 11(1), 10-18.

Martin, G. & Staines, H., 1994. Managerial Competences in Small Firms. Journal of Management Development, 13(7), 23-34. Elérhető: https://doi.org/10.1108/02621719410063396

Mihály, I., 2010. Nemzetközi tapasztalatok az Európai Képzési Keretrendszer munkálatai közben. Budapest: Iskolakultúra, 2010(5-6) 11-32. Elérhető:

https://ojs.bibl.u-szeged.hu/index.php/iskolakultura/article/view/21023

Stiglitz, J. E., 1999. Knowledge in the Modern Economy, London: The economics of the knowledge driven economy, Department of Trade and Industry and the Centre for Economic Policy Conference, 27 January 1999.

Sveiby, K. E., 2001. Szervezetek új gazdagsága: a menedzselt tudás. Budapest: KJK – KERSZÖV Jogi és Üzleti.

Török, Á., 2006. Az európai felsőoktatás versenyképessége és a lisszaboni célkitűzések. Mennyire hihetünk a nemzetközi egyetemi rangsoroknak? Közgazdasági Szemle, 53(4), 310-329. Elérhető: http://epa.oszk.hu/00000/00017/00125/pdf/02torok.pdf

Zachár, L., 2010. A szak- és felnőttképzési alrendszer OKKR - adaptációjának táblázatos összefoglalása és értelmezése. OFI TÁMOP-4.1.3-08/1-2008-0004. A felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése. Budapest, 2010. Elérhető: http://www.epa.oszk.hu/00000/00011/00148/pdf/2010-05-06.pdf

2006/962/EK: Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról. Az Európai Unió Hivatalos Lapja, 2006.12.30., Brüsszel. Elérhető: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=DA

Megjelent
2022-08-31
Hogyan kell idézni
Kárpáti-DarócziJ. (2022). A felsőfokú gazdasági szakképzésekben rejlő lehetőségek a kompetenciafejlesztés területén. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok - Gazdálkodás- és Szervezéstudományi folyóirat , (1), 32-49. https://doi.org/10.33565/MKSV.2022.01.02